Prediabetes – behandling

prediabetes-behandling

Prediabetes – hur du förhindrar prediabetes att utvecklas till typ 2-diabetes

Behandlingen vid prediabetes påminner en del om behandlingen vid typ 2 diabetes. Den viktigaste komponenten i behandlingen av prediabetes är livsstilsförändringar. Studier har visat att livsstilsförändringar så som ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor kan minska risken för utvecklandet av typ 2 diabetes.

Behandling

Livsstilsåtgärder

 • Rökning
  Cigarettrökning bidrar till försämrad blodcirkulation och minskad känslighet för insulin (insulinresistens) ute i kroppens olika vävnader (framförallt skelettmuskulatur, lever och fettvävnad). Rökning har visats öka risken för typ 2 diabetes med 30 %. Rökstopp är oerhört viktigt för att minska risken för typ 2 diabetes hos individer med prediabetes. Att sluta röka cigarretter har visats minska risken för diabetesutveckling med upp till 50 %.
 • Kost
  Goda kostvanor, exempelvis högt intag av frukt och grönt, baljväxter, fisk, fullkornsprodukter och nötter är en viktig hörnsten i behandlingen av prediabetes. Forskning visar att individer med nedsatt glukostolerans (IGT) har ungefär 60 % minskad risk att utveckla typ 2 diabetes om de ökar sitt intag av fettsnål kost, ökar intaget av fibrer samtidigt som de förbättrar sin fysiska aktivitetsnivå. Låg kalorikost i kombination med lågt fettintag verkar ha synergistisk effekt för att motverka utvecklingen av typ 2 diabetes hos personer med prediabetes.
 • Motion
  Fysisk aktivitet av måttlig intensitet, alltså minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan eller minst 30 minuter dagligen på måttlig intensitetsnivå har visat sig minska risken diabetesutveckling för individer med nedsatt glukostolerans (IGT). Ökad fysisk aktivitetsnivå bör kombineras med förbättrade dietvanor. Läkare rekommenderar oftast träning på måttlig intensitetsnivå i 30 minuter om dagen, till exempel cykling, simning eller snabb promenader. Det hjälper till att förebygga och hantera prediabetes och även diabetes.
 • Viktnedgång
  Att gå ner i vikt är en svår utmaning men studier visar att de gynnsamma effekterna av viktnedgång uppträder väldigt tidigt i viktminskningen. Om du är överviktig och förlorar ca 5 till 10 procent av din kroppsvikt (4,5 till 9 kilo i genomsnitt) så minskar risken för att utveckla typ 2 diabetes avsevärt. Dessutom förbättras flera andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom när du väl går ner i vikt. För att upprätthålla din viktminskning och undvika att återfå den överskottsvikt som du förlorat så rekommenderas att personen fokuserar på permanenta förändringar i sina ätnings- och träningsvanor. Det hjälper att även motivera dig själv genom att komma ihåg fördelarna med viktnedgång, exempelvis att självkänslan förbättras, du får mer energi och en hälsosammare kropp.

Utöver detta är det viktigt att behandla andra riskfaktorerna, såsom förhöjt blodtryck (hypertoni), förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) och övervikt/fetma.

Farmakologisk behandling

Notera att inget läkemedel i Sverige har prediabetes som godkänd indikation, vilket emellertid inte hindrar kvalificerade användare att utnyttja sin fria förskrivningsrätt.

 • Metformin
  Metformin är ett läkemedel som sänker blodsockernivåerna genom att minska leverns sockerproduktion (glukoneogenes), förstärker insulinkänslighet (insulinresistens) och minskar samtidigt sockerupptaget från mag-tarmkanalen. I den amerikanska DPP-studien observerades att behandling med metformin minskar risken för att personer med nedsatt glukostolerans (IGT) utvecklar typ 2 diabetes med ca 30 %.
 • Orlistat
  Orlistat är ett läkemedel som blockerar enzymer i mag-tarmkanalen (lipaser) som nedbryter matfett till mindre beståndsdelar. Detta innebär att kroppen blir sämre på att absorbera matfett. Studier har visat att behandling med orlistat i 4 år resulterade i 37 % lägre risk för utvecklingen av typ 2 diabetes hos individer med nedsatt glukostolerans (IGT).
 • Akarbos
  Akarbos är ett läkemedel som blockerar enzymer i mag-tarmkanalen (alfa-glukosidaser) som bryter ner kolhydrater till mindre molekyler. Akarbos har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid att minska övergången från nedsatt glukos tolerans (IGT) till typ 2 diabetes med 25 %.
 • Pioglitazon
  Pioglitazoner förstärker insulinkänsligheten i kroppen genom att binda till en specifik molekyl (PPAR-gamma). Behandling med pioglitazon för personer med nedsatt glukostolerans (IGT) minskade risken med 72% för utveckling av typ 2 diabetes.
 • Antihypertensiva läkemedel
  Vissa blodtryckssänkande läkemedel (thiaziddiuretika och beta-blockerare) är kända för att de kan bidra till utvecklingen av diabetes. Det finns däremot andra blodtryckssänkande behandlingar som visat en tydlig bromsande effekt mot utvecklingen av diabetes (ACE-hämmare och ARB).
 • Statiner
  Ny forskning visar att långtidsbehandling med blodfettssänkande behandling (statiner) troligtvis ökar risken för utveckling av typ 2 diabetes med ca 10 %, oavsett om man har nedsatt glukostolerans eller inte. Däremot har statiner en tydligt skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar som överstiger risken för att utveckla diabetes.

Kirurgisk behandling

Olika former av fetmakirurgi (obesitaskirurgi) kan åstadkomma en kraftfull och långvarig viktnedgång hos patienter med BMI > 40 kg/m2 eller individer med typ 2 diabetes och BMI > 35 kg/m2. Kirurgin har också visats ge kraftfulla diabetespreventiva effekter, liksom återgång av typ 2 diabetes i flera av fallen.

Att förlora så lite som 5% till 10% av din kroppsvikt gör en tydlig skillnad, detta framgår särskilt tydligt när man undersöker hur olika riskfaktorer förbättras av en lätt viktngedång.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.