Diabetes och menstruation

Att leva med diabetes kan ofta resultera i högt blodsocker under olika faser av menstruationscykeln. Många med diabetes står jag inför olika utmaningar veckor före deras menstruation. Studier visar även att personer med typ 1 diabetes kan uppleva sin första menstruation i lite senare ålder än personer utan diabetes.

En regelbunden menstruationscykel har olika cykliska faser som vanligtvis sträcker sig mellan 21 och 35 dagar men varierar ofta. Vanligtvis har de flesta en regelbunden cykel på 28 dagar som inkluderar 3-4 dagars menstruation. Under en månadscykel resulterar hormonella förändringar i ägglossning och sedan menstruation. Dessa hormonella fluktuationer kan påverka andra kroppssystem förutom reproduktionssystemet. De som lever med diabetes kan uppleva unika utmaningar med menstruation som ett resultat av dessa komplexa hormonella interaktioner.

Hormoner och menstruation

Det finns en serie hormonella förändringar under vår menstruationscykel och den cykliska ökningen och minskningen av vissa hormoner bestämmer ägglossningsprocessen. Efter ägglossningen, som vanligtvis inträffar runt den 13-15 dagen i din cykel, ökar nivåerna av hormonet progesteron. Progesteronnivåerna är naturligtvis högre under den andra halvan av menstruationscykeln och är ansvarig för relativt nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens). Detta fysiologiska svar är känt som insulinresistens under ”lutealfasen”.

Olika studier har undersökt sambandet mellan progesteron och insulinresistens. Förändringar i östrogen- och progesteronnivåer kan inducera en tillfällig fas av insulinresistens som kan pågå i upp till några dagar innan det avtar och känsligheten för insulin ökar igen. De flesta kvinnor klagar över ökat insulinbehov för att bekämpa de förhöjda blodsockernivåerna under perioden med temporär insulinresistens.

Det är svårt att hantera blodsockernivåerna under denna perioden. Många behöver ändra insulindos eller justera sin insulinpump för att hantera utmaningarna som uppstår av premenstruell insulinresistens. Vissa dagar måste kvinnor med diabetes fördubbla sin vanliga dos.

Hormoner inblandade i menstruationscykeln

Två huvudhormoner reglerar din menstruationscykel: östrogen och progesteron. Dessa två hormoner utsöndras av äggstockarna. Äggstockar är kopplade till livmodern. Östrogen förtjockar livmoderns slemhinna och förbereder den för en eventuell graviditet. Hormonet har också andra funktioner, såsom att reglera nedbrytning och uppbyggnad av skelett, utöver detta så har östrogen flera gynnsamma funktioner för kvinnligt underliv.

Progesteron behövs också för att förbereda livmodern inför eventuell graviditet. Hormonet hjälper till att upprätthålla livmoderns slemhinna under graviditeten. Dessa hormoner kan påverka hur din kropp reagerar på insulin och är ansvariga för att rubba blodsockernivåerna under olika tidpunkter i menstruationen. Det finns fler hormoner, utöver progesteron och östrogen som reglerar menstruationscykeln:

Det finns fyra hormoner som reglerar hela din menstruationcykel:

 • Östrogen
 • Progesteron
 • Luteiniserande hormon (LH)
 • Follikelstimulerande hormon (FSH)

Alla dessa hormoner höjer ditt blodsocker genom att påverka kroppens känslighet mot insulin. En kvinna behöver dessa reproduktionshormoner dels för att äggen ska utvecklas och för att skapa en miljö som är optimal för befruktning. Dessa hormoner påverkar även din aptit, hjärtfrekvens, hud, hårmängden på din kropp, sexlust, vaginalkanal och kroppsvikt.

Oregelbunden menstruationscykel

Oregelbundna menstruationscykler är ett annat vanligt klagomål bland dem som lever med diabetes. Inom medicin finns en term som heter reproduktionsåren, detta innefattar åren mellan din första menstruation (menarche) och klimakteriet. Om du lever med typ 1 diabetes kommer du sannolikt att uppleva något färre reproduktionsår jämfört med personer utan diabetes, i första hand på grund av oregelbundna menstruationer. Det har föreslagits att mer än en tredjedel av tonårsflickorna med typ 1 diabetes kommer att ha oregelbundna menstruationer.

Med bättre blodsockerkontroll och bra planering med din läkare kan kvinnor som lever med diabetes ha en normal planerad graviditet om de vill. Läs här om allt du behöver tänka på som diabetiker innan du blir gravid.

Fyra faser som din kropp genomgår under menstruationen

 • Menstruation (dag 1 till 10): Detta är början på din 28-dagars (i genomsnitt) månadscykel när mensturationen börjar.
 • Follikulär fas (dag 11 till och med 14): Under denna fas förbereder din kropp sig för ägglossning som är i slutet av denna tvåveckorsperiod när din kropp utsöndrar ett ägg för att bli gravid. Om du har preventivmedel utsöndrar inte kroppen ett ägg.
 • Ägglossningsfas (dag 15 till 20): Denna fas inträffar vid mitten av hela din menstruationscykel. Den dominerande follikeln som är fäst vid livmodern utlöser en stor ökning av luteiniserande hormon (LH). Detta hormon produceras faktiskt av hjärnan. Denna fas borde inte ha någon betydande inverkan på dina blodsockernivåer.
 • Lutealfas (dag 21 till 28): Denna fas uppstår omedelbart efter att din kropp genomgått ägglossning. Slemhinnan i livmodern blir tjockare under denna fas. När du inte blir gravid så minskar slemhinnan i slutet av den luteala fasen, vilket är det som ser ut som blod och är början på din menstruation.

Humörsvängningar

Att hantera humörsvängningar under menstruationen är en annan utmaning som många med diabetes upplever. Olika steg i menstruationscykeln kan ha olika effekter på dina blodsockernivåer. Graden av humörsvängningar och effekten på blodsocker kan också variera från person till person och från månad till månad.

Orsaken till humörsvängningar

Förändringar i östrogen- och progesteronnivåer påverkar också serotoninnivåerna. Serotonin är en neurotransmittor som hjälper till att reglera ditt humör, sömncykel och aptit. Tyvärr är låga nivåer av serotonin kopplade till sorg och irritabilitet. En neurotransmittor fungerar som ett kemiskt signalämne i hjärnan och överför information mellan hjärncellerna.

Om du inte redan gör det, börja hålla koll på din menstruationscykel och dina känslor under dess olika stadier. Att komplettera med vitamin B-6 kan också hjälpa till med PMS-symtom. Ät mat rik på vitamin B som fisk, kyckling och kalkon, frukt och berikade spannmål.

Flera livsstilsfaktorer verkar också spela en roll i PMS-symtom som regelbunden sömn, motion och adekvat näring. Om andra behandlingsalternativ inte hjälper kan du försöka behandla tillståndet med ett antidepressivt medel, särskilt selektiva serotoninreceptorhämmare (SSRI), men prata med din läkare för att ta reda på det bästa sättet att hantera dina symtom.

Hormonpiller är ett annat tänkbart alternativ. Om du tar ett p-piller kan du uppleva en annan effekt på dina blodsockernivåer än när du inte tog p-piller. Det finns olika former av preventivpiller tillgängliga och de flesta ökar kroppens insulinresistens, vilket gör det svårare att kontrollera ditt blodsocker. I allmänhet anses det vara säkert att använda dessa läkemedel om du har diabetes, men det är viktigt att vara medveten om att användning av ett hormonellt preventivmedel kan förändra din blodsockerkontroll. Var extra uppmärksam på ditt blodsocker när du börjar eller ändrar hormonella preventivmetod.

Premenstruellt syndrom (PMS)

När du närmar dig din menstruation kan du uppleva premenstruellt syndrom eller PMS. PMS börjar ungefär en till två veckor före din menstruation. Det drabbar cirka 90% av kvinnorna någon gång i livet och inkluderar en kombination av fysiska, emotionella och psykologiska faktorer. Symtomen består av irritabilitet, humörsvängningar, depression, trötthet, uppblåsthet, ömhet i bröstet och ökat matbehov.

PMS orsakas troligen av förändringar i hormonnivåer, liksom kemiska förändringar i hjärnan. Båda kan i sin tur orsaka oregelbundna blodsockernivåer. Dessutom kan aptitförändringar, förändrat matbehov och trötthetskänslor göra det mer troligt att du avviker från dina mat- och träningsplaner, vilket i sin tur påverkar dina blodsockernivåer.

Vad kan du själv göra mot PMS?

 • PMS-svårighetsgraden kan variera från kvinna till kvinna. Om dina symtom är allvarliga, prata med din läkare om läkemedel som kan hjälpa till, inklusive p-piller.
 • Om du tar insulin kan du behöva tillfälligt öka din dos under den här tiden för att hålla blodsockret under ett hälsosamt intervall.
 • Försök att upprätta en regelbunden fysisk aktivitetsrutin, inklusive aerob-träning, samt motstånds- eller styrketräning.
 • Ät hälsosam mat och begränsa salt eller sockerhaltig mat, koffein och alkohol, vilket kan förvärra symtomen.
 • Få tillräckligt med sömn (minst 8 timmar varje natt).
 • Hitta sätt att bättre hantera stress, inklusive motion, journalföring, yoga, meditation eller massage.
 • Kosttillskott, såsom folsyra, vitamin E, vitamin B6, magnesium och kalcium kan hjälpa till att lindra symtom. Kontakta din läkare först innan du tar något av dessa.

Planera diabetesbehandling innan menstruation

Personer med diabetes bör planera diabetesbehandlingen varje månad innan menstruationen. Håll koll på din menstruation och hur ditt blodsocker reagerar. En kalender eller en journal kan fungera, och ja, det finns appar för detta. Kolla in ledtråd, periodtracker eller glöd. Det kan ta några månader att räkna ut mönster.

Om du är särskilt plågad av svängningar i blodsocker, överväg att använda en kontinuerlig blodsockermätare (CGM). En CGM mäter glukosnivåerna i realtid hela dagen och natten, ger avläsningar när som helst och hjälper dig och ditt hälsovårdsteam att upptäcka trender. CGM täcks i allmänhet av sjukvården för de flesta med typ 1 diabetes och kan erbjudas till även för vissa med typ 2 diabetes, särskilt de med insulinberoende diabetes.

Vissa kvinnor upplever tydligt effekten av insulinresistens under hela veckan innan menstruationscykeln börjar, och andra kanske inte märker någon insulinresistens eller höga blodsockernivåer. Vanligtvis leder de hormonella förändringarna till temporär insulinresistens, ökat matbehov och minskad fysiskt aktivitet, vilket leder till förhöjda blodsockervärden.

Preventivmedel kan minska känsligheten mot insulin

Om dina egna hormonella förändringar kan påverka blodsockerkontrollen borde det inte vara någon överraskning att hormoner från läkemedel kan ha en liknande effekt. Studier visar att östrogen och progesteron kan orsaka insulinresistens. De hormonella preventivmedel som innehåller östrogen och progesteron inkluderar:

 • Orala preventivpiller
 • P-piller
 • Vaginal ring

Preventivmedel som endast innehåller progesteron

 • Mirena
 • Nexplanon
 • Depo-Provera
 • Piller med Progesteron

I allmänhet är det accepterat att använda dessa preventivmedel om du har diabetes. Det är bara viktigt att vara medveten om att användning av ett hormonellt preventivmedel kan förändra din blodsockerkontroll. Var noga med att vara extra uppmärksam på ditt blodsocker när du börjar eller ändrar din hormonella preventivmetod.

Viktökning kan orsaka oregelbundna menstruationer

Personer som är överviktiga har för mycket fettvävnad. Fett är ett hormonellt organ som frisätter hormoner som ökar din insulinresistens. Den nedsatta känsligheten mot insulin leder till att bukspottkörteln producerar mer insulin. Även om vi inte förstår exakt hur det händer, interagerar dessa ökade insulinnivåer med hormonerna som styr din menstruationscykel. Fetma och övervikt påverkar dina cykliska hormonella fluktuationer så sker inte ägglossningen som vanligt och det finns en risk att du upplever oregelbundna menstruationer.

Hur påverkar menstruationen diabeteshantering?

Varje person med diabetes reagerar annorlunda under menstruationsperioden. Vissa kvinnor upplever premenstruella symtom, en vecka eller två innan menstruationen börjar, som kan orsaka ökat begär för vissa livsmedel och kan påverka humöret, medan andra inte gör det.

Kvinnor som använder insulinpumpar kan behöva höja basdosen två till tre dagar innan menstruationen börjar för att hantera de förhöjda blodsockernivåerna. Kvinnor som står på insulinterapi behöver öka sitt basala (långverkande) insulin med 10 till 20 procent (beroende på blodglukosnivåerna) under två till tre dagar före och under deras menstruation.

Vissa kvinnor med typ 1 diabetes kan uppleva att blodsockret är lägre i början av menstruationen. De kan behöva minska sitt basinsulin under de första en till två dagarna, och sedan kan de behöva mer insulin de närmaste tre till fem dagarna.

Ökad aptit

Du kan också uppleva en ökad aptit före din menstruation. Det är bäst att undvika raffinerade kolhydrater (som vitt bröd och sockerhaltiga livsmedel), eftersom dessa livsmedel höjer blodsockernivån och orsakar ytterligare hunger.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.