Nyhetsbrev

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Sektioner

Innehåll

Kort introduktion om trötthet och diabetes

Om du har diabetes och du känner dig trött är du inte ensam. Trötthet är ett vanligt symptom på diabetes och kan bero på höga blodsockernivåer eller andra symtom och komplikationer som uppstår till följd av diabetes. Det finns många möjliga orsaker, inklusive allt från diabetesrelaterade komplikationer till underliggande tillstånd. Att helt enkelt hantera diabetes dagligen kan leda till trötthet eller utmattning. Den vanligaste orsaken till trötthet är överlägset okontrollerad blodsocker. Vissa livsstilsförändringar kan hjälpa en person att hantera trötthet till följd av diabetes.

Trötthet och utmattning är inte samma sak. När en person är trött känner de sig vanligtvis bättre efter vila. När en person upplever ihållande trötthet kan vila inte lindra känslor av utmattning och slöhet. Enligt forskning ser man att en betydande andel av personer med nyligen diagnostiserad typ 2 diabetes rapporterar trötthet som ett symptom. I den här artikeln tittar vi på kopplingarna mellan diabetes och trötthet. Vi ger också råd om hur man hanterar detta potentiellt störande symptom.

Hur orsakar diabetes trötthet och utmattning?

Trötthet är ett vanligt symptom på diabetes. Det finns många anledningar till att diabetes kan orsaka trötthet, följande är exempel på bakomliggande orsaker till trötthet hos diabetiker:

 • Förändringar i blodsockervärden
 • Andra diabetessymtom
 • Diabetes-relaterade komplikationer
 • Mentala och känslomässiga problem till följd av diabetes
 • Fetma eller övervikt

Förändringar i blodsockernivåer

Diabetes påverkar hur kroppen reglerar och använder blodsocker

När en person äter bryter kroppen ner maten till mindre sockerarter såsom glukos. Hos personer med diabetes producerar bukspottkörteln (pankreas) inte tillräckligt med insulin eller så använder kroppen inte insulin tillräckligt effektivt. Kroppen behöver insulin för att absorbera socker (glukos) från blodcirkulationen.

Om kroppens celler inte absorberar tillräckligt med glukos kan det byggas upp i blodet. Glukos är kroppens främsta energikälla och används varje dag av i princip alla kroppens celler. Glukos motsvarar det bränsle som används i kärnkraftverkens reaktorer (uranium eller plutonium) för att producera energi. Trötthet och svaghet kan uppstå när cellerna inte får tillräckligt med glukos. Om sockermolekylerna (glukos) finns kvar i blodcirkulationen så minskar energinivåerna i cellen, vilket orsakar trötthet men även andra symtom.

Om blodsockernivåerna sjunker så finns det inte något socker kvar i blodet för cellerna att ta upp, vilket orsakar lägre energinivåer i cellerna och trötthet. Diabetesmediciner som insulin eller metformin hjälper glukos att ta sig in i cellerna och förhindrar att det byggs upp till skadliga nivåer i blodet. En potentiell biverkning av diabetesläkemedel är lågt blodsocker eller hypoglykemi.

Lågt blodsocker kan också orsaka trötthet, särskilt hos personer som inte upplever tillräckligt med varningstecken när blodsockernivåerna sjunker. En person kan också känna sig trött efter behandling av lågt blodsocker.

Andra diabetessymtom

Andra symtom på diabetes kan också bidra till att en person upplever trötthet, såsom:

 • Regelbunden urinering
 • Överdriven törst
 • Extrem hunger trots att man äter
 • Oförklarlig viktminskning
 • Suddig syn

Dessa symtom kan leda till trötthet. Några av symtomen på diabetes kan också störa en persons sömnmönster. Flera av symtomen leder till att personen vaknar flera gånger varje natt för att urinera eller dricka ett glas vatten. På samma sätt kan obehag i händer och fötter, som är vanliga bland personer med diabetes, leda till sömnproblem.

Diabetesrelaterade komplikationer som orsakar trötthet

Personer med diabetes kan utveckla komplikationer som bidrar till trötthet. Dessa komplikationer utvecklas vanligtvis hos en person med förhöjda blodsockernivåer.

Möjliga komplikationer inkluderar:

 • Njurproblem (njursvikt)
 • Återkommande infektioner
 • Hjärtsjukdom (klaffsjukdom, kranskärlsjukdom, hjärtsvikt eller arrytmier)
 • Kärlsjukdom i underben och fötter
 • Nervskador (diabetes neuropati)

Biverkningar av diabetesmedicinering

Vissa mediciner som en person kan använda för att behandla komplikationer av diabetes och andra hälsoproblem kan också orsaka biverkningar som bidrar till trötthet.

Läkemedel som kan leda till trötthet inkluderar:

 • Kortikosteroider: En person med diabetes kan behöva ta kortikosteroider, såsom prednisolon, för att behandla inflammation, smärta och obehag som utvecklas på grund av andra tillstånd och sjukdomar.
 • Statiner: En läkare kan ordinera statiner för att minska nivåerna av lågdensitetslipoprotein (LDL-C) eller ”dåligt” kolesterol i blodet.
 • Diuretika: Människor använder främst diuretika för att behandla högt blodtryck eller övervätskning som uppstår till följd av njursvikt eller hjärtsvikt. Diuretika leder till att människor passerar mer urin än vad de normalt skulle göra.
 • Diabetes ökar ibland urinfrekvensen, så biverkan från dessa läkemedel kan vara särskilt potenta för personer som har tillståndet.
 • Betablockerare: Läkare rekommenderar betablockerare för personer som har högt blodtryck eller hjärtproblem. Betablockerare minskar en persons hjärtfrekvens vilket kan leda till kronisk trötthet.

Psykisk hälsa

Att leva med diabetes kan ofta påverka en persons mentala och emotionella hälsa. Enligt en studie från 2016 med mer än 90,000 studiedeltagare observerades att personer med diabetes är 2-3 gånger mer benägna att uppleva depression eller nedstämdhet jämfört med personer som inte har tillståndet.

Samma studie visade att ångest var vanligare hos personer med diabetes, troligtvis på grund av deras hälsoproblem. Både depression och ångest kan också orsaka känslor av trötthet och sömnstörningar. Depression kan också påverka blodsockerkontrollen negativt, vilket kan öka risken för trötthet. Faktum är att många av symptomen på depression är direkt relaterade till trötthet.

Fetma och övervikt

Många personer med diabetes, särskilt de med typ 2 diabetes, lider av övervikt eller fetma. Livsstilsval som kan leda till viktökning, till exempel brist på motion eller en diet som innehåller för mycket processad mat, kan även bidra till trötthet. En stor kroppsmassa kräver mer energi, den relativa energibrist som överviktiga kan uppleva leder till trötthet. Överviktiga upplever även sömnsvårigheter såsom sömnapné.

Hur hanterar man trötthet och utmattning hos diabetiker?

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar kan hjälpa en person att hantera både diabetes och symtom på trötthet. Effektiva livsstilsförändringar kan innefatta följande:

 • Bibehålla en hälsosam vikt eller gå ner i vikt vid behov
 • Träna regelbundet
 • Ät en hälsosam kost
 • Bra sömnvanor
 • Hantera och begränsa stress

Hantera din diabetes

För att minska trötthet är det också viktigt att en person med diabetes hanterar sin sjukdom och alla relaterade tillstånd. För att uppnå detta krävs följande åtgärder:

 • Regelbunden övervakning av blodsockernivån
 • Följ en diet som begränsar raffinerade kolhydrater och enkla sockerarter
 • Tar alla ordinerade diabetesläkemedel och följer läkarens instruktioner noggrant
 • Sök lämplig behandling för alla relaterade tillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom och depression

För personer med typ 1 diabetes

Personer med typ 1 diabetes behöver kontrollera sina blodsockernivåer kontinuerligt, detta kan leda till trötthet. Vanliga orsaker till trötthet som är relaterade till blodsockerkontroll inkluderar följande

 • Rädsla för högt- eller lågt blodsocker
 • Stress över att hantera blodsockernivån
 • Oro för tillgång till god hälso- och sjukvård
 • Brist på stöd från familj eller vänner eller känner att de är ”diabetespolisen”
 • Att ständigt tänka på vad man ska äta och när

Personer med diabetes bör vara uppmärksamma på vad som stressar dem och försöka ta itu med dessa saker

Andra möjliga orsaker till trötthet

En person med diabetes kan uppleva trötthet på grund av faktorer som inte har med sjukdomstillståndet att göra. Trötthet kan utvecklas av följande skäl:

 • Akut sjukdom
 • Stress
 • Blodbrist (anemi)
 • Ledinflammation (artrit) eller andra kroniska tillstånd som orsakar inflammation
 • Dålig sömnkvalitet (sömnlöshet eller sömnapné=
 • Sköldkörtelsjukdom (hypotyreoidism)
 • Depression
 • Njursvikt
 • Medicinska biverkningar
 • Brist på fysisk aktivitet
 • Dåliga kostvanor
 • Låga testosteronnivåer

Anemi orsakas inte av diabetes, men det förekommer ofta hos personer med diabetes och är en vanlig orsak till trötthet. Läkare bör också kontrollera sköldkörteln eftersom personer med diabetes har ökad risk för sköldkörtelsjukdomar, särskilt nedsatt produktion av sköldkörtelhormoner (hypotyreos).

När ska jag träffa en läkare?

En person med diabetes bör se sin läkare regelbundet för att övervaka och hantera sin diabetes. Du bör också konsultera en läkare som är specialiserad på att behandla ny eller försämrad trötthet som stör vardagen. Man bör söka läkarvård för trötthet som uppstår tillsammans med andra symtom, såsom feber, frossa eller sjukdom, eftersom dessa symtom talar för en aktiv infektion.

5/5 (1 Review)
Vid pennan: Dr Aidin Rawshani

Sveriges viktigaste nyhetsbrev

Få det senaste inom diabetes, med fokus på behandling, nyheter, forskning, vården och livet med diabetes, helt kostnadsfritt.