Insulin insulinbehandling vid diabetes
Insulin insulinbehandling vid diabetes

Insulinets historia och utveckling

3 min läsning

Insulin är livsviktigt för personer med typ 1 diabetes. Tack varje möjligheten att tillverka insulin kan personer med typ 1 diabetes leva ett långt och hälsosamt liv. Många med typ 2 diabetes blir också beroende av insulin efter ett antal års sjukdom. Här följer en kort resumé av insulinets fascinerande historia.

insulin-diabetes-typ-2-typ-1-hormon

1869

Paul Langerhans är en läkarstudent i Berlin. Paul upptäcker en speciell typ av celler i bukspottkörteln. Dessa celler finns i speciella grupper som får namnet ”Langerhans öar”.

1889

Oscar Minkowski och Joseph von Mering avlägsnar bukpottkörteln från en hund och upptäcker att hundens urin blir sötare (mer socker hamnar i urinen).

1901

Eugene Opie upptäcker att Langerhans öar innehåller celler som tillverkar insulin. Opie upptäcker också att om man förstör dessa celler så stiger blodsockret.

1916

Nicolae Paulescu lyckas ta fram ett extrakt av bukspottkörteln från hundar och överföra extraktet till hundar med diabetes. Han noterar att blodsockret blev mer normalt när diabetessjuka hundar fick extraktet.

1921

Fredrik Banting och Charlest Best gör utomordentliga experiment där de tar bort bukspottkörteln från hundar, studerar dess innehåll och överför bukspottskörtelns innehåll till diabetessjuka hundar. Banting och Best lyckades ta fram ett extrakt som de kunde injicera i diabetessjuka hundar. Deras metod var mycket effektiv jämfört med föregående försök. Banting och Best övergår sedan till att ta fram extrakt från bukspottkörteln på kor och de kallar extraktet för insulin.

Bertram Collip, biokemist, hjälper Banting och Best att rengöra sitt extrakt och isolera insulinet. Banting och Best blir gradvis övertygade om att det är insulinet som reglerar blodsockret. De injicerar insulin i sitt eget blod och får symptom som påminner om lågt blodsocker (hypoglykemi).

Banting, Best och Collip lär sig rengöra och dosera insulin, så till vida att de känner sig trygga att injicera det i diabetessjuka människor.

1922

14-årige Leonard Thompson, som har typ 1 diabetes, är den första att erhålla insulin. Leonard överlever hela 13 år. Dessförinnan avled man inom ett par månader efter att man fått diagnosen typ 1 diabetes.

Banting och Best erhåller allt fler förfrågningar om sin mirakelmedicin. Runt om i världen får läkare och patienter höra att det finns hopp. Banting och Best utvecklar sin teknik och snart börjar företaget Eli Lilly tillverka insulin.

1923

Banting och Macleod (som hade övervakat Bantings experiment) får Nobelpriset i medicin. Banting och Macleod anser dock att Best och Collip också förtjänade Nobelpriset, varför de delade sina prispengar med dem.

1936

Hans Christian Hagedorn, dansk läkare, upptäcker att ämnet protamin kan förlänga insulinets effekt. Detta gör att doseringen av insulin blev enklare.

1950

Novo Nordisk, ett danskt läkemedelsföretag, lanserar NPH som är ett insulin med medellångverkande effekt. Detta förbättrar möjligheterna att kontrollera blodsockret.

1955

Frederick Sanger, biokemiskt, lyckas avkoda den mänskliga genen (i vårt DNA) för insulin. Sanger fick Nobelpris för denna bedrift.

1963

Efter Frederick Sangers upptäck så lärde sig forskarna tillverka protein utifrån DNA. Man använde Sangers upptäckt för att tillverka insulin. Således blev insulin det första proteinet som människan lärde sig tillverka på konstgjord väg.

1978

Företaget Genentech förfinar metoden för att tillverka konstgjort insulin. De använder metoden rekombinant DNA-teknik och därmed kan stora volymer insulin tillverkas snabbt och billigt.

1982

Insulin som tillverkas på konstgjord väg börjar kallas humant insulin. Det visar sig att humant insulin är bättre än insulin som utvinns från bukspottkörteln på djur. Framförallt är risken för infektioner och allergiska reaktioner lägre om man använder humant insulin. Företaget Eli Lilly lanserar Humulin som blir mycket populärt för att behandla diabetes.

1985

Novo Nordisk lanserar insulinpennan som underlättar dosering av insulin.

1992

Medtronic lanserar insulinpumpen som gör det ännu enklare att injicera insulin.

1996

Eli Lilly lanserar analoginsulin lispro under handelsnamnet Humalog. Analoginsulin är en modifiering av människans insulin och modifieringen ger insulinet andra egenskaper. Till exempel modifieras hastigheten med vilken insulinet absorberas, fördelas och omsätts i kroppen. Analoginsulinerna har förfinat behandlingen ytterligare.

2000

Cirka 500 patienter har erhållit transplantation med beta-celler (som tillverkar insulin). Målsättningen är att kunna transplantera beta-celler i sån omfattning att personer med typ 1 diabetes inte längre behöver tillföra insulin med sprutor.

2013

Universitetet i Cambridge utvecklar en artificiell bukspottkörteln (artificial pancreas) vilket innebär att man har en glukosmätare (som mäter blodsockret oavbrutet) och den är kopplad till en insulinpump som kan dosera insulin automatiskt.

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani är leg.läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!