Åderbråck (varicer)

1 min läsning

Åderbråck är svullna, slingriga vener som du kan se precis under huden. De uppstår vanligtvis på benen, men kan också bildas i andra delar av kroppen. Hemorrojder är en typ av åderbråck. De vanligaste åderbråcken är de som finns på underbenen och dessa drabbar både män och kvinnor. Åderbråck är i viss mån ärftligt.

Dina vener har ventiler (klaffar) som hjälper till att dirigera blodet tillbaka till hjärtat. Om ventilerna är svaga eller skadade kan blodet rinna tillbaka och ansamlas i venerna, vilka då sväller och leder till åderbråck.

Åderbråck är mycket vanliga. Riskfaktorer för åderbråck är som följer:

  • Risken stiger med åldern.
  • Kvinnor drabbas oftare.
  • Övervikt och fetma är riskfaktorer.
  • Fysisk inaktivitet är en riskfaktor.
  • Ärftlighet är en riskfaktor.
  • Under graviditet kan åderbråck uppkomma.

Att träna, gå ner i vikt, placera benen i högläge när man vilar och undvika att korsa benen kan vara bra för den som har åderbråck. Om åderbråck är smärtsamma eller om de är kosmetiskt störande kan man åtgärda de kirurgiskt.

Personer med diabetes har ökad risk att drabbas av åderbråck, vilket sannolikt hänger ihop med att kärlen är mer sköra och dessutom är övervikt/fetma, fysisk inaktivitet och rökning vanligare bland personer med typ 2 diabetes. Det är okänt om typ 1 diabetes ökar risken för åderbråck.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!