Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Sjukdomar och riskfaktorer

Effekten av probiotika (bakterier i livsmedel): ingen eller mycket liten

Markanden för produkter med probiotika är värd över 100 miljarder globalt. Det finns probiotika i allehanda livsmedel, från drycker till barnmat. Människor köper produkter med probiotika i hopp om att få gynnsamma hälsoeffekter av bakterierna. Tyvärr finns inget vetenskapligt underlag för att detta fungerar.

Kostnaden för dålig diabeteskontroll

Trots att vetenskapen är lättläst så är diabeteskontroll mycket svårt. I dagsläget vet vi vilka behandlingar som är effektiva och trots detta är det bara 25% av alla patienter som uppnår tillfredsställande riskfaktorkontroll. Det innebär att för 75% av patienterna finns mer att göra och det kan bli livräddande.

Din behandlingsplan: planering, behandling, uppföljning av diabetes

Att ha en tydlig och bra plan för sin diabetes är mycket viktigt. Din behandlingsplan skapar du tillsammans med din vårdgivare och tillsammans ska ni maximera ditt välmående samtidigt som ni minimerar risken för komplikationer. Detta inbegriper egenvård, livsstilsförändringar, riskfaktorkontroll samt regelbundna besök på vårdcentralen/mottagningen.

Diabetes och influensa

Diabetes och influensa Personer med diabetes kan, liksom alla andra, drabbas av influensa (influensavirus). Under vinterhalvåret är influensa särskilt och vanligt och det är viktigt

Barnfetma: Fetma bland barn

Vad är barnfetma? BMI för barn och tonåringar Body mass index (BMI) är ett mått som används för att avgöra bedöma om man är normalviktig

Diabetes Sverige

Kostnadsfritt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev innehåller medicinska nyheter, klinisk information, recept, råd, guider.