Andningsproblem vid fetma och övervikt

andningsproblem-hypoventilation-diabetes-fetma-övervikt-andnöd-pickwick

Orsaken till att överviktiga människor ofta utvecklar andningsproblem är fortfarande något av ett mysterium. Andningsbesvären sträcker sig från enkel andfåddhet till ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas fetma med hypoventilation (OHS, obesity hypoventilation syndrome).

Fetma med hypoventilation kallades tidigare för Pickwick-syndrom. Detta sjukdomstillstånd påverkar endast personer med fetma eller grav övervikt. Risken att utveckla andningsbesvär ökar ju högre BMI du har. Syndromet leder till en minskning av syrgas i blodet samtidigt som mängden koldioxid ökar. Detta är farligt eftersom det leder till andningssvikt.

Diabetes och andningsbesvär

Diabetes bidrar till försämrad lungfunktion på flera olika sätt. Förhöjda blodsockernivåer (HbA1c) påverkar blodkärlen i lungvävnaden. Flera personer med diabetes har även nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens), vilket i sin tur påverkar blodkärlen negativt och påverkar samtidigt områden i hjärnan som styr sömn och andning.

Fetma med hypoventilation

Det är okänt varför fetma med hypoventilation endast drabbar vissa individer med fetma. Extra fett på nacken, bröstkorgen eller i buken kan göra det svårt att andas djupt och kan dessutom leda till produktion av hormoner som påverkar kroppens andningsmönster. Man har också spekulerat i om hjärnan är påverkad vid fetma, vilket kan leda till att hjärnans förmåga att utföra andningen blir sämre. De flesta som har fetma med hypoventilation har också sömnapné.

Du kan förebygga att drabbas av detta tillstånd genom att gå ner i vikt.

Den som har fetma med hypoventilation känner sig trött eller sömnig under dagen, har huvudvärk eller andfåddhet. Du eller en någon i din omgivning kan märka att du ofta snarkar högt, flämtar eller har svårt att andas på natten. Dina symtom kan bli värre med tiden. Komplikationer av fetma med hypoventilation inkluderar högt blodtryck i lungornas kärl, hjärtsvikt och förhöjda blodvärden.

Symptom vid OHS

  • Dålig sömnkvalitet
  • Sömnapné
  • Trötthetskänsla under dagtid
  • Depression
  • Huvudvärk

Diagnostisera andningsbesvär

För att diagnostisera fetma med hypoventilation genomförs en fysisk undersökning för att mäta din krppsvikt och längd, beräkna body mass index (BMI), och mäta omkretsen av din midja och nacke. Din läkare kan utföra andra tester såsom lungfunktionstester, sömnsregistreringar, lungröntgen eller mäta olika gaser i blodet (arteriell blodgas). Andra blodprov kan hjälpa till att utesluta andra orsaker eller användas för att planera din behandling. I flera fall genomför man även ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi) vid samtidigt utredning av OHS.

Definitionen av fetma med hypoventilation (Pickwicksyndrom)

Fetma med hypoventilation definieras som en kombination av fetma (BMI över 30 kg/m2), fallande syrenivåer i blodet (hypoxemi) under sömnen och förhöjda koldioxidnivåer i blodet (hyperkapni) under dagen, som härrör från långsam eller ytlig andning (hypoventilation). Sjukdomen har varit känd sedan 1950-talet. Sjukdomen kallas även Pickwicksyndrom.

Behandling

Om du får diagnosen fetma hypoventilationssyndrom, kan din läkare rekommendera hälsosamma livsstilsförändringar, som att sträva efter en hälsosam vikt och att vara fysiskt aktiv. Du kan också behöva en kontinuerlig positiv luftvägstryck (CPAP) maskin eller annan andningsapparat för att hålla luftvägarna öppna och öka syrenivåerna i blodet. Andra behandlingar kan inkludera fetmakirurgi (obesitaskirurgi) eller läkemedel.

Förhindra komplikationer vid fetma med hypoventilation

För att förhindra komplikationer, använd din CPAP-enhet enligt anvisningarna och fortsätt med hälsosamma livsstilsförändringar. Tala om för din läkare om nya tecken och symtom, såsom svullnad runt vristen, bröstsmärta, yrsel eller väsande andning. Tala med din läkare om du kommer att flyga eller behöver opereras, eftersom dessa situationer kan öka risken för allvarliga komplikationer.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.