andningsproblem-hypoventilation-diabetes-fetma-övervikt-andnöd-pickwick

Andningsproblem vid fetma och övervikt

Orsaken till att överviktiga människor ofta utvecklar andningsproblem är fortfarande något av ett mysterium. Andningsbesvären sträcker sig från enkel andfåddhet till ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas fetma hypoventilationssyndrom (OHS).

Fetma hypoventilationssyndrom, kallas även för Pickwickian syndromet. Detta sjukdomstillstånd påverkar endast personer med fetma eller övervikt. Risken att utveckla andningsbesvär ökar ju högre BMI. Syndromet leder till en minskning av syrgas i blodet medan gasen koldioxid ansamlas i blodet. Utan behandling kan det leda till allvarliga och till och med livshotande hälsoproblem.

Diabetes och andningsbesvär

Diabetes bidrar till försämrad lungfunktion på flera olika sätt. Förhöjda blodsockernivåer (HbA1c) påverkar blodkärlen i lungvävnaden. Flera personer med diabetes har även nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens), vilket i sin tur påverkar blodkärlen negativt och påverkar samtidigt områden i hjärnan som styr sömn och andning.

Fetma hypoventilationssyndrom (OHS)

Det är hittills okänt varför fetma hypoventilationssyndrom påverkar vissa människor som har fetma och inte andra. Extra fett på nacken, bröstkorgen eller över buken kan göra det svårt att andas djupt och kan producera hormoner som påverkar kroppens andningsmönster. Du kan också ha problem med hur din hjärna styr din andning. De flesta som har fetma hypoventilationssyndrom har också sömnapné.

Du kan hjälpa till att förhindra detta tillstånd genom att behålla en hälsosam vikt. Om du har fått diagnosen fetma kan din läkare undersöka syre- eller koldioxidnivåerna i blodet för att utesluta påverkan på andningen.

Om du har fetma hypoventilationssyndrom kan du känna dig trött eller sömnig under dagen, uppleva huvudvärk eller andfåddhet. Du eller en någon i din omgivning kan märka att du ofta snarkar högt, flämtar eller har svårt att andas på natten. Dina symtom kan bli värre med tiden. Komplikationer av fetma hypoventilationssyndrom inkluderar högt blodtryck i de små blodkärlen som försörjer lungvävnaden med blod, hjärtsvikt och förhöjda blodvärden.

Symptom vid OHS

  • Dålig sömnkvalitet
  • Sömnapné
  • Trötthetskänsla under dagtid
  • Depression
  • Huvudvärk

Diagnostisera andningsbesvär

För att diagnostisera fetma hypoventilationssyndrom, kommer din läkare att utföra en fysisk undersökning för att mäta din vikt och längd, beräkna body mass index (BMI), och mäta omkretsen av din midja och nacke. Din läkare kan utföra andra tester såsom lungfunktionstester, sömnstudier, lungröntgen eller mäta olika gaser i blodet (arteriellt blodgas). Andra blodprov kan hjälpa till att utesluta andra orsaker eller användas för att planera din behandling. I flera fall genomför man även ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi) vid samtidigt utredning av OHS.

Definitionen av OHS

Fetma hypoventilationssyndrom definieras som en kombination av fetma (BMI över 30 kg/m2), fallande syrenivåer i blodet (hypoxemi) under sömnen och förhöjda koldioxidnivåer i blodet (hyperkapni) under dagen, som härrör från långsam eller ytlig andning (hypoventilation). Sjukdomen har varit känd sedan 1950-talet, ursprungligen som ”Pickwickian syndrome”.

Behandling

Om du får diagnosen fetma hypoventilationssyndrom, kan din läkare rekommendera hälsosamma livsstilsförändringar, som att sträva efter en hälsosam vikt och att vara fysiskt aktiv. Du kan också behöva en kontinuerlig positiv luftvägstryck (CPAP) maskin eller annan andningsapparat för att hålla luftvägarna öppna och öka syrenivåerna i blodet. Andra behandlingar kan inkludera fetmakirurgi (obesitaskirurgi) eller läkemedel.

Förhindra komplikationer vid OHS

För att förhindra komplikationer, använd din CPAP-enhet enligt anvisningarna och fortsätt med hälsosamma livsstilsförändringar. Tala om för din läkare om nya tecken och symtom, såsom svullnad runt vristen, bröstsmärta, yrsel eller väsande andning. Tala med din läkare om du kommer att flyga eller behöver opereras, eftersom dessa situationer kan öka risken för allvarliga komplikationer.

4.7/5 (3 Reviews)

Relaterade artiklar

Kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

Bli medlem på Diabetes.nu

Få tillgång till ännu mer material, verktyg, recept, kurser, mobilappen Dialiv och hjälp oss att utveckla Diabetes Sverige!

Sök allt om diabetes