Ny avhandling om diabetes: nya rön & råd till dig som har diabetes

3 min läsning

Ny avhandling om diabetes typ 1 och typ 2: flera världsnyheter och viktiga fynd

I en ny avhandling från Göteborgs Universitet har flera utomordentligt viktiga undersökningar publicerats. Det är Dr Aidin Rawshani som skrivit avhandlingen tillsammans med kollegor från Nationella Diabetesregistret, Göteborgs Universitet, University of Glasgow, University of Southwestern m fl. Detta är en mycket viktig avhandling eftersom flera av undersökningarna har en direkt inverkan på diabetesvården, liksom livet för den som lever med diabetes. Vi har redan diskuterat två av artiklarna ur avhandlingen (Livslängd och överlevnad vid typ 1 diabetes samt Betydelsen av riskfaktorkontroll vid typ 2 diabetes).

Vad undersökte man?

 • Man undersökte långtidstrender (1998 till 2014) i komplikationer och dödlighet bland personer med diabetes, jämfört med den allmänna befolkningen. Syftet var att undersöka om man förbättrat överlevnaden och minskat risken för komplikationer bland personer med diabetes.
 • Man har även studerat möjligheterna att med modern behandling eliminera den förhöjda risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död som medförs av diabetes. Idag får de flesta personer med diabetes behandling för blodtryck, blodfetter, blodsocker m fl; men vi vet inte om den sammanlagda effekten av dessa behandlingar faktiskt kan eliminera alla risker som medförs av diabetes.
 • Slutligen har man också studerat den relativa betydelsen av kardiovaskulära riskfaktorer samt vilka nivåer som är behäftade med lägst risk för hjärt-kärlsjukdom. Det innebär att man studerat vilka riskfaktorer som är viktigast, hur viktiga de är, samt vilken nivå (av t ex blodsocker) som är bäst.

Nedanstående bild visar hur risken för att dö påverkas av antal riskfaktorer man har. Vi ser att ju färre riskfaktorer man har, desto lägre är riskerna. Man kan till och med bli av med risken, eller åtminstone minska den mycket kraftigt, om man kontrollerar sina riskfaktorer.

Vad visade man i avhandlingen?

 • Under perioden 1998-2014 observerade man att patienter med typ 1 diabetes upplevde ca 30% minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och dessutom gjorde man en större förbättring än resten av befolkningen. Det innebär att risken för hjärt-kärlsjukdom minskade dramatiskt under denna perioden för personer med typ 1 diabetes. Dessa resultat är mycket glädjande!
 • Patienter med typ 2 diabetes upplevde en dramatisk minskning i risken för hjärt-kärlsjukdom mellan åren 1998 och 2014. Jämfört med resten av befolkningen upplevde personer med diabetes faktiskt en 20% större förbättring avseende risken för hjärt-kärlsjukdom, vilket är mycket glädjande för personer med typ 2 diabetes.
 • Under de senaste 16 åren har alltså sjukligheten och dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar minskat avsevärt hos individer med diabetes.
 • För individer med typ 2 diabetes minskade den förhöjda risken för komplikationer stegvis för varje riskfaktor som man lyckades kontrollera. För patienter med typ 2 diabetes som hade alla riskfaktorer inom kontroll så förelåg ingen nämnvärd ökad risk för död eller stroke men 16% lägre risk för akut hjärtinfarkt. Detta är extremt glädjande och sensationella resultat!
 • Patienter med diabetes hade dock hög risk för hjärtsvikt, trots optimal riskfaktorkontroll. De viktigaste riskfaktorerna för kardiovaskulära sjuklighet och död var HbA1c (blodsocker), LDL kolesterol, fysisk inaktivitet och högt blodtryck.
 • Att ha blodsocker och blodtryck som är lägre än de nivåer som idag rekommenderas visade sig vara gynnsamt. Det innebär att lägre blodsocker (HbA1c) och blodtryck, dvs nivåer som är lägre än de nivåer vi idag eftersträvar, kan vara bra för personer med diabetes.
 • För personer med typ 1 diabetes var HbA1c, följt av diabetesduration och njurfunktion de viktigaste riskfaktorerna för komplikationer.
 • Patienter med typ 1 diabetes uppvisar en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och död även om de kontrollerar alla ”vanliga” riskfaktorer. De personer som har typ 1 diabetes och som lyckades kontrollera alla riskfaktorerna hade 82% ökad risk för akut hjärtinfarkt och 97% ökad risk för hjärtsvikt.
 • Resultat för studien om livslängd och överlevnad vid typ 1 diabetes diskuteras här.

Länk till avhandlingen: Aidin Rawshanis avhandling på GUPEA (Göteborgs Universitet)

Avhandling: Epidemiological aspects of cardiovascular morbidity and mortality among individuals with diabetes: the relative importance of cardiovascular risk factors

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!