Komplikationer till diabetes (typ 1 och typ 2)

Alzheimers demens åldrande minnesproblematik diabetes
Allmänt

Alzheimers sjukdom

Vad är Alzheimers sjukdom? Alzheimers sjukdom är en progressiv form av demens. Demens är en bredare term för olika tillstånd som orsakar skador i hjärnvävnaden eller sjukdomar som har en negativ inverkan på minnet, tänkandet och beteende. Dessa förändringar stör det dagliga livet och orsakar många andra problem för den drabbade samt anhöriga. Alzheimers sjukdom

Läs mer »
andningsproblem-hypoventilation-diabetes-fetma-övervikt-andnöd-pickwick
Allmänt

Andningsproblem vid fetma och övervikt

Orsaken till att överviktiga människor ofta utvecklar andningsproblem är fortfarande något av ett mysterium. Andningsbesvären sträcker sig från enkel andfåddhet till ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas fetma hypoventilationssyndrom (OHS). Fetma hypoventilationssyndrom, kallas även för Pickwickian syndromet. Detta sjukdomstillstånd påverkar endast personer med fetma eller övervikt. Risken att utveckla andningsbesvär ökar ju högre BMI. Syndromet

Läs mer »
lågt-blodryck-diabetes-hypotension
Allmänt

Lågt blodtryck (hypotension)

Översikt om lågt blodtryck Lågt blodtryck kan tyckas önskvärt, och för vissa människor orsakar det inga problem. Men för många människor kan onormalt lågt blodtryck (hypotension) orsaka yrsel och svimning. I allvarliga fall kan lågt blodtryck vara livshotande. Blodtrycksavläsning lägre än 90 millimeter kvicksilver (mm Hg) för det övre talet (systoliskt) eller 60 mm Hg

Läs mer »
tänder-diabetes-munhåla-peridontit-munproblem
Allmänt om diabetes

Diabetes, tandköttssjukdomar och andra tandproblem

Hur kan diabetes påverka min mun? Diabetes är förknippat med förhöjda blodsockervärden. Högt blodsocker påverkar blodkärlen i munhålan negativt, precis som blodkärlen i hjärtat, hjärnan och underbenen tar extra mycket skada av högt blodsocker. Förhöjda nivåer blodsocker kan orsaka infektion och andra problem i munhålan. Munhåla inkluderar följande följande strukturer Tänder Tandkött Käkben Vävnader som

Läs mer »
diabetes-fötter-diabetessår-fot-kärlsjukdom
Allmänt om diabetes

Diabetesfötter

Personer med diabetes utvecklar ofta problem med fötter och underben. Diabetes är en sjukdom som på sikt bidrar till åderförkalkning och förträngningar i blodkärlen, särskilt i blodkärlen som försörjer tår, fötter och underben med syrerikt blod. Du kan minska dina chanser att utveckla diabetesrelaterade-fotproblem genom att ta hand om dina fötter varje dag. Att hantera

Läs mer »
pulsåderbråck aorta aneurysm diabetes hjärta kärl komplikationer
Allmänt

Pulsåderbråck (aortaaneurysm)

Aneurysm (lat. aneurysma, “utvidgning”) innebär att kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt, vilket i värsta fall kan leda till att kärlet brister och blödning uppstår. Aneurysm är oftast ett akut livshotande tillstånd som behöver åtgärdas omedelbart, i vissa fall är tillståndet mer stabilt och följas upp med regelbundna kontroller inom sjukvården. Aneurysm i

Läs mer »
kärlkramp-bröstsmärta-blodkärl-åderförfettning
Åderförkalkning

Allt om kärlkramp (angina pectoris)

Människans hjärta är en enastående muskel. Hjärtat arbetar dygnet runt för att pumpa blod genom alla kroppens organ. Eftersom hjärtat är en arbetande muskel så behöver hjärtat syre (oxygen), vilket finns i blod. Hjärtat får blod via kranskärlen, som alltså är hjärtats egna blodkärl. Som alla andra blodkärl i kroppen kan kranskärlen drabbas av åderförkalkning,

Läs mer »
Komplikationer

Hjärtsvikt: symptom, orsaker, diagnos, behandling & prognos

Hjärtsvikt eller nedsatt hjärtfunktion är ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod för att möta kroppens behov. I vissa fall fylls inte hjärtat med tillräckligt blod och i andra fall kan hjärtat inte pumpa blod till resten av kroppen med tillräcklig kraft. En del människor har båda problemen som orsak till hjärtsvikt.

Läs mer »
diabetes-depression-psykisk-hälsa
Allmänt

Depression och diabetes

Diabetes och depression Förekomsten av depression och diabetes Depression och diabetes är folksjukdomar. Ungefär 5–8% av alla svenskar har depression just nu och cirka 4–5% av befolkningen har diabetes. Det innebär att cirka en miljon människor har diabetes, depression eller båda. Faktum är att depression är dubbelt så vanligt bland personer med diabetes. Detta gäller både

Läs mer »
Kolesterol & statiner

Hjärt-kärlsjukdom, diabetes och hur man förebygger det

Hjärt-kärlssjukdom: vad är det och hur förebygger vi det? Under 1940-talet genomgick Sverige stora förändringar i livsstil och samhällsstruktur. Dessa förändringar innefattade automatisering av industri och transporter, ökad matproduktion, förändrad mattillverkning och tillkomst av skadliga ingredienser såsom transfetter, ökad rökning och ökat stillasittande. Detta medförde uppkomst av riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, blodfettsrubbning och diabetes. Dessa riskfaktorer leder till ansamling av

Läs mer »
Insulinresistens-nedsatt-insulinkänslighet
Komplikationer

Infektioner vid diabetes

Infektioner är något vanligare om man har diabetes Infektion innebär att mikrober angriper kroppen. Det finns huvudsakligen fyra typer av mikrober: bakterier, virus, svampar och parasiter. Personer som har diabetes har ökad risk för infektioner och dessutom tenderar infektionerna bli svårare om man har diabetes. För de allra flesta personer med diabetes är detta inget

Läs mer »
Komplikationer

Diarré och förstoppning vid diabetes

Nervskador i mag-tarmkanalen orsakar diarré och förstoppning vid diabetes Att diabetes kan orsaka hjärtattack, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar är känt för de flesta. Däremot är det inte lika många som vet att diabetes kan påverka funktionen i mag-tarmkanalen. Mag-tarmkanalen innehåller nämligen nerver och dessa nerver behövs för att styra mag-tarmkanalens funktion. Tarmarna tar emot signaler

Läs mer »
Komplikationer

Erektil dysfunktion (impotens)

Erektil dysfunktion Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, vilket även kallas impotens, innebär att man är oförmögen att få eller upprätthålla erektion. Detta är ett vanligt tillstånd som drabbar många män under livet. Tillståndet är särskilt vanligt bland personer med diabetes. Erektil dysfunktion kan vara ett mycket besvärande tillstånd som påverkar livskvaliteten negativt. Att inte kunna

Läs mer »
Komplikationer

Neuropati (nervskador) vid diabetes

Neuropati (nervskador): diabetes orsakar perifer och autonom neuropati Vad är nervsystemet och nerver? Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nervtrådar. Hjärnan lagrar minne, koordinerar våra rörelse, reglera hormoner och tolka sinnesintryck från bland annat ögonen och öronen. Hjärnan fortsätter faktiskt ner längs ryggen i form av ryggmärgen. Från ryggmärgen avgår nervtrådar som färdas ut i

Läs mer »
Åderförkalkning

Högt blodtryck (hypertoni) och diabetes

Högt blodtryck (hypertoni) vid diabetes Vad är blodtryck? Blodtryck är trycket i kroppens kärl (artärer) och det beskrivs med två värden. Det högsta värdet – systoliskt tryck – är det maximala trycket som finns i kärlen när hjärtat pumpar. Det lägre värdet – diastoliskt tryck – anger trycket i kärlen mellan hjärtslagen. Ett systoliskt tryck under 120

Läs mer »
Komplikationer

Ketoacidos

Ketoacidos och koma Ketoacidos är ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till koma eller till och med död. Tillståndet måste behandlas omedelbart och som regel krävs intensivvård på sjukhus. Kroppens celler behöver energi för att kunna utföra sina uppgifter. Energin kommer i första hand från socker, i form av glukos. De allra flesta celler

Läs mer »
Komplikationer

Nefropati (njursjukdom) och nedsatt njurfunktion

Diabetes och njursjukdom (nefropati) Nefropati drabbar både personer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes Njurarna är kroppens reningsverk. De renar blodet från överflödiga ämnen och slaggprodukter, som får lämna kroppen via urinen. Även läkemedel lämnar kroppen via njurarna. Dessutom reglerar njurarna vätskebalansen, salter, mineraler, blodtrycket, blodets surhetsgrad, skelettomsättningen och blodbildningen. I varje njure

Läs mer »
Komplikationer

Retinopati och ögonsjukdomar: diabetes och synnedsättning

Retinopati och synnedsättning vid diabetes Våra ögon är egentligen en del av hjärnan. Man kan säga att ögat och synnerven (bild nedan) är en framskjuten del av hjärnan. Ögat träffas av ljus från omgivningen och när ljuset når ögats näthinna så omvandlas ljus till elektriska signaler som skickas (via synnerven) till hjärnan. I hjärnan tolkas signalerna

Läs mer »
Sex och diabetes typ 1, typ 2
Komplikationer

Sex och diabetes (typ 1 och typ 2 diabetes)

Sex och diabetes För de flesta människor är sex en viktig del av livet. Likaså är sex en naturlig del av våra relationer men trots detta kan det vara svårt att prata om sex. För den som har diabetes kan detta bli ett ännu större bekymmer. Diabetes kan påverka sexlivet på flera sätt och den

Läs mer »
Komplikationer

Hyperosmolärt syndrom

Hyperosmolärt icke-ketotiskt syndrom (diabeteskoma) Hyperosmolärt syndrom är ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre personer med diabetes. Tillståndet kan drabba både personer med typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes men det är vanligare bland de med typ 2 diabetes. Hyperosmolärt syndrom orsakas av högt blodsocker, vilket beror på dålig sjukdomskontroll. Oftast finns det en utlösande

Läs mer »

Sök allt om diabetes