Komplikationer till diabetes (typ 1 och typ 2)

Allmänt

Biverkningar av metformin

Indikationer för behandling Individer med typ 2 diabetes som prövat livsstilsförändringar för att behandla sin diabetes och förhöjda blodsockernivåer (blodglukos) bör i första hand erbjudas behandling med läkemedlet metformin. Idag finns flera läkemedel som är modernare än metformin, såsom GLP-1 analoger och SGLT-2 hammare som används för individer med typ 2 diabetes, men dessa läkemedel förskrivs framför allt till de personer med diabetes som har etablerad hjärt-kärlsjukdom. Hos vuxna kan metformin användas som det enda läkemedlet (monoterapi) eller i kombination med andra tablettläkemedel och injektionsbehandlingar. Studier visar att diabetesrelaterade komplikationer såsom hjärtinfark, stroke och flera andra hjärt-kärlsjukdomar minskar hos vuxna

Läs mer »
Allmänt

Diabetes och trötthet

Diabetes och trötthet Trötthet är ett vanligt symptom på diabetes och kan bero på höga blodsockernivåer eller andra symtom och komplikationer som uppstår till följd av diabetes. Att hantera diabetes dagligen kan leda till trötthet eller utmattning. Den vanligaste orsaken till trötthet är överlägset svängande blodsocker. Förbättrad blodsockerkontroll och livsstilsförändringar kan hjälpa en person att hantera trötthet som uppstår till följd av diabetes. Trötthet och utmattning är inte samma sak. När en person är trött känner de sig vanligtvis bättre efter vila. När en person upplever ihållande trötthet kan vila inte lindra känslor av trötthet och slöhet, vilket kallas för

Läs mer »
Allmänt

Allt om hudproblem vid diabetes

Introduktion Diabetes mellitus är en snabbt växande kronisk sjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen och flera hundra tusen i Sverige. Ungefär 70-80% av alla fall med typ 2 diabetes är kopplat till fetma eller övervikt. Diabetesepidemin kommer att fortsätta och om ett par decennier beräknas mer än en halv miljard människor utveckla diabetes. Ungefär 30% av alla personer med diabetes kommer att utveckla hudproblem vid något tillfälle. Många hudsjukdomar är vanligare hos personer med diabetes. Faktum är att hudproblem ibland är det första tecknet på att en person har diabetes. Lyckligtvis kan de flesta hudåkommor som är förknippade

Läs mer »
Komplikationer

Allt om fotsår hos personer med diabetes: orsaker, symtom, diagnos, behandling och uppföljning

Vad är diabetesfotsår? Fotsår hos personer med diabetes är en allvarlig komplikation som förvärrar patientens tillstånd och har samtidigt betydande socioekonomiska effekter. Diabetes är en av de främsta orsakerna till icke-traumatiska amputationer i underben och fötter. Forskning har emellertid visat att man kan förebygga utvecklingen av fotsår hos individer med diabetes. Faktorer som bidrar till utveckling av fotsår Alla som har diabetes kan utveckla fotsår. Personer med diabetes som använder insulin löper däremot högre risk att utveckla ett fotsår till följd av diabetes. Andra faktorer som bidrar till utvecklingen av fotsår är följande: Högt blodsocker Njurskador (nefropati) Ögonskador (retinopati) Nervskador

Läs mer »
Allmänt

Hyperglykemi: högt blodsocker

Hyperglykemi är den medicinska termen för högt blodsocker (blodglukos). Högt blodsocker uppstår när kroppen har för låga koncentrationer av ett hormon som heter insulin i blodet, eller när kroppen inte kan använda insulin ordentligt. Definitionen av hyperglykemi är blodsockernivåer högre än 11,1 mmol/l, däremot uppstår symtom på hyperglykemi först när sockernivåerna blir ännu högre (13,9—16,7 mmol/l). Högt blodsocker är ett tillstånd som framför allt drabbar personer med diabetes. Vad som anses vara höga blodsockernivåer kan variera från person till person. Hos äldre eller personer med avancerad diabetes brukar man tillåta högre blodsockernivåer än vad som anses rekommenderat för en diabetiker.

Läs mer »
halsbränna sura uppstötningar magont magvärk magsyra
Komplikationer

Halsbränna (sura uppstötningar)

Vad är surt återflöde och GERD? Sura uppstötningar uppstår när innehållet från magen (magsyra) rör sig upp i matstrupen, i vissa fall ända upp till munhåla. Det kallas också dyspepsi eller gastroesofageal reflux (GERD) på medicinskt språk. Surt magsäcksinnehåll i magsäcken kan ge upphov till smärta i övre delen av buken, centralt i buken (duodenal dyspepsi), bakom bröstbenet i bröstkorgen och i munhåla. Vart symptomen uppstår beror till viss del på vart magsyran tar vägen. Magsyran ansamlas i magsäcken och kan vid födointag tryckas ner i tunntarmen, detta upplevs som smärta centralt i buken kort efter födointag. Om det sura

Läs mer »
Alzheimers demens åldrande minnesproblematik diabetes
Komplikationer

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och orsakar problem med minnet, tankeförmåga och beteende. Symptomen utvecklas vanligtvis långsamt och försämras över tid. Alzheimers sjukdom är en obotlig neurodegenerativ sjukdom och än så länge vet man inte varför alzheimer utvecklas men forskning tyder på att inflammation och felveckade proteiner är en viktig orsak till sjukdomsutveckling. I dagsläget erbjuder man vanligtvis stöd, psykolog, vård i hemmet och bromsande mediciner.

Läs mer »
andningsproblem-hypoventilation-diabetes-fetma-övervikt-andnöd-pickwick
Komplikationer

Andningsproblem vid fetma och övervikt

Orsaken till att överviktiga människor ofta utvecklar andningsproblem är fortfarande något av ett mysterium. Andningsbesvären sträcker sig från enkel andfåddhet till ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas fetma med hypoventilation (OHS, obesity hypoventilation syndrome). Fetma med hypoventilation kallades tidigare för Pickwick-syndrom. Detta sjukdomstillstånd påverkar endast personer med fetma eller grav övervikt. Risken att utveckla andningsbesvär ökar ju högre BMI du har. Syndromet leder till en minskning av syrgas i blodet samtidigt som mängden koldioxid ökar. Detta är farligt eftersom det leder till andningssvikt. Diabetes och andningsbesvär Diabetes bidrar till försämrad lungfunktion på flera olika sätt. Förhöjda blodsockernivåer (HbA1c) påverkar blodkärlen

Läs mer »
lågt-blodryck-diabetes-hypotension
Komplikationer

Lågt blodtryck (hypotension)

Översikt om lågt blodtryck Lågt blodtryck kan tyckas önskvärt, och för vissa människor orsakar det inga problem. Men för många människor kan onormalt lågt blodtryck (hypotension) orsaka yrsel och svimning. I allvarliga fall kan lågt blodtryck vara livshotande. Blodtrycksavläsning lägre än 90 millimeter kvicksilver (mm Hg) för det övre talet (systoliskt) eller 60 mm Hg för det nedre talet (diastoliskt) anses allmänt vara lågt blodtryck. Blodtrycket är kraften av blod som trycker mot väggarna i dina blodkärl (artärer) när hjärtat pumpar blod. För de flesta vuxna är ett hälsosamt blodtryck vanligtvis mindre än 120/80 mm Hg. Blodtryck kring 120/80 mmHg

Läs mer »
tänder-diabetes-munhåla-peridontit-munproblem
Allmänt

Diabetes, tandköttssjukdomar och andra tandproblem

Hur kan diabetes påverka min mun? Diabetes är förknippat med förhöjda blodsockervärden. Högt blodsocker påverkar blodkärlen i munhålan negativt, precis som blodkärlen i hjärtat, hjärnan och underbenen tar extra mycket skada av högt blodsocker. Förhöjda nivåer blodsocker kan orsaka infektion och andra problem i munhålan. Munhåla inkluderar följande följande strukturer Tänder Tandkött Käkben Vävnader som tunga, gomtaket, munbotten, insidan av dina kinder och spottkörtlar Socker (glukos) finns i ditt saliv. Individer med förhöjda blodsockernivåer har även höga koncentrationer av glukos i salivet, vilket leder till överväxt av skadliga bakterier i munhålan. När du tuggar maten blandas detta med bakterierna som

Läs mer »
diabetes-fötter-diabetessår-fot-kärlsjukdom
Allmänt

Diabetesfot: fotsår, problem, risker vid diabetes

Personer med diabetes kan drabbas av problem och komplikationer i fötterna och benen. Om dessa problem uppstår brukar de börja i fötterna. Problemen är mycket vanliga bland de som haft diabetes under många år. Ju bättre blodsockerkontroll man har desto lägre är risken för denna komplikation. Här kan du lära dig mer.

Läs mer »
pulsåderbråck aorta aneurysm diabetes hjärta kärl komplikationer
Komplikationer

Pulsåderbråck (aortaaneurysm)

Aneurysm (lat. aneurysma, ”utvidgning”) innebär att kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt, vilket i värsta fall kan leda till att kärlet brister och blödning uppstår. Aneurysm är oftast ett akut livshotande tillstånd som behöver åtgärdas omedelbart, i vissa fall är tillståndet mer stabilt och följas upp med regelbundna kontroller inom sjukvården. Aneurysm i den stora kroppspulsådern, så kallat aortaaneurysm eller pulsåderbråck, uppstår till följd av flera orsaker men riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom hög ålder, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt/fetma, diabetes, ärftlighet (genetik) och andra faktorer bidrar till utvecklingen av aortaaneurysm. Aortan är kroppens största blodkärl som utgår från

Läs mer »
kärlkramp-bröstsmärta-blodkärl-åderförfettning
Åderförkalkning och statiner

Allt om kärlkramp (angina pectoris)

Hjärtat har blodkärl som försörjer hjärtat med syre (oxygen). Hjärtats blodkärl kan drabbas av åderförkalkning (fett ansamlas i kärlet), vilket försämrar blodflödet i kärlet. Detta kan leda till kärlkramp och sedermera hjärtattack. Kärlkrampen yttrar sig i form av obehaglig, tryckande, molande bröstsmärta. Det är viktigt att känna till vilka riskfaktorer som orsakar kärlkramp samt hur tillståndet skall behandlas för att minimera risken för komplikationer och maximera livskvaliteten.

Läs mer »
halsartärsjukdom-diabetes-blodkärl
Åderförkalkning och statiner

Halsartärsjukdom (karotisstenos)

Förträngningar i halsärtärerna (halsartärsjukdom) är en sjukdom som uppstår när plack byggs upp inuti halspulsådern (åderförfettning). Halsartären finns på vardera sida av nacken. Det är ursprungligen blodkärl som utgår från den stora kroppspulsådern (aortan) som sedan delar upp sig i två mindre blodkärl på varje sida av halsen. Dessa mindre blodkärl kallas karotis interna (intre) och externa (yttre), på medicinskt språk. De inre halspulsåderna levererar syrerikt blod till hjärnan. De yttre halspulsåderna levererar syrerikt blod till ansiktet, hårbotten och nacken. Fettplack i karotiderna är allvarligt eftersom det kan orsaka stroke. En stroke uppstår om blodflödet till olika delar av din

Läs mer »
Komplikationer

Allt om hjärtsvikt: symptom, orsaker, diagnos, behandling & prognos

Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom. Över 200’000 svenskar har hjärtsvikt och sjukdomen har en avsevärd inverkan på livet. En lång rad riskfaktorer och andra sjukdomar kan leda till hjärtsvikt och det är viktigt att känna till dessa för att förebygga hjärtsvikt. För den som redan har hjärtsvikt finns idag mycket bra behandlingar och faktum är att det kommer nya behandlingar fortlöpande. I denna artikel diskuterar vi hjärtsvikt, från symptom och orsaker till behandling och prognos.

Läs mer »
diabetes-depression-psykisk-hälsa
Allmänt

Depression och diabetes

Diabetes och depression Förekomsten av depression och diabetes Depression och diabetes är folksjukdomar. Ungefär 5–8% av alla svenskar har depression just nu och cirka 4–5% av befolkningen har diabetes. Det innebär att cirka en miljon människor har diabetes, depression eller båda. Faktum är att depression är dubbelt så vanligt bland personer med diabetes. Detta gäller både typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Att leva med diabetes är svårt för de allra flesta, särskilt de som lever med typ 1 diabetes eftersom de ofta upplever att sjukdomen upptar en väsentlig del av dagen. Individer med diabetes måste söka hjälp för om

Läs mer »
Insulinresistens-nedsatt-insulinkänslighet
Komplikationer

Infektioner vid diabetes

Infektioner är något vanligare om man har diabetes Infektion innebär att mikrober angriper kroppen. Det finns huvudsakligen fyra typer av mikrober: bakterier, virus, svampar och parasiter. Personer som har diabetes har ökad risk för infektioner och dessutom tenderar infektionerna bli svårare om man har diabetes. För de allra flesta personer med diabetes är detta inget stort problem. Man tror att personer med diabetes har ökad risk för infektioner till följd av högt blodsocker. Det finns flera förklaringar till varför högt blodsocker leder till sämre immunförsvar: Högt blodsocker anses vara dåligt för immunförsvarets celler. Immunförsvarets celler är de som bekämpar infektioner

Läs mer »
Komplikationer

Erektil dysfunktion (impotens)

Erektil dysfunktion Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, vilket även kallas impotens, innebär att man är oförmögen att få eller upprätthålla erektion. Detta är ett vanligt tillstånd som drabbar många män under livet. Tillståndet är särskilt vanligt bland personer med diabetes. Erektil dysfunktion kan vara ett mycket besvärande tillstånd som påverkar livskvaliteten negativt. Att inte kunna genomföra ett samlag har en negativ effekt på måendet. Riskfaktorer för erektil dysfunktion är faktiskt de samma som för hjärt-kärlsjukdom, nämligen övervikt, fysisk inaktivitet, rökning, höga blodfetter (kolesterol) och rubbad ämnesomsättning (metabola syndromet). Det är därför inte så förvånande att personer med diabetes oftare drabbas

Läs mer »
Komplikationer

Diarré och förstoppning vid diabetes

Nervskador i mag-tarmkanalen orsakar diarré och förstoppning vid diabetes Att diabetes kan orsaka hjärtattack, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar är känt för de flesta. Däremot är det inte lika många som vet att diabetes kan påverka funktionen i mag-tarmkanalen. Mag-tarmkanalen innehåller nämligen nerver och dessa nerver behövs för att styra mag-tarmkanalens funktion. Tarmarna tar emot signaler från hjärnan och påverkas även av hormoner i kroppen. Vissa signaler leder till att magsäcken och tarmarna börjar arbeta, medan andra signaler uppmanar magsäck och tarmar till att vila. Vi kan inte påverka dessa nerver med vår vilja, utan de styrs automatiskt. Denna typ av

Läs mer »

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!