Typ 2 diabetes: kan du reversera tillståndet?

Vad är typ 2 diabetes?

Upp till 90 procent av alla personer med diabetes har typ 2 diabetes, ett kroniskt sjukdomstillstånd som leder till stigande blodsockernivåer. Många människor som lider av typ 2 diabetes undrar om det går att ”vända” tillståndet och bli frisk. Att reversera ett sjukdomstillstånd innebär att normalisera alla faktorer som bidrar till en ökad risk för komplikationer, vid diabetes innebär det att sockernivåerna och andra riskfaktorer elimineras.

Det har skrivits en del i nyheterna om möjligheterna att reversera sin diabetes genom att tillämpa olika dieter, men innan vi går in på om detta är möjligt eller inte så är det viktigt att förstå exakt vad diabetes är.

Det finns två huvudtyper av diabetes

 • Typ 1 diabetes: Typ 1 diabetes (även kallad insulinberoende diabetes) drabbar vanligtvis barn och ungdomar.
 • Typ 2 diabetes: Typ 2 diabetes (icke- insulinberoende diabetes) tenderar att påverka vuxna över 40 år och överviktiga personer.
 • Andra typer av diabetes inkluderar graviditetsdiabetes som förknippas med graviditet, och sekundär diabetes där diabetes orsakas av andra tillstånd (t.ex. inflammation i bukspottkörteln) eller av vissa mediciner såsom steroider.

Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörteln i buken. Hormonet styr upptaget och förbrukningen av glukos (socker) i kroppen. Sockernivåerna i blodet kommer att stiga om bukspottkörteln producerar otillräckligt med insulin (typ 1 diabetes), eller om bukspottkörteln producerar insulin, men det är otillräckligt för kroppens behov och dess effektivitet minskar (typ 2 diabetes).

Typ 2 diabetes är kopplat till faktorer som är förknippade med en västerländsk livsstil, tillståndet är vanligast hos personer som är överviktiga.

Vid typ 2 diabetes försämras förmågan att producera och tillverka insulin hos de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottkörteln. Forskare och läkare har hela tiden trott att dessa celler slutat fungera för gott, men forskning visar att vissa celler kan återhämta sig och fungera som vanligt igen.

Personer som går ner i vikt har lägre nivåer av fett inlagrat i levern och bukspottkörteln, och för vissa som går ner i vikt så återhämtar sig beta-cellerna i deras bukspottkörtel. Sannolikheten att rädda beta-cellerna är som störst tidigt i sjukdomen, vid avancerad typ 2 diabetes så finns oftast inget insulin kvar i insulindepåerna i beta-cellerna, avancerad typ 2 diabetes liknar mer typ 1 diabetes tillsammans med insulinresistens.

Symptom på diabetes

Typiska symptom på diabetes inkluderar

 • Ökad törst.
 • Frekvent urinering.
 • Trötthet.
 • Viktminskning, även om aptit ofta ökar (särskilt vid typ 1 diabetes).
 • Klåda, särskilt runt könsorganen.
 • Återkommande infektioner på huden.

Hur hanterar man diabetes?

Diabetes behandlas på två sätt: en kombination av hälsosam kost och motion och/eller medicinering med tabletter, insulininjektioner eller annan injektionsbehandling. En välbalanserad kost som innehåller väldigt lite kalorier är viktigt för att kontrollera kroppsvikten.

Det finns olika typer av tabletter som används vid behandling av typ 2 diabetes. Vissa av dessa behandlingar ökar mängden insulin som utsöndras av bukspottkörteln. Andra läkemedelsbehandlingar ökar effekten av insulin i kroppen och andra fördröjer absorptionen av glukos från matsmältningssystemet.

Behandling av diabetes beror på individen och är därför skräddarsydd för varje person med diabetes. Insulininjektioner används vid typ 1 diabetes och i vissa fall typ 2. Behandling med insulininjektioner ökar insulinmängden i kroppen och sänker därmed blodsockernivån.

Framtida komplikationer vid diabetes?

Diabetes är en sjukdoms som kräver en hel del egenvård, individer med diabetes behöver genomgå flera rutinkontroller årligen hos läkare. Övervakning av blodsockernivåerna är en viktig del av behandlingen, särskilt vid typ 1 diabetes där nivåerna kan förändras snabbt. Vid typ 2 diabetes är det dessutom viktigt att kontrollera faktorer som rökning, högt blodtryck, central bukfetma och blodfetter.

Blodsockermätningar görs enkelt hemma med en liten blodglukosmätare, och beroende på avläsningen kan du behöva justera din kost, mängden du tränar eller ditt insulinintag. Syftet med regelbundna blodsockermätningar är att avgöra om behandlingen är tillfredsställande och att hålla utkik efter tecken som är associerade med ökar risk för komplikationer. En otillräcklig riskfaktorkontroll leder till ökad risk för fruktade komplikationer som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, samt ögon- eller njursjukdomar.

Betydelsen av glukoskontroll

Studier har visat att optimal blodsockerkontroll kan minska eller till och med förhindra framtida komplikationer. Typ 2 diabetes är associerat med fyra till fem gånger ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt, jämfört med personer utan diabetes. Högt blodsocker (hyperglykemi) verkar vara den viktigaste eller bland de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och stroke. Det är av yttersta vikt att ständigt kontrollera sina riskfaktorer, särskilt blodsockervärdet, bra blodsockerkontroll leder till mindre åderförkalkning i dina blodkärl.

Hur minskar man risken för framtida komplikationer?

 • Sluta röka: Rökstopp är oerhört viktigt eftersom det är en kraftig riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke. Även passiv rökning leder till ökad risk för komplikationer.
 • Diet: Minska intaget av kolhydrater och raffinerat socker i din kost.
 • Blodtryckskontroll: Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och behandla om det är högt.
 • Kontrollera kolesterolnivåer: Ta reda på vad din kolesterolnivå är och se till att minska blodfetterna om de är förhöjda, en mager diet och mer motion kan bidra till lägre blodfetter.
 • Gå ner i vikt: Om du är överviktig är det dags att gå ner i vikt. Viktnedgång är troligtvis det bästa sättet att minska risken för att utveckla diabetes eller reversera typ 2 diabetes tidigt i sjukdomsförloppet. Midjemått är särskilt viktigt eftersom central bukfetma är en kraftig riskfaktor för diabetes.
 • Träning: Motion bidrar till viktminskning och har flera andra positiva effekter. Utöver viktnedgången så förbättras även andra metabola faktorer som blodsocker, blodtryck och blodfetter.

Går det att reversera diabetes?

I de flesta fallen är det inte möjligt att reversera diabetes, särskilt inte om du har typ 1 diabetes. Individer med typ 1 diabetes har total insulinbrist medan vissa personer med typ 2 diabetes har en relativ insulinbrist. Vid avancerad typ 2 diabetes har individen förlorat förmågan att producera och frisätta tillräckliga mängder med insulin, vilket gör det omöjligt att reversera tillståndet. I vissa fall är det däremot möjligt att vända sjukdomstillståndet, bland annat hos personer med nydebuterad typ 2 diabetes, prediabetes eller nedsatt sockertolerans.

Flera studier tyder på att blodsockernivåer vid typ 2 diabetes kan normaliseras med en diet som baseras på mycket lågt kaloriinnehåll. Kolhydratfattiga dieter kan leda till betydande viktminskning, minska insulinresistens och i vissa fall minska eller till och eliminera behovet av diabetesmedicin helt och hållet.

Vad innebär lågkaloridiet?

En mycket kalorisnål diet innebär att personen inte äter mer än 800kcal/dag, där cirka 600 kalorier består av flytande måltider (t ex shakes) och resten av icke-stärkelserika grönsaker. Detta är en intensiv matregim och en extrem form av bantning, metoden bör aldrig övervägas utan att rådfråga läkare först. Denna bantningsmetod är också praktiskt taget omöjlig att fullfölja på lång sikt (flera månader eller år).

En studie från Newcastle undersökte effekten av mycket kalorisnåla dieter, de observerade att blodsockernivåerna hos personer med diabetes förbättrades avsevärt, flera kunde pausa användningen av diabetesläkemedel. I studien använde man dessutom magnetkamera för att undersöka förändringar i levern, eftersom diabetes är kopplad till ökad fettinlagring i levern och bukspottkörteln. Undersökning med magnetkamera visade i denna studien att en mycket kalorisnål diet minskade inlagringen av fett avsevärt i levern. En kalorisnål diet kunde minska nivåerna av fett i levern, alltså reversera fettinlagringen.

Eftersom att det är såpass utmanande att hålla sig till en mycket kalorisnål diet så rekommenderar vissa experter att man istället minskar sitt kaloriintag till 1200-1500 kcals/dag tillsammans med minst 175 minuter aerob träning per vecka. Detta bör leda till viktnedgång, bromsa progressionen av sjukdomstillståndet och i vissa fall reversera typ 2 diabetes.

Forskningsstudier som undersöker den här typen av frågeställningar har uppmärksammat att personer som lyckas vända diabetes har också väldigt lätt att utveckla stigande blodsockernivåer och symptom i framtiden om de missköter sig.

Träning

Motion förbättrar flera faktorer vid diabetes, men det kan vara svårt att förlora tillräckligt med vikt för att gå i remission med endast träning. Ökad motion bör kombineras med förbättrade kostvanor.

En studie undersökte effekten av att promenera 10.000 steg om dagen och minst 2.5 timmars träning i veckan med måttlig intensitet tillsammans med kalorisnål diet (500-750 kalorier per dag). De noterade att hälften av studiedeltagarna hade normalt blodsocker utan medicinering i slutet av studietiden. Flera av studiedeltagarna kunde hålla normala blodsockernivåer under en längre period.

Läs kapitlet om sambandet mellan fysisk aktivitet och diabetes

Summa summarum: Det är viktminskning som verkligen betyder något. Motion kan hjälpa dig att gå ner i vikt och förbättra flera metabola faktorer, men du behöver nog även förbättra dina kostvanor för att gå ner i vikt och bibehålla en normal vikt.

Fetmakirurgi (bariatrisk kirurgi)

Obesitaskirurgi är en typ av operation som hjälper dig att gå ner i vikt genom att ändra mag-tarmkanalens sammankoppling. Det finns flera operationsmetoder som varierar i effektivitet och biverkningsprofil. De vanligaste operationerna leder till förminskad mag-tarmkanal, vilket innebär att maten passerar en kortare sträcka innan det når tjocktarmen. Att koppla om mag-tarmkanalen påverkar även hormonerna som frisätts i tarmen, dessa hormoner hjälper kroppen att kontrollera blodsockret.

Forskning visar att nästan tre fjärdedelar av alla människor med typ 2 diabetes som genomgår bariatrisk kirurgi kan reversera sin diabetes, särskilt om det är tidigt i sjukdomsförloppet.

Läs kapitlet om obesitaskirurgi

Bariatrisk kirurgi är i allmänhet endast ett alternativ när BMI är 35 eller högre. Det fungerar bäst för personer som har haft sjukdomen i 5 år eller mindre och inte använder insulin.

Om du är överviktig och nyligen diagnostiserad med diabetes så kan du diskutera med din läkare om möjligheterna till fetmakirurgi. Eftersom det är kirurgi så finns det allvarliga risker, men de flesta som genomgår ingreppet lyckas oftast reversera sin diabetes.

Fasta

Fasta kan vara ett praktiskt sätt att gå ner i vikt eftersom det är ganska enkelt, men det är inte en vanlig behandling för typ 2 diabetes.

En mycket liten studie fann att terapeutisk fasta, alltså ingen mat och dryck under en viss tid, kan hjälpa dig att reversera typ 2 diabetes. Tre personer med diabetes följde ett dietprogram med tre dagars fasta varje vecka, i flera månader. De åt bara middag på dagar de fastade, och lunch och middag på dagar de inte fasta, med lågt kolhydratinnehåll i måltiderna.

Två av personerna i studien kunde sluta ta alla diabetesläkemedel, och den tredje kunde sluta med tre av hans fyra mediciner. Inom 1-3 veckor kunde alla tre sluta ta insulin. De förlorade mellan 10% och 18% av sin kroppsvikt.

En annan studie visade att äta få kalorier (500-600) 2 dagar i veckan och en normal diet de andra dagarna hjälpte människor med typ 2 diabetes att gå ner i vikt och sänka blodsockernivån lika mycket som att begränsa kalorier till 1.200-1.500 varje dag.

Läs mer om periodisk fasta

5/5 (1 Review)

Relaterade artiklar

Kommentarer

E-postadressen publiceras inte.