Typ 2 diabetes: kan du reversera tillståndet?

Vad är typ 2 diabetes?

Ungefär 90 procent av alla personer med diabetes har just typ 2 diabetes, som är ett kroniskt sjukdomstillstånd. Diabetes är förknippat med flera olika faktorer, framför allt stigande blodsockernivåer. Flera personer med typ 2 diabetes undrar om det går att ”vända” tillståndet, alltså bli frisk och sluta använda mediciner. Att reversera ett sjukdomstillstånd innebär att normalisera alla faktorer som bidrar till symptom eller ökar risken för komplikationer, vid diabetes innebär det att sockernivåerna normaliseras i första hand men även andra riskfaktorer.

Det har skrivits en del i nyheterna om möjligheterna att reversera sin diabetes genom livsstilsförändringar som bättre kostvanor och ökad motion, men innan vi går in på om det är möjligt eller inte så måste man förstå exakt vad diabetes är.

Det finns två huvudtyper av diabetes

 • Typ 1 diabetes: Typ 1 diabetes (även kallad insulinberoende diabetes) drabbar vanligtvis barn och ungdomar.
 • Typ 2 diabetes: Typ 2 diabetes (icke- insulinberoende diabetes) tenderar att drabba vuxna individer över 40 år som vanligtvis är överviktiga.
 • Andra typer av diabetes inkluderar graviditetsdiabetes, LADA, genetiska varianter som MODY, och sekundär diabetes där diabetes orsakas av andra tillstånd (t.ex. inflammation i bukspottkörteln) eller av vissa mediciner såsom steroider.

Insulin är ett livsviktigt hormon som produceras av bukspottkörteln (pankreas). Hormonet styr upptaget och förbrukningen av glukos (socker) i kroppen. Vid typ 1 diabetes producerar inte bukspottkörteln tillräckligt med insulin varpå sockernivåerna i blodet stiger. Vid typ 2 diabetes producerar bukspottkörteln tillräckligt med insulin till en början, men insulinets effektivitet minskar ute i kroppens vävnader, vilket leder till att bukspottkörteln producerar och frisätter mycket insulin i början, tillståndet kallas för hyperinsulinism på medicinskt språk. Till slut klarar inte bukspottkörteln av att frisätta mer insulin vilket leder till stigande blodsockernivåer.

Typ 2 diabetes är även kopplat till faktorer som stillasittande livsstil och dåliga kostvanor. Vid typ 2 diabetes försämras så småningom förmågan att producera och tillverka insulin hos de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottkörteln. Forskare och läkare har hela tiden misstänkt att dessa celler slutat fungera för gott men ny forskning visar att dessa celler kan återhämta sig och fungera som vanligt igen.

Personer som går ner i vikt har lägre nivåer av fett inlagrat i levern och bukspottkörteln, och för vissa som går ner i vikt så återhämtar sig beta-cellerna i deras bukspottkörtel. Sannolikheten att rädda de insulinproducerande beta-cellerna är som störst tidigt under sjukdomsförloppet, vid avancerad typ 2 diabetes så finns oftast inget insulin kvar i beta-cellerna, avancerad typ 2 diabetes liknar mer typ 1 diabetes.

Symptom på diabetes

Vanliga symptom vid diabetes inkluderar

 • Ökad törst
 • Frekvent urinering
 • Trötthet
 • Viktminskning, även om aptit ofta ökar (särskilt vid typ 1 diabetes)
 • Klåda (särskilt runt könsorganen)
 • Återkommande infektioner

Hur hanterar man diabetes?

Diabetes behandlas vanligtvis på två sätt: en kombination av hälsosam kost och ökad motion och/eller medicinering med tabletter, insulininjektioner eller annan injektionsbehandling. En välbalanserad kost som innehåller väldigt lite kalorier är viktigt för att kontrollera kroppsvikten. Fetmakirurgi anses vara en av de mest effektiva behandlingarna för typ 2 diabetes och övervikt men endast en väldigt liten andel av alla individer har möjligheten att genomgå detta ingrepp.

Det finns olika typer av tabletter som används vid behandling av typ 2 diabetes. Vissa av dessa behandlingar ökar mängden insulin som utsöndras av bukspottkörteln medan andra behandlingar ökar effekten av insulin i kroppen eller fördröjer upptaget av socker (glukos) från matsmältningssystemet.

Val av behandling för diabetes beror på individen och anpassas efter varje person med diabetes. Insulininjektioner används vid typ 1 diabetes och i vissa fall typ 2 diabetes. Behandling med insulininjektioner ökar insulinmängden i kroppen och sänker därmed blodsockernivån.

Framtida komplikationer vid diabetes?

Diabetes är en sjukdoms som kräver en hel del egenvård, personer med diabetes behöver genomgå flera rutinkontroller årligen hos läkare eller diabetessköterska. Övervakning av blodsockernivåer är en viktig del av behandlingen, särskilt vid typ 1 diabetes där nivåerna kan förändras snabbt. Vid typ 2 diabetes är det dessutom viktigt att kontrollera faktorer som rökning, högt blodtryck, kroppsvikt, central bukfetma och blodfetter.

Blodsockermätningar görs enkelt hemma med en liten blodglukosmätare, dina sockernivåer avgör om du behöver justera dina mediciner, kosten eller motionsvanor. Syftet med regelbundna blodsockermätningar är att avgöra om behandlingen är tillfredsställande och att hålla utkik efter tecken som är förknippade med ökad risk för komplikationer. En otillräcklig riskfaktorkontroll leder till ökad risk för fruktade komplikationer som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, samt ögon- eller njursjukdomar.

Betydelsen av glukoskontroll

Studier har visat att optimal blodsockerkontroll kan minska eller till och med förhindra framtida komplikationer. Typ 2 diabetes är associerat med fyra till fem gånger ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt, jämfört med personer utan diabetes. Högt blodsocker (hyperglykemi) verkar vara den viktigaste eller bland de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt. Det är av yttersta vikt att ständigt kontrollera sina riskfaktorer, särskilt blodsockervärdet, bra blodsockerkontroll leder till mindre åderförkalkning i dina blodkärl.

Hur minskar man risken för framtida komplikationer?

 • Sluta röka: Rökstopp är oerhört viktigt eftersom det är en kraftig riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke. Även passiv rökning leder till ökad risk för komplikationer.
 • Diet: Minska intaget av kolhydrater, mättat fett och raffinerat socker i din kost.
 • Blodtryckskontroll: Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och behandla om det är högt.
 • Kontrollera kolesterolnivåer: Ta reda på vad din kolesterolnivå är och se till att minska blodfetter om de är förhöjda, en mager diet och mer motion kan bidra till lägre blodfetter.
 • Gå ner i vikt: Om du är överviktig är det dags att gå ner i vikt. Viktnedgång är troligtvis det bästa sättet att minska risken för diabetes eller reversera typ 2 diabetes. Midjeomfång är särskilt viktigt eftersom central bukfetma är en kraftig riskfaktor för diabetes.
 • Träning: Motion bidrar till viktminskning och har flera andra positiva effekter. Utöver viktnedgången så förbättras även andra metabola faktorer som blodsocker, blodtryck och blodfetter.

Går det att reversera diabetes?

I de flesta fallen är det inte möjligt att reversera diabetes, särskilt inte om du har typ 1 diabetes. Individer med typ 1 diabetes har total insulinbrist medan vissa personer med typ 2 diabetes har en relativ insulinbrist. Vid avancerad typ 2 diabetes har individen förlorat förmågan att producera och frisätta tillräckliga mängder med insulin, vilket gör det omöjligt att reversera tillståndet. I vissa fall är det däremot möjligt att vända sjukdomstillståndet, bland annat hos personer med nydebuterad typ 2 diabetes, prediabetes eller nedsatt sockertolerans.

Flera studier tyder på att blodsockernivåer vid typ 2 diabetes kan normaliseras med en diet som baseras på mycket lågt kaloriinnehåll. Kolhydratfattiga dieter kan leda till betydande viktminskning, minska insulinresistens och i vissa fall minska eller till och eliminera behovet av diabetesmediciner.

Vad innebär lågkaloridiet?

En mycket kalorisnål diet innebär att personen inte äter mer än 800kcal/dag, där cirka 600 kalorier består av flytande måltider (t ex shakes) och resten av icke-stärkelserika grönsaker. Detta är en intensiv matregim och en extrem form av bantning, metoden bör aldrig övervägas utan att rådfråga läkare först. Denna bantningsmetod är också praktiskt taget omöjlig att fullfölja på lång sikt (flera månader eller år).

En studie från Newcastle undersökte effekten av mycket kalorisnåla dieter, de observerade en uttalad förbättring av blodsockernivåer hos personer med diabetes, flera kunde pausa användningen av diabetesläkemedel. I studien använde man dessutom magnetkamera för att undersöka förändringar i levern, eftersom diabetes är kopplad till ökad fettinlagring i levern och bukspottkörteln. Undersökning med magnetkamera visade i denna studien att en mycket kalorisnål diet minskade inlagringen av fett avsevärt i levern. En kalorisnål diet kunde minska nivåerna av fett i levern, alltså reversera fettinlagringen.

Eftersom att det är såpass utmanande att hålla sig till en mycket kalorisnål diet så rekommenderar vissa experter att man istället minskar sitt kaloriintag till 1200-1500 kcals/dag tillsammans med minst 175 minuter aerob träning per vecka. Detta bör leda till viktnedgång, bromsa progressionen av sjukdomstillståndet och i vissa fall reversera typ 2 diabetes.

Forskningsstudier som undersöker den här typen av frågeställningar har uppmärksammat att personer som lyckas vända diabetes har däremot ganska lätt att utveckla högt blodsocker och diabetessymptom i framtiden om de missköter sig igen.

Träning

Motion förbättrar flera faktorer vid diabetes, men det kan vara svårt att förlora tillräckligt med kroppsvikt för att reversera tillståndet med endast träning. Ökad motion bör kombineras med förbättrade kostvanor.

En studie undersökte effekten av att promenera 10.000 steg om dagen och minst 2.5 timmars träning i veckan med måttlig intensitet tillsammans med kalorisnål diet (500-750 kalorier per dag). De noterade att hälften av studiedeltagarna hade normalt blodsocker utan medicinering i slutet av studietiden. Flera av studiedeltagarna lyckades också upprätthålla normala blodsockernivåer under en längre period.

Läs kapitlet om sambandet mellan fysisk aktivitet och diabetes

Summa summarum: Det är viktminskning som verkligen betyder något. Motion kan hjälpa dig att gå ner i vikt och förbättra flera metabola faktorer, men du behöver definitivt förbättra dina kostvanor för att gå ner i vikt och bibehålla en normal vikt.

Fetmakirurgi (bariatrisk kirurgi)

Obesitaskirurgi är en typ av operation som hjälper dig att gå ner i vikt genom att ändra mag-tarmkanalens sammankoppling. Det finns flera operationsmetoder som varierar i effektivitet och biverkningsprofil. De vanligaste operationerna leder till förminskad mag-tarmkanal, vilket innebär att maten passerar en kortare sträcka innan det når tjocktarmen. Att koppla om mag-tarmkanalen påverkar även hormonerna som frisätts i tarmen, dessa hormoner hjälper kroppen att kontrollera blodsockret.

Forskning visar att nästan tre fjärdedelar av alla människor med typ 2 diabetes som genomgår bariatrisk kirurgi kan reversera sin diabetes, särskilt om det är tidigt i sjukdomsförloppet.

Läs kapitlet om obesitaskirurgi

Bariatrisk kirurgi är i allmänhet endast ett alternativ när BMI är 35 eller högre. Det fungerar bäst för personer som har haft sjukdomen i 5 år eller mindre och inte använder insulin.

Om du är överviktig och nyligen diagnostiserad med diabetes så kan du diskutera med din läkare om möjligheterna till fetmakirurgi. Eftersom det är kirurgi så finns det allvarliga risker, men de flesta som genomgår ingreppet lyckas oftast reversera sin diabetes.

Fasta

Fasta kan vara ett praktiskt sätt att gå ner i vikt eftersom det är ganska enkelt, men det är inte en vanlig behandling för typ 2 diabetes.

En mycket liten studie fann att terapeutisk fasta, alltså ingen mat och dryck under en viss tid, kan hjälpa dig att reversera typ 2 diabetes. Tre personer med diabetes följde ett dietprogram med tre dagars fasta varje vecka, i flera månader. De åt bara middag på dagar de fastade, och lunch och middag på dagar de inte fasta, med lågt kolhydratinnehåll i måltiderna.

Två av personerna i studien kunde sluta ta alla diabetesläkemedel, och den tredje kunde sluta med tre av hans fyra mediciner. Inom 1-3 veckor kunde alla tre sluta ta insulin. De förlorade mellan 10% och 18% av sin kroppsvikt.

En annan studie visade att äta få kalorier (500-600) 2 dagar i veckan och en normal diet de andra dagarna hjälpte människor med typ 2 diabetes att gå ner i vikt och sänka blodsockernivån lika mycket som att begränsa kalorier till 1.200-1.500 varje dag.

Läs mer om periodisk fasta

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!