viktuppgång olika skäl oundvikligt kroppsvikt diabetes fetma

9 skäl till varför du går upp i vikt

Fetma och övervikt i Sverige

En stor del av den svenska befolkningen i åldern 16-84 lider av fetma eller övervikt enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. I dag kan över hälften av svenskarna klassas som överviktiga. I rapporten framkommer det även att skillnaden mellan övervikt och fetma skiljer sig markant beroende på vart i landet man bor. Fetma och övervikt är vanligare i storstäder och kommuner nära storstäder, jämfört med hur det ser ut på landsbygden. Många människor menar att fetma beror endast på dåliga kostval och motionsvanor, men det är inte riktigt så enkelt. Det finns andra faktorer som påverkar på kroppsvikt och ansamling av fettvävnad på kroppen, flera av dessa faktorer ligger utanför individens kontroll.

Denna artikel listar 9 skäl till varför fetma inte beror på enbart dålig kost och fysisk aktivitet.

1. Genetik och prenatala faktorer

En god hälsa är särskilt viktigt de första åren, eftersom det påverkar din hälsa senare. Faktum är att mycket händer medan fostret fortfarande är i livmodern. Moderns kost och livsstilsval spelar en stor roll och kan påverka barnets framtida beteende och kroppssammansättning.

Studier visar att kvinnor som utvecklar övervikt under graviditeten är mer benägna att ha överviktiga 3-åringar. På samma sätt är barn som har föräldrar och farföräldrar som är överviktiga mycket mer benägna att vara överviktiga än barn med föräldrar och morföräldrar som är normalviktiga. Dessutom kan de gener du ärver från dina föräldrar avgöra din känslighet för viktökning.

Även om genetik och tidiga livsfaktorer inte är uteslutande ansvariga för fetma, bidrar de till problemet genom att predisponera människor för viktökning. Ungefär 40% av barnen med övervikt kommer att fortsätta att vara tunga under tonåren, och 75− 80% av tonåringarna med fetma kommer att fortsätta vara överviktiga i vuxen ålder.

DNA-molekylen ser ut som en lång tråd som består av två DNAsträngar som binder till varandra och bildar en dubbel-spiral.

2. Spädbarnsperioden

Forskning visar att barn födda via kejsarsnitt verkar mer benägna att utveckla fetma senare i livet, hittills är orsaken okänd. Detta gäller även för spädbarn med mjölkersättning, som tenderar att vara tyngre än barn som ammar. Detta kan bero på att de två grupperna utvecklar olika tarmbakterier, vilket kan påverka dina förutsättningar att ackumulera fettvävnad.

Det är viktigt att notera att dessa faktorer i allmänhet inte görs genom val av vare sig mor eller barn men verkar vara kopplade till barnets framtida risk att utveckla fetma. Dessutom kan bildandet av hälsosamma kost- och motionsvanor under barndomen vara det mest värdefulla förebyggandet mot fetma och metabola sjukdomar i framtiden. Om små barn utvecklar en förkärlek för hälsosam mat istället för bearbetad snabbmat, hjälper det dem att behålla normal vikt under hela sitt liv.

3. Läkemedel eller medicinska sjukdomstillstånd

Många medicinska sjukdomstillstånd kan endast behandlas med läkemedel. Viktökning är en vanlig bieffekt av många sådana läkemedel, inklusive diabetesläkemedel, antidepressiva läkemedel och antipsykotika.

Dessa läkemedel kan öka din aptit, minska din ämnesomsättning, eller till och med ändra kroppens förmåga att bränna fett, eller öka din förmåga att lagra fett. Dessutom kan många vanliga medicinska sjukdomstillstånd leda till viktökning, ett viktigt exempel är hypotyreos.

4. Kraftfulla hungerhormoner

Hunger styrs av mycket kraftfulla hormoner och signalämnen i hjärnan som signalerar till delar av din hjärna som är ansvariga för ”cravings och belöningssystemet”. Två av dessa hormoner heter Leptin och Ghrelin.

Dessa hormoner fungerar felaktigt hos många människor med fetma, vilket förändrar deras mattbeteende och orsakar en stark fysiologisk drivkraft att äta mer. Din hjärna har ett belöningscenter, som börjar utsöndra dopamin och andra signalämnen i hjärnan (neurotransmittorer) när du äter.

Detta är anledningen till att de flesta tycker om att äta. Detta system säkerställer också att du äter tillräckligt med mat för att få all energi och näringsämnen du behöver. Att äta skräpmat frigör mycket mer av dessa signalämnen i hjärnan, än att äta oprocesserad mat. Detta leder till en mycket kraftfullare belöning i din hjärna.

Din hjärna kan sedan söka mer ”belöning” genom att orsaka kraftfulla begär för skräpmat. Detta kan leda till en ond cykel som liknar missbruk.

5. Nedsatt känslighet för hormonet Leptin

Leptin är ett mycket viktigt hormon som hjälper till att reglera aptit och metabolism. Hormonet produceras av fettceller och skickar en signal till den del av hjärnan som säger åt dig att sluta äta. Leptin reglerar antalet kalorier du äter och förbränner, liksom hur mycket fett din kropp lagrar.

Ju mer fett som finns i fettceller, desto mer leptin producerar de. Människor med fetma producerar mycket leptin, men de tenderar också att utveckla ett tillstånd som kallas leptinresistens.

Således, även om din kropp producerar mycket leptin så kommer din hjärna inte känna av detta. När din hjärna inte får tillräckligt med stimulering från leptin tror den felaktigt att du svälter, även om det finns mer än tillräckligt med kroppsfett lagrat.

Detta leder till att din hjärna att ändrar fysiologi och beteende för att återfå det fett som det tror att du saknar. En konsekvens av detta är att hungerkänslan ökar, och du bränner färre kalorier för att förhindra svält.

6. Dåliga kostvanor

I det moderna samhället konfronteras du med oändliga annonser, hälsouttalanden, näringspåståenden och ohälsosamma livsmedel. Trots betydelsen av näring lär sig barn och vuxna i allmänhet inte hur man äter ordentligt.

Att lära barn vikten av en hälsosam kost och rätt kost har visat sig hjälpa dem att göra bättre val senare i livet. Näringsutbildning är mycket viktigt, särskilt när du bildar de kost- och livsstilsvanor som du tar med i vuxen ålder.

7. Beroendeframkallande skräpmat

Vissa livsmedel kan vara rent av beroendeframkallande. Matberoende innebär att vara beroende av skräpmat på samma sätt som drogmissbrukare är beroende av droger. Detta är vanligare än du kanske tror.

När du blir beroende av något förlorar du din valfrihet. Signalämnen i hjärnan börjar fatta beslut åt dig.

8. Effekten av tarmbakterier

Mag-tarmkanalen är värd för ett enormt antal bakterier, detta kallas för tarmmikrobiota. Många studier visar att dessa bakterier är oerhört viktiga för den allmänna hälsan. Intressant nog tenderar människor med fetma att ha olika tarmbakterier än de med normal vikt.

Tarmbakterierna hos individer med fetma eller övervikt kan vara mer effektiva när det gäller att skörda energi från maten du äter, vilket ökar det totala kalorivärdet i kosten. Även om förståelsen för förhållandet mellan vikt och tarmbakterier är begränsad, tyder övertygande bevis på att dessa mikroorganismer spelar en viktig roll för fetma.

9. Miljön

I vissa delar av världen är det helt enkelt inte ett alternativ att köpa hälsosam mat. Dessa områden ligger i stadskvarter eller landsbygdsstäder utan tillgång till hälsosam, överkomlig mat. Detta beror till stor del på brist på livsmedelsbutiker, bönder marknader och hälsosamma matleverantörer inom gångavstånd.

De som bor i dessa regioner är ofta fattiga och har kanske inte tillgång till ett fordon för att resa långt för att köpa livsmedel. En oförmåga att köpa hälsosamma och färska livsmedel begränsar din kost avsevärt och ökar risken för problem som fetma.

Andra miljöfaktorer kan också spela en roll för utvecklingen av fetma, vissa forskningsstudier visar bland annat att artificiellt ljus från elektriska glödlampor, datorer, telefoner och tv-apparater på något vis är kopplat till fetma.

Detta är troligtvis så att skärmtid är kopplat till låg fysisk aktivitet vilket i sin tur är orsaken till utvecklingen av fetma och övervikt. Däremot kan exponering för ljus sent på natten påverka din inre dygnsrytm som kan bidra till fetma. Djurstudier tyder på att artificiellt ljus kan förändra den inre dygnsrytmen, vilket gör gnagare mer mottagliga för fetma och det metabola syndromet.

Sammanfattning

När det gäller fetma och övervikt så är det flera faktorer som spelar roll, varav många är bortom din kontroll, inklusive genetik, barndomsvanor, medicinska sjukdomstillstånd och hormoner.

Även om du utvecklar fetma och övervikt till följd av okontrollerbara faktorer så betyder det inte att du har svårt att gå ner i vikt. P blir överviktig eller överviktig kanske inte är ett val och kasta övervikt kan vara svårt, kan du gå ner i vikt om du väljer att.

Relaterade artiklar

Kommentarer

E-postadressen publiceras inte.