Diabetes och demens

Diabetes ökar risken för demens

Demens drabbar 25.000 svenskar varje år. Demens innebär att man får förändringar i hjärnan och dessa förändringar leder till att minnet och förmågan att planera och genomföra vardagssysslor försämras. Demens leder även till svårigheter att tala, svårigheter med tidsuppfattning och sämre förmåga att orientera sig. Många med demens blir även oroliga, nedstämda och ibland uppstår personlighetsförändringar. Demens är en svår sjukdom.

Det finns över 100 sjukdomar och tillstånd som kan orsaka demens. Ungefär 60–70% av alla fall av demens orsakas av Alzheimers sjukdom. Denna sjukdomen gör att hjärnans celler gradvis dör. Den näst vanligaste formen av demens är vaskulär demens och den beror på åderförkalkning och proppar i hjärnans kärl. När hjärnans kärl blir åderförkalkade eller igenproppade så leder det till syrebrist i hjärnan och syrebristen skadar cellerna i hjärnan.

De senaste åren har man insett att personer med diabetes (typ 2 diabetes) har en ökad risk för demens. Inledningsvis trodde man att det rörde sig om Alzheimers sjukdom, men nyare forskning visar att personer med diabetes får en speciell typ av demens. Hur många som riskerar att drabbas av demens samt riskfaktorer för demens återstår att utreda. Det pågår forskning på detta området. 1

 

Typ 2 diabetes och demens: diabetesdemens

Sambandet mellan diabetes och demens har uppmärksammats på senare år. Allt fler studier har visat att demens är betydligt vanligare om man har diabetes och numera betraktas faktiskt demens som en komplikation till diabetes. Nuvarande kunskap talar för att personer med diabetes har en typ av demens som påminner om ”vaskulär demens” men med vissa unika egenskaper.

Personer med typ 2 diabetes får demens tidigare i livet och de har mer uttalade symtom. 2 Man har undersökt hjärnan (efter döden) på personer med diabetes och demens och noterat att dessa personer har fler små infarkter i hjärnan och sämre blodförsörjning till hjärnvävnaden. Tidigare sade man att Alzheimers sjukdom var vanligare bland personer med typ 2 diabetes men numera anser man att den formen av demens som personer med typ 2 diabetes oftast drabbas av utgör en egen typ av demens och den påminner mest om vaskulär demens. Idag har forskarna börjat använda termen ”diabetesdemens” för denna typen av demens.

 

Det finns en lång rad förklaringar till diabetesdemens och de viktigaste tycks vara följande:

  • Högt blodsocker är skadligt för både hjärnvävnaden och för blodkärlen som försörjer hjärnvävnaden med blod. Högt socker kan därför leda till skador på sikt i hjärnan.
  • Personer med diabetes har betydligt högre risk för att få infarkter i hjärnvävnaden (detta kallas stroke). Den absoluta merparten av dessa infarkter är mycket mycket små och behöver inte ge några symtom när de inträffar. Sådana infarkter är vanligare bland personer med typ 2 diabetes.
  • Personer med diabetes typ 2 har oftare hjärtrytmrubbningar, särskilt förmaksflimmer (”hjärtflimmer”) som kan leda till att små blodproppar skickas upp till hjärnan och orsakar små infarkter (stroke).
  • Personer med diabetes har oftare lågt blodsocker (hypoglykemier) vilket kan leda till skador i hjärnan om det sker för många gånger.
  • Personer med typ 2 diabetes har högre risk för att ramla och när man slår i huvudet så kan hjärnans celler skadas både akut och på sikt.
  • Hypocampus är ett område i hjärnan som är mycket viktigt för vårt minne. Insulin behövs för att hypocampus skall ta upp glukos (socker) och därmed fungera normalt. Personer med insulinresistens (vilket ses vid typ 2 diabetes och metabola syndromet) har nedsatt förmåga att ta upp glukos i hypocampus.
  • Personer med typ 2 diabetes har högre risk för att få hypotyreos och brist på vitamin B12, vilket också försämras hjärnans förmåga (kognitiv förmåga, kognition).

 

Vi har ännu mycket att lära om diabetesdemens, särskilt vad beträffar risken för personer med typ 1 diabetes. Eftersom diabetesdemens förefaller ha mycket gemensamt med vaskulär demens så torde de nuvarande behandlingsrekommendationer även kunna minska risken för diabetesdemens. Nuvarande behandling är nämligen riktad mot att förebygga skador i kärl och hjärta.


  1. The diabetic brain. John Morley. Nature Reviews Endocrinology, 2017.

  2. Secnik, J. et al. Diabetes in a large dementia cohort: clinical characteristics and treatment from the Swedish Dementia Registry. Diabetes Care. Zhang, J. et al. An updated meta-analysis of cohort studies: diabetes and risk of Alzheimer’s disease. Diabetes Res. Clin. Pract. 124, 41–47 (2017). Kopf, D et al: Risk of incident Alzheimer’s disease in diabetic patients: a systematic review of prospective trials. J. Alzheimers Dis. 16, 677–685 (2009).

Historien om typ 2 diabetes

En bittersöt historia om socker, livsstil, miljö och okunskap Detta inlägg har ej ännu översatts till svenska. The saga of diabetes is one of the most extraordinary examples of translational research. At the beginning of the twentieth century, diabetes was a rare but rapidly fatal childhood disease. Revolutionary discoveries during the first half of the…

Läs mer

Infektioner vid diabetes

Infektioner är något vanligare om man har diabetes Infektion innebär att mikrober angriper kroppen. Det finns huvudsakligen fyra typer av mikrober: bakterier, virus, svampar och parasiter. Personer som har diabetes har ökad risk för infektioner och dessutom tenderar infektionerna bli svårare om man har diabetes. För de allra flesta personer med diabetes är detta inget…

Läs mer

Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i…

Läs mer

När metformin och livsstilsförändringar inte räcker

Nya läkemedel till typ 2 diabetes: vilket är bäst? Cirka 400.000 svenskar har diagnosen typ 2 diabetes och sannolikt är detta en underskattning eftersom många har sjukdomen utan att veta om det (diabetes behöver inte orsaka några symptom). De senaste 20 åren har vården gjort stora framgångar vad beträffar sjuklighet och dödlighet bland personer med…

Läs mer

Kalorisnål kost, måltidsersättningar och hur man går ner i vikt

Kalorisnål kost för att gå ner i vikt Kalorisnål mat innebär att man minskar den totala mängden kalorier (energi) i maten). Med kalorisnål mat äter man cirka 1000 till 1400 kcal per dag. Tanken bakom den kalorisnåla dieten är att skapa negativ energibalans, dvs man skall äta färre kalorier än man förbränner under en dag,…

Läs mer

Komplikationer av typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes leder till komplikationer – blodsocker är avgörande Detta kapitel handlar om komplikationer (följdsjukdomar, konsekvenser) av typ 1 diabetes. Kunskap om dessa komplikationer är viktigt för den som har typ 1 diabetes, eftersom det går att förhindra, eller åtminstone skjuta upp, dessa komplikationer genom noggrann kontroll av riskfaktorer. Man bör dock veta att…

Läs mer

Nefropati (njursjukdom) och nedsatt njurfunktion

Diabetes och njursjukdom (nefropati) Nefropati drabbar både personer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes Njurarna är kroppens reningsverk. De renar blodet från överflödiga ämnen och slaggprodukter, som får lämna kroppen via urinen. Även läkemedel lämnar kroppen via njurarna. Dessutom reglerar njurarna vätskebalansen, salter, mineraler, blodtrycket, blodets surhetsgrad, skelettomsättningen och blodbildningen. I varje njure…

Läs mer

Allt om typ 1 diabetes: orsaker, symptom, prognos, komplikationer & behandling

Typ 1 diabetes: orsaker, symptom, prognos, komplikationer och behandling av vår näst vanliga autoimmuna barnsjukdom Vad är typ 1 diabetes? Typ 1 diabetes är vår näst vanligaste autoimmuna barnsjukdom och den näst vanligaste formen av diabetes. Sjukdomen beror på en autoimmun reaktion mot kroppens pankreatiska βeta-celler, dvs. kroppens egna immunceller attackerar särskilda celler i bukspottskörteln…

Läs mer

Diabetes typ 1: vikten av riskfaktorkontroll för hjärt-kärlsjukdom & död

Betydelsen av riskfaktorkontroll för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och död vid typ 1 diabetes: hur bra kan det bli? En uppsjö av epidemiologiska, kliniska och experimentella studier har demonstrerat att individer med typ 1 diabetes har ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och andra diabetes-relaterade sjukdomar jämfört med individer utan diabetes. Hjärt-kärlkomplikationerna delas upp i två kategorier,…

Läs mer

Socker, stärkelse, fetma & diabetes: vanliga missförstånd

Socker, stärkelse och snabba kolhydrater går hand i hand med övervikt, fetma och diabetes Under årtionden har svenskar, i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer, eftersträvat en kost som är fettsnål. Man har länge och väl ansett att fettrik mat leder till (1) höga blodfetter och därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, särskilt hjärtattack och (2) att man…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.