Diabetes och demens

Diabetes ökar risken för demens

Demens drabbar 25.000 svenskar varje år. Demens innebär att man får förändringar i hjärnan och dessa förändringar leder till att minnet och förmågan att planera och genomföra vardagssysslor försämras. Demens leder även till svårigheter att tala, svårigheter med tidsuppfattning och sämre förmåga att orientera sig. Många med demens blir även oroliga, nedstämda och ibland uppstår personlighetsförändringar. Demens är en svår sjukdom.

Det finns över 100 sjukdomar och tillstånd som kan orsaka demens. Ungefär 60–70% av alla fall av demens orsakas av Alzheimers sjukdom. Denna sjukdomen gör att hjärnans celler gradvis dör. Den näst vanligaste formen av demens är vaskulär demens och den beror på åderförkalkning och proppar i hjärnans kärl. När hjärnans kärl blir åderförkalkade eller igenproppade så leder det till syrebrist i hjärnan och syrebristen skadar cellerna i hjärnan.

De senaste åren har man insett att personer med diabetes (typ 2 diabetes) har en ökad risk för demens. Inledningsvis trodde man att det rörde sig om Alzheimers sjukdom, men nyare forskning visar att personer med diabetes får en speciell typ av demens. Hur många som riskerar att drabbas av demens samt riskfaktorer för demens återstår att utreda. Det pågår forskning på detta området (Morley et al).

Typ 2 diabetes och demens: diabetesdemens

Sambandet mellan diabetes och demens har uppmärksammats på senare år. Allt fler studier har visat att demens är betydligt vanligare om man har diabetes och numera betraktas faktiskt demens som en komplikation till diabetes. Nuvarande kunskap talar för att personer med diabetes har en typ av demens som påminner om ”vaskulär demens” men med vissa unika egenskaper.

Personer med typ 2 diabetes får demens tidigare i livet och de har mer uttalade symtom (Secnik et al; Zhang et al; Kopf et al).

Man har undersökt hjärnan (efter döden) på personer med diabetes och demens och noterat att dessa personer har fler små infarkter i hjärnan och sämre blodförsörjning till hjärnvävnaden. Tidigare sade man att Alzheimers sjukdom var vanligare bland personer med typ 2 diabetes men numera anser man att den formen av demens som personer med typ 2 diabetes oftast drabbas av utgör en egen typ av demens och den påminner mest om vaskulär demens. Idag har forskarna börjat använda termen ”diabetesdemens” för denna typen av demens.

Det finns en lång rad förklaringar till diabetesdemens och de viktigaste tycks vara följande:

 • Högt blodsocker är skadligt för både hjärnvävnaden och för blodkärlen som försörjer hjärnvävnaden med blod. Högt socker kan därför leda till skador på sikt i hjärnan.
 • Personer med diabetes har betydligt högre risk för att få infarkter i hjärnvävnaden (detta kallas stroke). Den absoluta merparten av dessa infarkter är mycket mycket små och behöver inte ge några symtom när de inträffar. Sådana infarkter är vanligare bland personer med typ 2 diabetes.
 • Personer med diabetes typ 2 har oftare hjärtrytmrubbningar, särskilt förmaksflimmer (”hjärtflimmer”) som kan leda till att små blodproppar skickas upp till hjärnan och orsakar små infarkter (stroke).
 • Personer med diabetes har oftare lågt blodsocker (hypoglykemier) vilket kan leda till skador i hjärnan om det sker för många gånger.
 • Personer med typ 2 diabetes har högre risk för att ramla och när man slår i huvudet så kan hjärnans celler skadas både akut och på sikt.
 • Hypocampus är ett område i hjärnan som är mycket viktigt för vårt minne. Insulin behövs för att hypocampus skall ta upp glukos (socker) och därmed fungera normalt. Personer med insulinresistens (vilket ses vid typ 2 diabetes och metabola syndromet) har nedsatt förmåga att ta upp glukos i hypocampus.
 • Personer med typ 2 diabetes har högre risk för att få hypotyreos och brist på vitamin B12, vilket också försämras hjärnans förmåga (kognitiv förmåga, kognition).

Vi har ännu mycket att lära om diabetesdemens, särskilt vad beträffar risken för personer med typ 1 diabetes. Eftersom diabetesdemens förefaller ha mycket gemensamt med vaskulär demens så torde de nuvarande behandlingsrekommendationer även kunna minska risken för diabetesdemens. Nuvarande behandling är nämligen riktad mot att förebygga skador i kärl och hjärta.

Referenser

 1. Morley: The diabetic brain. Nature Reviews Endocrinology, 2017.
 2. Secnik, J. et al. Diabetes in a large dementia cohort: clinical characteristics and treatment from the Swedish Dementia Registry. Diabetes Care.
 3. Zhang, J. et al. An updated meta-analysis of cohort studies: diabetes and risk of Alzheimer’s disease. Diabetes Res. Clin. Pract. 124, 41–47 (2017).
 4. Kopf, D et al: Risk of incident Alzheimer’s disease in diabetic patients: a systematic review of prospective trials. J. Alzheimers Dis. 16, 677–685 (2009).

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!