/

Symtom vid odiagnostiserad diabetes

8 min läsning

Symtom på diabetes innan diagnos

Diabetes är en sjukdom som påverkar flera organ. Det finns olika former av diabetes men de vanligaste är typ 2 diabetes, typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes. Den biologiska bakomliggande orsaken till diabetes skiljer sig beroende på vilken diabetestyp personen lider av. En enkel regel är att personer med diabetes antingen inte klarar av att producera det livsviktiga hormonet insulin eller att kroppen inte använder insulin tillräckligt väl. Personer med nedsatt känslighet mot insulin lider av ett tillstånd som heter insulinresistens eller nedsatt insulinkänslighet. Insulinresistens är vanligt bland personer med typ 2 diabetes och fetma/övervikt. Personer med typ 1 diabetes riskerar att utveckla insulinresistens ju äldre de blir.

Den gemensamma nämnaren för de olika diabetesformerna är att blodsockernivåerna (blodglukos) stiger. Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln (pankreas) och reglerar mängden socker (glukos) som absorberas från blodcirkulationen. Utan insulin kan socker inte ta sig in i dina celler och istället ansamlas sockernivåerna i blodomloppet. Förhöjda blodsockernivåer kallas på medicinskt språk för hyperglykemi och bidrar på sikt till allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förtida död.

Diabetes beskrivs som en kronisk och progressiv sjukdom, vilket innebär att en person i princip inte kan botas av sjukdomen och sjukdomstillståndet och relaterade tillstånd försämras dagligen. Därför är det särskilt viktigt att kontrollera faktorer som påskyndar denna försämring, exempelvis högt blodtryck, kroppsvikt, blodfetter, njurfunktion och livsstilsvanor (rökning och fysisk aktivitet). Individer med diabetes eller pre-diabetes (ett förstadium till diabetes) behöver känna igen symtom relaterade till sitt sjukdomstillstånd och upprätthålla en hälsosam livsstil samt bra riskfaktorer, framför allt blodsockernivåer.

13 ovanliga symtom som kan signalera diabetes

1. Mörka hudpartier på nacken

Ett varningstecken för diabetes är utvecklingen av mörka fläckar på huden, särskilt runt halsen eller i hudveck såsom armhåla, armveck eller ljumskar. Mörka fläckar kan vara utbredda eller bara märkbara i hudens veck. Huden runt nacken kan också kännas sammetslen eller tjockare. Detta tillstånd är känt som acanthosis nigricans på medicinskt språk.

Acanthosis nigricans är vanligare hos personer med typ 2 diabetes och hos personer med mörkare hudfärg. Tillståndet uppstår när insulinnivåerna i kroppen stiger till följd av höga blodsockernivåer. När sockernivåerna stiger i blodet så svarar kroppen med att frisätta mer insulin eftersom insulin möjliggör absorption av socker från blodbanan till kroppens vävnader. De förhöjda nivåerna av insulin i blodomloppet får hudceller att reproducera sig snabbare än normalt.

2. Återkommande infektioner

Diabetes kan påverka och försvaga ditt immunförsvar. Ett nedsatt immunförsvar gör dig mer mottaglig för sjukdomar, framför allt infektioner. Diabetes orsakar även förändringar i blodkärlen, dessa förändringar gör det svårare för kroppen att mobilisera immunförsvaret och immuncellerna, vilket gör det svårare för kroppen att hantera en infektion.

De förhöjda blodsockernivåer fungerar dessutom som en extra energikälla för bakterier som behöver mycket energi (glukos) för att föröka sig och orsaka en infektion. När det finns för mycket socker i blodet har vita blodkroppar (immunceller) svårt att transporteras genom blodomloppet. Detta sänker kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Allt detta bäddar för återkommande infektioner hos personer med diabetes.

Exempel på infektioner kan inkludera:

 • Vaginala infektioner
 • Svampinfektioner
 • Urinvägsinfektioner
 • Hudinfektioner

3. Synförändringar

Om du noterar förändringar i din syn bör din första tanke vara att boka tid hos en ögonläkare (oftalmolog). Men synförändringar kan också vara ett varningstecken för diabetes. Högt blodsocker kan påverka alla delar av kroppen, inklusive dina ögon. Förhöjda blodsockernivåer kan påverka vätskenivån i dina ögon. Inuti ögat finns en vätska och om denna tilltar så resulterar det i svullnad, suddig syn eller svårigheter att fokusera på föremål.

Ökade blodsockernivåer kan också orsaka skador i ögats minsta blodkärl, vilket kan leda till akuta- eller progressiva synnedsättningar. Kärlförändringar i ögat är vanligt bland personer med diabetes. De minsta kärlen är särskilt utsatta eftersom förhöjda blodsockernivåer enkelt orsakar skador i dessa kärl. Detta tillstånd kallas för retinopati på medicinskt språk och kärlsjukdomar för mikrovaskulära kärlförändringar.

I ögats bakre del finns nervceller som fångar upp ljus och skickar signaler till hjärnans olika centrum för bildtolkning. Dessa nervceller försörjs av små blodkärl som skadas av blodsocker eller högt blodtryck, vilket gör att nervcellerna i sin tur skadas och synen försämras. Utöver dessa förändringar kan förhöjda blodsockernivåer även påverka linsen som blir grumlig och synen blir suddig.

4. Yrsel

Vissa människor tillskriver yrsel till trötthet eller hunger, vilket kan vara sant men det kan också förekomma hos personer med diabetes. Förändringar i blodsockernivåer kan orsaka yrsel. Snabbt svängande blodsocker, högt blodsocker (hyperglykemi) och lågt blodsocker (hypoglykemi) kan orsaka yrsel.

Personer med diabetes som har förhöjda- eller svängande blodsocker kissar mer frekvent. Anledningen till detta är att njurarna försöker eliminera de höga sockernivåerna genom urinen. Detta leder till att personer med högt blodsocker urinerar mer och utvecklar vätskebrist i blodkärlen vilket påverkar din hjärna. Vätskebrist kan också påverka koncentrationen och minnet.

5. Sexuell dysfunktion

Erektil dysfunktion är ett annat symptom på diabetes. Detta drabbar vanligtvis män med typ 2 diabetes, vilket gör det svårt för dem att utveckla eller bibehålla erektion. Sexuella problem uppstår när högt blodsocker skadar nerverna och blodkärlen som leder blodet till det manliga könsorganet. Sexuell dysfunktion kan också förekomma hos kvinnor, vilket påverkar upphetsning negativt och orsakar vaginal torrhet.

6. Ökad irritabilitet

Irritation eller humörförändringar kan vara tecken på odiagnostiserad diabetes. Detta beror på att odiagnostiserad diabetes kan orsaka snabba förändringar i blodsockernivåer. Dina blodsockernivåer kan bidra till snabba humörförändringar. Sockernivåer som befinner sig under eller över det normala referensintervallet kan påverka ditt humör. Den goda nyheten är att irritabilitet och andra humörförändringar är tillfälliga och återgår till det normala när blodsockernivån stabiliseras.

7. Viktminskning

När kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller inte använder insulin ordentligt får dina celler inte tillräckligt med energi (glukos). Detta resulterar i att kroppen börjar förbränna fett och muskelmassa för energiutvinning. Nedbrytning av fett och muskler omvandlas i kroppen till energi. Detta kan orsaka en plötslig minskning av den totala kroppsvikten.

Nedbrytning av fett och muskelmassa är mer vanligt hos personer med typ 1 diabetes eftersom de inte producerar någon insulin. Personer med typ 2 diabetes som i första hand lider av insulinresistens brukar inte uppleva detta katabola tillstånd när fett och muskler bryts ner.

8. Klåda

Odiagnostiserad diabetes och höga blodsockernivåer kan också skada nervfibrer i hela kroppen. Denna skada kan inträffa var som helst, men påverkar vanligtvis nerver i händer och fötter. Nervskada kan orsaka klåda. Utöver kan skador i blodkärlen orsakat av förhöjt blodsocker minska cirkulationen i dina händer och fötter. En kombination av kärl- och nervskador till följd av diabetes och högt blodsocker kan torka ut huden och orsaka klåda samt flagnande hud.

9. Dålig andedräkt

Dålig andedräkt är ett annat mindre känt symptom på diabetes, eller mer specifikt, diabetes ketoacidos. När din kropp inte kan använda insulin för energiutvinning, bryter kroppen ner fettceller och muskler. Denna process producerar en syra som kallas ketoner. Överskott av ketoner i blodomloppet lämnar normalt kroppen genom urinen. När kroppen börjar bryta ner fett för energi, leder det bland annat till en illaluktande andedräkt eller som luktar aceton. Diabetes ketoacidos är en allvarlig komplikation som kräver akut sjukvård.

10. Värk i armar och ben

Förhöjda blodsockernivåer orsakar nervskador (diabetes neuropati). Nervskador kan leda till smärta och kramper i armar och ben. Vanligast är att du upplever smärta i ben och fötter. Andra symtom som talar för nervskador är domningar, stickningar eller brännande känsla i armar och ben.

11. Muntorrhet

Vem som helst kan ha muntorrhet, men det tenderar att drabba personer med diabetes i större utsträckning eftersom högt blodsocker minskar produktionen av saliv i munnen. För lite munsaliv bidrar till tandförfall och tandköttssjukdom. Märkligt nog kan muntorrhet fortsätta även efter en diabetesdiagnos. Muntorrhet är en bieffekt av vissa läkemedel som används för att behandla diabetes. Läs här om läkemedel som används för att behandla diabetes.

12. Illamående

Illamående och kräkningar är andra symtom som också talar för diabetes. Båda kan uppstå som ett resultat av neuropati. Nervskador kan hindra din kropp från att ordentligt flytta mat från magsäcken till tarmarna. Ett avbrott i denna process kan få maten att backa upp i magsäcken, vilket kan leda till illamående och ibland kräkningar.

13. Trötthet

En ihållande känsla av trötthet är ett annat subtilt tecken för diabetes. Det finns flera anledningar till att personer med diabetes upplever trötthet, vare sig sjukdomen är odiagnostiserad eller välbehandlad. Den vanligaste orsaken till trötthet är dålig blodsockerkontroll eller andra diabetesrelaterade tillstånd såsom fetma eller komplikationer. Läs mer här om sambandet mellan trötthet och diabetes.

Vilka är de vanligaste symptomen på diabetes?

 • Ökad törst
 • Regelbunden urinering
 • Ökad hungerkänsla
 • Försämrad läkningsförmåga

Ökad urinering

Diabetes kan påverka din kropps förmåga att bryta ner maten till socker, vilket gör att sockret kvarstår i blodet under längre perioder. Det enda sättet för din kropp att bli av med detta överskott av socker är genom att kissa oftare än vanligt. Den förhöjda urinfrekvensen kan leda till besvär och sömnsvårigheter. Det finns även ett nytt läkemedel för personer med diabetes som heter SGLT2-hämmare och dessa leder till mer urinering. Att kissa ut glukos innebär att personen har förhöjda sockernivåer i urinblåsan, vilket ökar risken för infektioner i urinblåsan, framför allt svampinfektioner.

Ökad törst

Om du upplever att du ständigt behöver ett glas vatten kan det vara ett tecken på diabetes. Vätskebrist inträffar som ett resultat av ökad urinering. På grund av för mycket vätskeförlust blir du väldigt törstig.

Ökad hungerkänsla

Känner dig hungrig hela tiden, men inte säker på varför så kan det möjligt att ditt blodsocker är att skylla på. Eftersom blodsockret inte regleras och fluktuerar från höga till låga nivåer, tror hjärnan att du behöver mat och därför ökar hungerkänslan. Det finns även andra förklaringar till att du känner dig mer hungrig.

Vad händer om du inte upptäcker sjukdomen i tid?

 • Irreversibel nervskador
 • Ögonskador och synförsämring
 • Hudkomplikationer
 • Njursjukdom
 • Fotsår och amputation
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!