Ortopedmottagningen Värnamo sjukhus

På ortopedmottagningen behandlas patienter med sjukdomar och skador i rörelseapparaten, till exempel ledförslitningar och frakturer, arm- och benbrott. Information till patienter Du kan ringa dygnet runt. Vi kontaktar dig dagtid, helgfri vardag

Mer

Ortopedmottagningen Växjö

Vi tar emot patienter som remitterats eller skrivit egenremiss för ortopediska sjukdomar och besvär. Sjuksköterskorna har egna mottagningar där olika gipsbehandlingar och specialiserad sårvård utförs. Vi har även barnmottagning, där olika yrkesprofessioner

Mer

Ortopedi och geriatrisk akutvårdsavdelning

Vård av äldre patienter med flera sjukdomsproblem (multisjuka) och patienter i behov av rehabilitering efter amputation eller andra ortopediska operationer. Teambaserad vård. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är

Mer

Akutmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Capio S:t Görans akutmottagning är en av landets största sett till antalet patienter. Akutmottagningen är till för allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfall. Vi tar emot vuxna patienter med medicinska, kirurgiska eller ortopediska

Mer