Vårdavdelning 44, Karlstad

Vi är en psykiatrisk vårdavdelning. Hos oss vårdas du som behöver utredning och behandling mot till exempel depression och ångest. Avdelningschef Lena Nylin Andersson 054-61 97 36 Information till besökare Besökstider Mån-Sön

Mer

Vårdavdelning 43, Karlstad

Vi är en psykiatrisk vårdavdelning. Hos oss vårdas du som är i ett akut läge av din psykossjukdom. Avdelningschef Behzad Feyzi Klaniki 054-61 90 29 Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 –

Mer

Vårdavdelning 42, Karlstad

Vi är en psykiatrisk vårdavdelning. Hos oss vårdas du som har en psykossjukdom. Avdelningschef Dijana Makitan 054-61 97 19 Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Vuxenpsykiatriska mottagningen Sala

Mottagningen vänder sig till invånare i Sala kommun som har förstämnings- eller ångestsjukdom, neuropsykiatrisk problematik, social fobi, tvångssyndrom, psykossjukdom och i behov av psykiatriska specialistinsatser. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem, Borås

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med personlighetsstörnings- och ångestdiagnos. Information till patienter Remisskrav Remiss till oss via öppenvårdsmottagning Borås som bedömer remis Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Mer

Vuxenpsykiatrisk rehabmottagning, Borås

Vi som arbetar här är arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt skötare. Vi arbetar som en resurs för psykiatrins öppenvårdsmottagningar i Borås samt även mot heldygnsvården. Vi erbjuder specialiserad arbetsterapi och fysioterapi i form av

Mer

Vuxenpsykiatrisk mottagning Ronneby

Vi som arbetar på mottagningen är sjuksköterskor, läkare, psykologer, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, skötare, medicinska sekreterare och terapihunden Zingo. Vuxenpsykiatriska mottagningen i Ronneby tillhör vuxenpsykiatri öst i Landstinget Blekinge. Information till patienter Om

Mer