Strandklinikens Gyn center Danderyd

Gynekologisk mottagning med Dagkirurgiska operationer samt abortmottagning.Vi tar emot nybesök med eller utan remiss och återbesök. Högkostnadsskydd/Frikort gäller. Patientavgift enligt taxa: Besök hos läkare på specialistmottagning. Vi har avtal med region Stockholm inom Specialiserad

Mer

Strandklinikens Gyn center

Gynekologisk mottagning med Dagkirurgiska operationer samt abortmottagning.Vi tar emot nybesök med eller utan remiss och återbesök. Högkostnadsskydd/Frikort gäller. Patientavgift enligt taxa: Besök hos läkare på specialistmottagning. Vi har avtal med region Stockholm

Mer

Nordic IVF och Gynekologi

 Nordic IVF och Gynekologi är en specialistmottagning inom allmängynekologi, med specialisering mot fertilitetsutredning och IVF behandling. Kliniken har avtal med Stockholms Läns Landsting och ingår i vårdval för landstingsfinacierad fertilitetutredning och IVF behandling.På

Mer

Gynekologkliniken Södermalms Läkarhus

Gynekologmottagningen vid Södermalms Läkarhus utreder och behandlar de vanligaste gynekologiska sjukdomarna och tillstånden, inklusive abortverksamhet.Vi har korta väntetider.Verksamheten är kvalitetscertifierad och miljöcertifierad 2014-01-02. Vi har avtal med region Stockholm inom Specialiserad gynekologi

Mer

Gynekologisk mottagning Octaviakliniken

På vår mottagning tar vi emot kvinnor med gynekologiska sjukdomar och problem. Vi har inget remisstvång men tar emot ett stort antal inkommande remisser från andra gynekologer och husläkare. Hur ofta du behöver komma

Mer

Capio Gynekologi Solna

Vi är specialiserade inom gynekologiska undersökningar, utredningar och  behandlingar.För enbart test av könssjukdomar hänvisar vi till barnmorskemottagning.För utredning av oönskad barnlöshet och upprepade missfall hänvsar vi till klinik avsedd för det ändamålet.

Mer