Aleris Smärt- och Stresscenter Nacka

Enheten är auktoriserad för vårdval och tar emot patienter med långvarig smärta med eller utan andra utredda sjukdomar samt patienter med utmattningssyndrom, remiss är ett krav.Rehabiliteringen är mulitmodal,  team består  av minst specialistläkare, KBT-psykolog

Mer