LARO mottagning Falun

Adress: Söderbaums väg 1, Falu lasarett

Beroendemottagningen Falun – läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Syftet med behandlingen är att personer som är beroende av opiater ska kunna upphöra med sitt missbruk och via behandlingen få en förbättrad hälsa och social situation. Vården och behandlingen är reglerad i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:27).

Information till besökare

Besöksregler

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss. Du får endast röka på anvisade platser. Mobiltelefon får endast användas i blå zoner, vid osäkerhet fråga personalen.

All personal har tystnadsplikt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Söderbaums väg 1, Falu lasarett
Län, kommun:
Dalarnas län, Falun
Postadress:
Box 712, 791 29 Falun
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
Öppettider:
  • Mån-Tor07:30 – 15:00 Planerade besök
  • Fre07:30 – 14:00 Planerade besök

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form