Närhälsan Göteborg psykologenhet för mödra- och barnhälsovård, Göteborg

Adress: Skärgårdsgatan 4, 414 58, Göteborg

Psykologenhetens målsättning är att med barnet i fokus främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och småbarnsfamiljer.

Utgångspunkt är ett hälsofrämjande förhållningssätt, hög tillgänglighet samt tidiga och i huvudsak korta insatser.

Psykologerna verkar i en sammanhållen vårdkedja från graviditet fram tills barnet börjar förskoleklass och har ett nära samarbete med personal på barnmorskemottagning och barnavårdscentral.

Besöken är kostnadsfria.

Information till patienter

Föräldrarna kan ta kontakt med psykologen direkt eller via barnmorskemottagning/barnavårdscentral.

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Göteborg finns i Angered, Bergsjön, Eriksberg, Gamlestaden, Kungshöjd och Majorna.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Skärgårdsgatan 4, 414 58, Göteborg
Län, kommun:
Västra Götalands län, Göteborg
Postadress:
Psykolog mödra-barnhälsovård, Skärgårdsgatan 4, 414 58, Göteborg
Webbplats:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/psykologenheter-for-modra–och-barnhalsovard/
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.