Psykologenheten, Göteborg

Adress: Remissvägen 8, 416 50, Göteborg, paviljong 4, plan 2, Östra sjukhuset

Psykologenheten arbetar tillsammans med kuratorsenheten med det psykosociala omhändertagandet på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Familjer kommer i kontakt med psykologenheten av olika anledningar. Det kan handla om akuta skeden, vid olycksfall eller när barnet efter utredning fått en diagnos. Vid kroniska sjukdomar är det vanligt att kontakten upprättas efter hand. Frågeställningarna kan då handla om samspelet mellan barn och föräldrar, att underlätta vid konflikter och förbättra kommunikationen. Vårt arbetssätt när vi träffar barn enskilt tar hänsyn till barnets ålder och orsak till kontakt. Beträffande ungdomar kan en samtalsbehandling innehålla existentiella teman och frågor som uppkommer beroende på sjukdomens karaktär och dess medicinska behandling.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 16 år eller yngre.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Fre 08:00 – 16:30

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Remissvägen 8, 416 50, Göteborg, paviljong 4, plan 2, Östra sjukhuset
Län, kommun:
Västra Götalands län, Göteborg
Postadress:
Sahlgrenska Universitetssjukhu, Psykologenheten, 416 85, Göteborg
Webbplats:
http://www.sahlgrenska.se/psykologenheten-barn
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:45

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!