Samtalshuset Ragvaldsgatan

Adress: Ragvaldsgatan 7

Samtalshuset är en specialistmottagning inom psykisk ohälsa. Vi arbetar inom området psykoterapi och psykosocialt samtalsstöd.

Vi erbjuder behandling inom olika ångest-, oro- och depressionstillstånd, utmattningssyndrom, tvångshandlingar, sorg, par- och familjerelationer, sex- och samlevnadsfrågor, konflikter, stress, ätstörningar, drogrelaterade frågor och coachningssamtal av olika typer.

Vår värdegrund är att vara tillgängliga och att hålla en hög kvalitet i det vi gör.

Samtalshuset är en registrerad privat vårdgivare som står under tillsyn av IVO. Det betyder att vi följer lagar och förordningar som gäller inom Hälso- och Sjukvårdsområdet och att vi bara jobbar med metoder som bygger på vetenskaplig grund och välbeprövad erfarenhet.

Samtalshuset är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och vi har kollektivavtal. All personal är fast anställd och vi jobbar inte med underkonsulter.

Hitta hit:
Besöksadress:
Ragvaldsgatan 7
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Ragvaldsgatan 7, 118 46 Stockholm
Webbplats:
https://www.samtalshuset.se
Öppettider:
  • Mån-Sön07:30 – 22:00
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.