12 ovanliga symtom vid diabetes

1. Mörka hudfläckar

Ett tidigt varningstecken på diabetes är utvecklingen av mörka fläckar på huden, särskilt runt halsen, armhålor, armveck eller andra delar av kroppen där det finns leder eller hudveck.

Mörka fläckar kan vara utbredda eller bara märkbara i hudvecken. Huden runt halsen kan också kännas len eller tjockare. Detta tillstånd är känt som acanthosis nigricans (AN). Det finns ibland också i ljumsken och armhålorna.

Mörka hudfläckar runt halsen eller andra hudveck är ett tidigt tecken på nedsatt känslighet mot hormonet insulin och ett förstadium till typ 2 diabetes.

Detta tillstånd är vanligt med typ 2 diabetes och hos personer med mörkare hy. Det beror på hormonet insulin som är livsviktigt och har flera funktioner i kroppen. Vid acanthosis nigricans uppstår hudfläckar som ett tidigt tecken på diabetes eftersom insulinbrist bidrar till att högre halter insulin frisätts från bukspottkörteln initialt och detta leder till att hudcellerna delar sig mer än vanligt.

2. Återkommande infektioner

Att ha diabetes kan också försvaga ditt immunförsvar, vilket gör dig mer mottaglig för sjukdomar. Som ett resultat kan du utveckla återkommande infektioner.

Följande infektioner är vanliga

 • Vaginala infektioner
 • Svampinfektioner
 • Infektioner i urinblåsa
 • Hudinfektioner

När det finns höga nivåer blodsocker och insulin i blodcirkulationen så fungerar immunförsvaret lite sämre samtidigt som bakterier oftast trivs bättre i en miljö med högre energinivåer, dvs socker (blodsocker).

3. Synförändringar

Om du märker förändringar i din syn bör din första tanke vara att boka tid hos en ögonläkare. Synförändringar kan dock också vara ett varningstecken på diabetes.

Högt blodsocker kan påverka alla delar av din kropp, inklusive dina ögon. Det kan förändra vätskenivåerna i dina ögon, vilket resulterar i svullnad, suddig syn eller svårigheter att fokusera på föremål.

En av de vanligaste diabetes-relaterade komplikationer bland individer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes är retinopati. Det innebär att en individ har utvecklar förändringar i blodkärlen som finns inuti ögat och runt olika delar av ögat där nervceller tar emot ljus och skickar vidare signaler till olika delar av hjärnan.

Den starkaste riskfaktorn för att utveckla kärlförändringar i de mindre blodkärlen är högt blodsocker (HbA1c). Det finns flera observationella studier som visar att dåligt blodsocker och därefter blodtryck är farliga för de mindre blodkärlen, särskilt i ögat.

4. Yrsel

Vissa människor upplever även yrsel, trötthet eller hunger – vilket kan vara ett tecken på diabetes och förändringar i blodsocker.

Högt blodsocker kan också orsaka yrsel. Höga glukosnivåer kan utlösa frekvent urinering, vilket leder till uttorkning. Lägre vätskehalter i blodcirkulationen påverkar hur du upplever plötsliga kroppslägesändringar och dessutom påverkar minnet samt koncentrationen.

5. Sexuell dysfunktion

Erektil dysfunktion är ett annat symptom på diabetes. Detta drabbar vanligtvis män med typ 2 diabetes, vilket gör det svårt för dem att få erektion.

Sexuella problem uppstår när högt blodsocker skadar nerver och blodkärl som transporterar blod till penis. Sexuell dysfunktion kan också förekomma hos kvinnor, vilket resulterar i låg upphetsning.

6. Irritabilitet

Att ofta känna dig irriterad eller ha förändringar i ditt humör kan vara ett annat tecken på odiagnostiserad diabetes. Detta beror på att obehandlad diabetes kan utlösa snabba förändringar i blodsockret som i sin tur påverkar ditt humör.

Dina blodsockernivåer kan bidra till snabba förändringar i humöret, så nivåer under eller över normalområdet kan påverka hur du mår och hanterar olika situationer. Den goda nyheten är att irritabilitet och andra humörförändringar är tillfälliga och känslorna återgår till det normala när blodsockernivåerna blir mer stabila.

7. Viktminskning

När kroppen inte kan använda insulin på rätt sätt så kallas det för nedsatt insulinkänslighet. Detta uppstår i olika vävnader, framför allt lever, skelettmuskler, fettvävnad och bukspottkörteln. Vid nedsatt insulinkänslighet behövs högre koncentrationer av insulin för att öppna upp cellerna så socker (glukos) kan transporteras från blodcirkulationen till kroppens celler.

När kroppen utvecklar en avancerad insulinresistens så kommer blodsockret inte längre kunna förse kroppen med energi och därför börja kroppen bryta ner fett och muskelmassa för energi. Detta kan orsaka en plötslig viktminskning hos någon som tidigare var överviktig.

8. Klåda

Odiagnostiserad diabetes och blodsockerhöjningar kan också skada nervfibrer i hela kroppen. Denna skada kan hända var som helst, men påverkar vanligtvis nerverna i händer och fötter.

Denna skada kan orsaka klåda. Dessutom kan skador på blodkärlen orsakade av förhöjt blodsocker minska cirkulationen i dina armar och ben. Detta kan torka ut din hud vilket leder till klåda och fjällande hud.

9. Dålig andedräkt

Dålig andedräkt är ett annat mindre känt symptom på diabetes, eller mer specifikt diabetisk ketoacidos.

Återigen, när din kropp inte kan använda insulin för energi, bryter den ner dina fettceller för energi. Denna process producerar en syra som kallas ketoner.

Överskott av ketoner i blodomloppet lämnar normalt kroppen via urinen. När kroppen börjar bryta ner olika vävnader för att utvinna energi så bildas dessa ämnen som har en illaluktande doft. En dålig andedräkt kan även vara ett tecken på dålig oral hälsa, vilket inte är ovanligt bland individer som har tendens att missköta kost.

Diabetisk ketoacidos är en allvarlig komplikation till diabetes och om du tror att du har det bör du söka läkarvård.

10. Smärta i dina lemmar

När höga sockernivåer orsakar nervskador – diabetisk neuropati — kan du utveckla komplikationer som smärta eller kramper.

Denna smärta kan uppstå i benen eller fötterna, eller så kan du få en stickande eller brännande känsla eller domningar i dina armar och ben.

11. Muntorrhet

Vem som helst kan ha muntorrhet, men det tenderar att drabba personer med diabetes eftersom högt blodsocker minskar salivflödet.

För lite saliv i munnen är en föregångare för karies och tandköttssjukdomar. Märkligt nog kan muntorrhet fortsätta även efter en diabetesdiagnos. Muntorrhet är en biverkning av vissa mediciner som används för att behandla diabetes.

12. Illamående

Illamående och kräkningar är andra symtom som också kan indikera diabetes. Båda kan uppstå som ett resultat av neuropati. Nervskador kan hindra din kropp från att på rätt sätt flytta mat från magen till tarmarna. Ett avbrott i denna process kan få mat att backa upp i magen, vilket resulterar i

Vilka är vanligaste symtom på diabetes?

Vanliga symtom på diabetes inkluderar

 • Ökad törst
 • Regelbunden urination
 • Extrem hunger
 • Långsamt läkande sår
 • Trötthetskänsla
 • Suddig syn
 • Oförklarlig viktnedgång
 • Klåda

Odiagnostiserad diabetes eller insulinresistens kan orsaka följande:

 • Irreversibel nervskada
 • Blindhet
 • Hudkomplikationer
 • Njursjukdom
 • Amputation
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt
 • Retledningsstörningar i hjärtat (arytmier)
 • Cancer
 • Flera olika hjärt-kärlsjukdomar

Ett slumpmässigt blodsockertest, ett fasteblodsockertest och ett HbA1c-test, som mäter ditt blodsocker över tid, kan hjälpa din läkare att diagnostisera diabetes.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.