Halsbränna (sura uppstötningar)

Vad är surt återflöde och GERD?

Sura uppstötningar uppstår när innehållet från magen (magsyra) rör sig upp i matstrupen, i vissa fall ända upp till munhåla. Det kallas också dyspepsi eller gastroesofageal reflux (GERD) på medicinskt språk. Surt magsäcksinnehåll i magsäcken kan ge upphov till smärta i övre delen av buken, centralt i buken (duodenal dyspepsi), bakom bröstbenet i bröstkorgen och i munhåla.

Vart symptomen uppstår beror till viss del på vart magsyran tar vägen. Magsyran ansamlas i magsäcken och kan vid födointag tryckas ner i tunntarmen, detta upplevs som smärta centralt i buken kort efter födointag. Om det sura magsäcksinnehållet förflyttas uppåt i matstrupen till följd av läckage så upplever individen oftast smärta bakom bröstbenet, centralt i bröstkorgen och i vissa fall även i munhålan. Magsyra som tar sig ända upp till munhåla brukar oftast upplevas som en järnsmak i munnen. Detta kallas refluxbesvär. Refluxbesvär kan uppträda sporadiskt hos helt friska individer.

Om du har symtom på sura uppstötningar mer än två gånger i veckan, kan du ha ett tillstånd som kallas gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Om det lämnas obehandlat kan det ibland orsaka allvarliga komplikationer.

Symtom

Sura uppstötningar kan orsaka en obekväm brännande känsla i bröstkorgen, som kan stråla upp mot nacken, axlar och käke. Denna känsla beskrivs ofta som en halsbränna. Om du har sura uppstötningar i munhåla kan du få en sur eller bitter smak i munhålan. I vissa fall kan GERD orsaka svårigheter att svälja. Det kan ibland leda till andningsproblem, som en kronisk hosta eller astma.

Vid GERD är dynamiken i refluxbesvären ofta typisk. Symptomen kan uppstå efter måltid, vid framåtböjning, vid tunga lyft och vid liggandes position. Sjukdomen är oftast kronisk med antingen kontinuerliga eller intermittenta besvär. Atypiska besvär beskrivs ofta som en smärta av icke-svidande typ bakom bröstbenet, sväljningsbesvär, hosta och heshet.

Orsaker

Den nedre esofageala sfinktern (LES) är ett cirkulärt muskelband i slutet av matstrupen. När det fungerar ordentligt slappnar det av och öppnas när du sväljer. Sedan stramar den och stänger igen efteråt. Läckage av magsyra sker när din LES inte stramar åt eller stängs ordentligt. Detta gör att magsafter och annat innehåll från magen kan stiga upp i matstrupen. Vid GERD finns nästan alltid ett bråck i LES vilket leder till att vilotrycket i sfinktern är sänkt (orsaken till bråck i LES är ej känd). Refluxproblematik kan även uppstå utan bråck, vid dessa fall beror det mer på en störd motorik i magsäcken.

Behandlingsalternativ

För att förebygga och lindra symtom på GERD kan din läkare uppmuntra dig att ändra dina matvanor eller andra beteenden.

Receptfria läkemedel

 • Antacida (magsyraneutraliserande läkemedel)
 • H2-receptorblockerare
 • Protonpumpshämmare (PPI) är det vanligaste behandlingsalternativet
 • I vissa fall kan de förskriva starkare H2-receptorblockerare eller PPI. Om symptomen är allvarliga och inte svarar på andra behandlingar, kan kirurgi rekommenderas.

Vissa receptfria och receptbelagda läkemedel kan orsaka biverkningar. Läs mer om de mediciner som finns tillgängliga för att behandla GERD.

Kirurgiska behandlingsalternativ

I de flesta fall är livsstilsförändringar och mediciner tillräckliga för att förebygga och lindra symtom på GERD. Ibland behövs kirurgi för att korrigera problemet. Din läkare kan till exempel rekommendera operation om livsstilsförändringar och mediciner ensamt inte har stoppat dina symtom. De kan också föreslå operation om du har utvecklat komplikationer av GERD. Det finns flera typer av operationer tillgängliga för att behandla GERD.

Hur man diagnostiserar GERD?

Om din läkare misstänker att du kan ha GERD, kommer de att göra en fysisk undersökning och fråga om eventuella symtom som du har upplevt. De kan använda en eller flera av följande procedurer för att bekräfta en diagnos eller kontrollera komplikationer av GERD:

 • Bariumkontrast med röntgen: Efter att ha druckit en bariumlösning används radiologiska metoder för att undersöka övre magtarmkanalen och sfinktern som hindrar läckage i magsäcken.
 • Endoskopi: ett flexibelt rör med en liten kamera förs in i matstrupen för att undersöka matstrupen och magsäcken, under denna undersökningen kan man även ta ett prov på vävnaden i magsäcken (biopsi) om det behövs
 • Esofageal manometri: ett flexibelt rör förs ner i matstrupen för att mäta styrkan i matstrupens muskler
 • Esofageal pH-övervakning: en monitor placeras i matstrupen för att ta reda på när och om magsyra tar sig upp i matstrupen.

GERD hos spädbarn

Cirka två tredjedelar av alla barn som är yngre än 4 månader har symtom på GERD. Upp till 10 procent av 1-åriga barn påverkas av det. Det är normalt för spädbarn att spotta upp mat och kräkas ibland. Men om ditt barn spottar upp mat eller kräks ofta, kan de ha GERD.

Tecken och symtom på GERD hos spädbarn

 • Vägran att äta
 • Problem att svälja
 • Hicka
 • Irritabilitet under eller efter matintag
 • Viktminskning eller dålig tillväxt
 • Återkommande hosta eller lunginflammation
 • Svårigheter att sova

Om du misstänker att ditt barn kan ha GERD eller något annat hälsotillstånd, boka tid hos sin läkare.

Riskfaktorer för GERD

Faktorer som kan öka risken att utveckla GERD

 • Fetma
 • Graviditet
 • Diafragmabråck

Livsstilsfaktorer som kan öka risken för GERD

 • Rökning
 • Äta stora måltider
 • Ligga ner eller somnar strax efter att ha ätit
 • Äta vissa typer av livsmedel, såsom friterad eller kryddig mat
 • Dricka vissa typer av drycker, såsom läsk, kaffe eller alkohol
 • Användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), såsom aspirin eller ibuprofen

Om du har någon av dessa riskfaktorer kan åtgärder för att ändra dem hjälpa dig att förebygga eller hantera GERD.

Komplikationer till följd av GERD

De flesta människor med GERD drabbas inte av allvarliga komplikationer, men i sällsynta fall kan det leda till allvarliga eller till och med livshotande hälsoproblem.

Potentiella komplikationer av GERD:

 • Esofagit: en inflammation i matstrupen
 • Esofageal striktur: matstrupen blir trång och smal
 • Barretts matstrupe: innebär permanenta förändringar i slemhinnan i din matstrupe
 • Esofageal cancer: drabbar en liten andel av alla människor med Barretts matstrupe
 • Astma: kronisk hosta eller andra andningsproblem som kan uppstå om du andas in magsyra i lungorna
 • Tandemaljen: erosion, tandköttssjukdom (paradontit) eller andra tandproblem

För att minska risken för komplikationer är det viktigt att vidta åtgärder för att förebygga och behandla symptomen på GERD.

Kost och GERD

Hos vissa människor utlöser vissa typer av livsmedel och drycker symtom på GERD. Vanliga livsmedel som utlöser symptom inkluderar:

 • Livsmedel med hög fetthalt
 • Kryddig mat
 • Choklad
 • Citrusfrukter
 • Ananas
 • Tomat
 • Lök
 • Vitlök
 • Mynta
 • Alkohol
 • Kaffe
 • Te
 • Läsk

Hemkurer för GERD

Det finns flera livsstilsförändringar och huskurer som kan hjälpa till att lindra GERD-symtom.

Tips som kan lindra GERD-symptom

 • Sluta röka
 • Gå ner i vikt
 • Äta mindre måltider
 • Använd tuggummi efter att du har ätit
 • Undvika att ligga ner efter att har ätit
 • Undvika mat och dryck som utlöser dina symtom
 • Undvika att bära åtsittande kläder
 • Öva på tekniker som får dig att slappna av

Även om mer forskning behövs, rapporterar vissa människor att de upplever lättnad från sura uppstötningar efter att de tagit kosttillskott, tinkturer eller te som innehåller dessa örter. Men i vissa fall kan växtbaserade läkemedel orsaka biverkningar eller interagera med vissa mediciner. Undersök de potentiella fördelarna och riskerna med att använda naturläkemedel för att behandla GERD. Diskutera alltid användningen av naturläkemedel med din behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Ångest och GERD

Ångest kan förvärra vissa av symptomen på GERD. Om du misstänker att ångest gör dina symtom värre, överväg att tala med din läkare om strategier för att lindra det.

Några saker du kan göra för att minska ångest

 • Begränsa din exponering för upplevelser, människor och platser som får dig att känna dig orolig
 • Öva avslappningstekniker, som meditation eller djupa andningsövningar
 • Justera dina sömnvanor, motion eller andra livsstilsbeteenden
 • Om din läkare misstänker att du har ett ångestsyndrom, kan de hänvisa dig till en psykolog eller psykiatriker för diagnos och behandling. Behandling av ångestsyndrom kan innefatta medicinering, kognitiv behandlingsterapi eller en kombination av båda.

Diabetes och GERD

Förekomsten av GERD ökar. Det verkar definitivt finnas en koppling mellan övervikt och GERD. Faktum är att människor som är överviktiga är 50% mer benägna att utveckla GERD jämfört med normalviktiga individer, personer som lider av fetma har 200% ökad risk. Det kan vara så att bukfetma orsakar LES att slappna av, en hypotes är att molekyler och andra kemikalier som frigörs från fettvävnad kan orsaka en avslappning i LES.

Vi vet att många människor med typ 2 diabetes är överviktiga, så det verkar vettigt att GERD är vanligare hos dessa individer. Men det verkar också som att typ 2 diabetes är en riskfaktor för GERD, oavsett kroppsvikt. En studie som publicerades 2008 i World Journal of Gastroenterology fann att GERD drabbar cirka 40% av alla personer med diabetes. Forskarna fann också att GERD är vanligare hos personer med diabetes som också hade neuropati, eller nervskador, vilket är en vanlig komplikation av diabetes. Personer i denna studie som hade diabetes och neuropati var mer benägna att få GERD, oavsett vikt, jämfört med personer utan neuropati.

Gastropares, som är en typ av neuropati som påverkar matsmältningskanalen, denna diabetes-relaterade komplikation ökar risken för GERD. Vid gastropares blir magen mycket långsam på att tömma magsäcksinnehållet till tunntarmen, vilket resulterar i nervskador runt magsäcken. Mat ligger kvar i magen för länge, vilket ökar trycket i magen. Detta tryck kan få LES att slappna av, vilket möjliggör återflöde av maginnehållet i matstrupen. Andra symtom på gastropares, inkluderar illamående, kräkningar, uppblåsthet och tidig mättnadskänsla.

Graviditet och GERD

Graviditet kan öka dina chanser att uppleva sur återflöde. Om du hade GERD innan du blev gravid kan dina symtom bli värre.

Hormonala förändringar under graviditeten kan orsaka att musklerna i matstrupen slappnar av oftare. Ett växande foster kan också sätta press på magen. Detta kan öka risken för att magsyra kommer in i matstrupen.

Många läkemedel som används för att behandla sur reflux är säkra att ta under graviditeten. Men i vissa fall kan din läkare råda dig att undvika vissa antacida eller andra behandlingar. Läs mer om de strategier du kan använda för att hantera sura uppstötningar under graviditeten.

Astma och GERD

Vissa studier har rapporterat att mer än 75 procent av alla personer med astma också upplever GERD. Mer forskning behövs för att förstå det exakta förhållandet mellan astma och GERD. Det är möjligt att GERD kan göra förvärra astmasymtom. Men astma och vissa astmaläkemedel kan öka risken att drabbas av GERD. Om du har astma och GERD är det viktigt att hantera båda förhållandena.

IBS och GERD

Irritabelt tarmsyndrom (IBS) är ett tillstånd som kan påverka din tjocktarm. Vanliga symtom inkluderar:

 • Buksmärtor
 • Uppblåsthet
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Enligt en nyligen genomförd studie är GERD-relaterade symtom vanligare hos personer med IBS än hos befolkningen i allmänhet.

Om du har symtom på både IBS och GERD, boka tid med din läkare. De kan rekommendera förändringar i din kost, mediciner eller andra behandlingar.

Dricka alkohol och GERD

Hos vissa personer med GERD kan vissa livsmedel och drycker göra symtomen värre. Dessa kostutlösare kan inkludera alkoholhaltiga drycker. Beroende på dina specifika utlösare kan du kanske dricka alkohol med måtta. Men för vissa människor utlöser även små mängder alkohol symptom på GERD. Om du kombinerar alkohol med fruktjuicer eller andra blandare kan dessa ”drinkar” också utlösa symtom.

Skillnaden mellan GERD och halsbränna

Halsbränna är ett vanligt symptom på återflöde av magsyra. De flesta upplever symptomen sporadiskt, och i allmänhet är tillfällig halsbränna ingen anledning till oro. Men om du får halsbränna mer än två gånger i veckan, kanske du har GERD. GERD är en kronisk typ av sura uppstötningar som kan orsaka komplikationer om den lämnas obehandlad.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!