Bydureon (exenatid)

Utdrag:

Vad är Bydureon och hur fungerar det?

Bydureon är ett tilläggsläkemedel för behandling av typ 2-diabetes som injiceras en gång i veckan. Syftet är att förbättra blodsockerkontrollen. Bydureon hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när blodsockernivån är för hög.

Bydureon hjälper din kropp på flera sätt:

Levern – Bydureon hindrar levern från att producera för mycket socker (glukos) då du inte behöver det, som efter en måltid.

Magen – Bydureon gör att magsäckstömningen går långsammare vilket hjälper dig att inte få så högt blodsocker när du äter.

Bukspottkörteln – Bydureon hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när du behöver det dvs när blodsockernivån är hög. När blodsockernivån sjunker minskar den insulinutsöndrande effekten vilket minskar risken för blodsockerfall.

Användning

Indikationer

Bydureon är avsett för vuxna i åldern 18 år och äldre med typ 2‑diabetes mellitus för att förbättra glykemisk kontroll i kombination med andra glukossänkande läkemedel inklusive basinsulin, när behandlingen som används, tillsammans med kost och motion, inte ger adekvat glykemisk kontroll.

För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt Varningar och försktighet, Interaktioner och Farmakodynamik.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Kontakt

AstraZeenca Nordic-Baltic | 151 85 Södertälje | tel 08-553 260 00 | www.astrazeneca.se

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!