Enheten för intensiv kontextuell behandling

Adress: Dag Hammarskjöldsväg 13, Uppsala

IKB-teamet är en enhet inom BUP vars verksamhet riktas till barn- och ungdomar mellan 13–20 år med självskadebeteende och/eller suicidnära beteende samt deras familjer.

Syfte och mål med behandlingsinsatsen är att under en tre-sexmånadersperiod erbjuda intensivt stöd och behandling till ungdomar och deras familjer där tidigare insatser behöver kompletteras samt att förhindra institutionsplaceringar och psykiatrisk slutenvård.

Vi arbetar enligt en modell kallad intensiv kontextuell behandling av självskada, IKB, vilket är en intensiv integrerad individ- och familjeterapeutisk behandlingsmodell som bygger på principer från Dialektisk beteendeterapi, DBT, Funktionell familjeterapi, FFT och Motiverande samtal, MI.

Till oss kommer man på remiss från myndighetsperson inom socialtjänsten eller från barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård eller akutmottagning

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 13, Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/bup/socialpsyk
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.