Rehabcenter Sfären Specialiserad Cancerrehabilitering Slutenvård

Adress: Bockholmsvägen 1, SOLNA

Kontakt
För ytterligare information och bokning kontakta Anna von Essen

Telefon
08-791 14 18

E-post
anna.von.essen@brackediakoni.se

Fax
08-10 38 02

Postadress
Rehabcenter Sfären,
Onkologisk rehabilitering
Box 7023
170 07 Solna

Besöksadress
Bockholmsvägen 1
Plan 3
Bergshamra

Rehabiliteringsprogram
Cancerrehabiliteringen vid Rehabcenter Sfären erbjuder ett inneliggande rehabiliteringsprogram på 10 eller 5 dagar för dig som bor i Stockholm, via ett auktorisationsavtal med Region Stockholm.

Vi har också ett inneliggande rehabiliteringsprogram på 5 dagar genom ett samarbete med CancerRehabFonden. Det kan du söka via deras hemsida oavsett var i Sverige du bor. Remiss eller intyg från sjukvården behövs ej. För ytterligare information, gå in på CancerRehabFondens hemsida www.cancerrehabfonden.se.

Remiss
Efter avslutad cancerbehandling, kontakta din behandlande läkare för en rehabiliteringsremiss. Det går även bra med annan läkare (t.ex. husläkare) om det har gått en tid sedan behandlingen avslutades.
Remissen, som gäller 10 eller 5 dagars cancerrehabilitering, skickas av läkaren till Rehabcenter Sfären för bedömning.Den kan skickas antingen digitalt via journalsystemet TakeCare eller med vanlig postgång.
När remissen blivit beviljad blir du kontaktad av oss för bokning av en rehabiliteringsperiod.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGRehabcenter Sfärens avtal för planerad specialiserad cancerrehabilitering har sagts upp av Bräcke diakoni. Verksamheten drivs till och med 2020-03-31.

Cancerrehabiliteringen sker i grupp om max 8 deltagare och programmet består av:
– Fysisk aktivitet i olika former, t ex stavgång, vattengymnastik, gymträning, medicinsk yoga, qi gong och kroppskännedom/avspänning.
– Samtal med psykolog/psykoterapeut, vilket ofta sker i grupp men ibland även individuellt. Här får du även pröva på övningar i mindfulness – medveten närvaro.
– Information om t ex fatigue/trötthet och kost.

Har du behov av att träffa en lymfterapeut för bedömning av eller information om lymfödem, så finns möjlighet till det under programmets gång eftersom vi har en mottagning för detta.

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Planerad specialiserad cancerrehabilitering
Hitta hit:
Besöksadress:
Bockholmsvägen 1, SOLNA
Län, kommun:
Stockholms län, Solna
Postadress:
Bockholmsvägen 1, 170 78 SOLNA
Webbplats:
http://www.brackediakoni.se/sfaren/onkologisk-rehabilitering-rehab-efter-cancer
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!