Högt kolesterol

Allmänt om kolesterol

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och mest invalidiserande sjukdomen världen över. Det finns flera riskfaktorer som bidrar till dessa tillstånd såsom: hög ålder, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, högt blodsocker, rökning och dåliga livsstilsvanor.

Lipider

Blodfetter är en vanlig riskfaktor som drabbar många i befolkningen. Lipider är ett samlingsnamn för fetter och fettliknande ämnen. Inom sjukvården kallas blodfetter för lipider och kolesterol är en nödvändig lipid för människokroppen. Förhöjda kolesterolnivåer i blodet bidrar till ökad risk för sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Kolesterol och blodkärl

Ifall en person har för mycket kolesterol i blodet kan överskottet deponeras längs väggarna i blodkärlen (artärerna). Fettinlagringar orsakar förträngning och stelhet i blodkärlen, tillståndet kan drabba alla kroppens blodkärl, särskilt viktiga kärl såsom kranskärlen som försörjer hjärtmuskeln eller blodkärlen i hjärnan. Detta ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Andra viktiga blodkärl inkluderar blodkärlen som levererar syrerikt blod till mag-tarmkanalen, ben och fötter.

Plack uppkommer när fett ansamlas på blodkärlens väggar. Området i blodkärlsväggen blir inflammerat och angrips av immunförsvaret. Det bilas ett inflammatoriskt plack med en kärna av fett och döda celler.

Plack i blodkärlen

Kolesterolavlagringar är en komponent i plack som orsakar förträngning och blockering i blodkärlen, vilket producerar tecken och symtom som härrör från den specifika delen av kroppen som upplever minskat blodtillförsel.

Åderförfettning är en progressiv sjukdom i blodkärlens väggar som orsakar förtjockning och stelhet i blodkärlen. På sikt ökar förträngningarna i storlek och omfattning, till slut påverkas blodtillförsel till organet. Bröstsmärta som uppstår vid akut hjärtinfarkt är ett klassiskt symtom på syrebrist till hjärtmuskeln, vilket beror på att blodtillförseln är påverkad, antingen till följd akut blodpropp (hjärtinfarkt) eller uttalad förträngning. Uppbyggnaden av plack ökar även risken för stroke och perifer artärsjukdom (kärlsjukdom i underben).

Hyperlipidemi (förhöjda blodfetter)

Högt kolesterol (hyperlipidemi) är ett tillstånd med förhöjda nivåer av vissa dåliga fetter, eller lipider, i blodet. Detta tillstånd orsakas oftast av livsstilsfaktorer, såsom dålig kost och lite motion, i kombination med de miljö och ärftlighet (gener). Dessutom finns det vissa läkemedel som kan orsaka högt kolesterol.  

I sjukvården ställer man diagnosen högt kolesterol om du konsekvent har höga nivåer av dåligt kolesterol i blodet, framför allt LDL-kolesterol, detta kan upptäckas med ett rutintest som kallas lipidpanel.

För att behandla högt kolesterol, kan din läkare rekommendera hälsosamma livsstilsförändringar, såsom bra kost, ökad motion, rökavvänjning och sträva efter en hälsosam vikt. Din läkare kan också ordinera läkemedel, såsom statiner, för att sänka och kontrollera ditt höga kolesterolvärde i blodet.

Orsaker till högt kolesterol

Två vanliga blodfetter är kolesterol och triglycerider. Dessa ämnen kan stiga av flertalet olika tillstånd. Vanliga orsaker inkluderar följande:

 • Diabetes
 • Övervikt och fetma
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom

En vanlig ärftlig orsak är ett tillstånd som kallas för familjär hyperlipidemi. Dessa individer karaktäriseras av förhöjt kolesterol, triglycerider och apolipoprotein B. Det finns fler ovanliga genmutationer som kan bidra till höga blodfetter.

Sannolikheten att utveckla högt kolesterol stiger med ökande ålder men ärftlighet (genetik) och miljöfaktorer spelar även stor roll. Faktorer som går att påverka är fetma/övervikt, stress, rökning, dåliga matvanor, låg fysisk aktivitet och höga blodsockervärden.

Hög ålder och blodfetter

När vi blir äldre förändras vår ämnesomsättning och flera biokemiska processer inuti våra celler. Ett exempel är din lever som blir sämre på att göra sig av med det dåliga kolesterolet, LDL-kolesterol, lika effektivt som när du var ung.

Om kroppen blir sämre på att eliminera LDL-kolesterol så stiger kolesterolnivåerna i blodet. Olika åldersrelaterade förändringar ökar risken för att utveckla högt kolesterol. Hög ålder är troligtvis den starkaste riskfaktorn för högt kolesterol.

Fler medicinska tillstånd som kan orsaka högt kolesterol (hyperlipidemi)

Följande medicinska tillstånd kan orsaka högt kolesterol

 • Kronisk njursjukdom
 • Diabetes
 • HIV
 • Nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos)
 • Övervikt och fetma
 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Inflammatoriska sjukdomar som psoriasis, pemfigus, histiocytos, lupus erythematosus och reumatoid artrit

Läkemedel som kan leda till högt kolesterol i blodet

Exempel på läkemedel som kan orsaka högt kolesterol

 • Olika vätskedrivande behandlingar som används mot högt blodtryck (tiazider)
 • Immunsuppressiva läkemedel, exempelvis cyklosporin som används för att behandla inflammatoriska sjukdomar, psoriasis eller för att förhindra avstötning efter en transplantation
 • Steroider som används för att behandla inflammatoriska sjukdomar såsom lupus och psoriasis
 • Retinoider såsom retinol för behandling av akne
 • Antiretrovirala läkemedel som används för att behandla HIV
 • Antiarytmiska läkemedel såsom amiodaron, som används vid behandling av oregelbunden hjärtrytm

Familjehistoria och ärftlighet (gener)

Vissa människor kan utveckla högt kolesterol på grund av mutationer eller förändringar i sina gener. Dessa mutationer gör det svårare för kroppen att göra sig av med LDL-kolesterol från blodet eller bryta ner det i levern. Familjär hyperkolesterolemi är en ärftlig form av högt kolesterol i blodet, detta tillstånd är starkt associerat med hjärt-kärlsjukdom.

Genetiska studier har visat att närstående familjemedlemmar tenderar att ha liknande nivåer av LDL-kolesterol, känt som dåligt kolesterol, eller HDL-kolesterol, känt som bra kolesterol. Läs mer om aktuell forskning för att bättre förstå hur genetiska skillnader kan påverka hur kroppen absorberar kolesterol från de livsmedel som vi äter, hur mycket kolesterol levern producerar och tar bort, och hur vi reagerar på behandling mot högt kolesterol.

Livsstilsfaktorer

 • Dåliga kostvanor är en vanlig orsak till högt kolesterol i blodet, att konsumera stora mängder mättat fett eller transfetter, kan orsaka en ökning av dåligt kolesterol (LDL-kolesterol).
 • Brist på fysisk aktivitet, som att spendera en bytande del av dagen framför TV eller datorn, är kopplad till lägre nivåer av bra kolesterol (HDL-kolesterol).
 • Rökning leder till en minskning av HDL-kolesterol, särskilt hos kvinnor, och ökar nivåerna av LDL-kolesterol i blodet.

Kontrollera kolesterolnivåer

Dina läkare kan beställa rutinmässiga blodprover för att kontrollera kolesterolnivåerna i blodet. Tidpunkten och frekvensen för dessa blodprov beror på ålder och riskfaktorer, familjehistoria för högt kolesterol eller andra kardiovaskulära sjukdomar såsom tidigare hjärtinfarkt eller stroke.

Läkare använder lipidprover för att kontrollera dina kolesterolnivåer i blodet. En lipidpanel mäter koncentrationen av totalkolesterol, HDL-kolesterol och icke-HDL-kolesterol i blodet. Icke-HDL-kolesterol innefattar LDL-kolesterol och beräknas genom att subtrahera dina HDL-kolesterolnivåer från din totala kolesterolnivåer.

Rekommenderade kolesterolnivåer

Om du är 19 år eller yngre bör din totala kolesterolnivå vara lägre än 4.2 mmol/L, icke-HDL-kolesterol bör vara lägre än 3.1 mmol/L, LDL-kolesterol bör vara lägre än 2.5 mmol/L och HDL-kolesterol bör vara högre än 1.1 mmol/L.

Om du är 20 år eller äldre, bör ditt totala kolesterol vara mellan 3.2 och 5.1 mmol/L, ditt icke-HDL-kolesterol bör vara lägre än 3.3 mmol/L, LDL-kolesterol bör vara lägre än 2.5 mmol/L och HDL-kolesterol bör vara 1.0 mmol/L eller högre.

Personer med högt kolesterol behöver kontrollera nivåerna av kolesterol i blodet regelbundet, frekvensen för dessa kontroller beror på din ålder, riskfaktorer, ärftlighet och hjärt-kärlsjukdomar såsom åderförfettning, hjärtinfarkt eller stroke.

Livsstilsförändringar som förebygger utvecklingen av högt kolesterol

Kolesterol är en viktig komponent för många organ i vår kropp och cellerna behöver kolesterol för att fungera normalt, däremot ökar höga nivåer av kolesterol risken för hjärt-kärlsjukdomar.

För att förhindra högt kolesterol eller om du har vissa riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av högt kolesterol eller andra kardiovaskulära riskfaktorer, kan din läkare rekommendera att du antar en hälsosam livsstil, såsom att äta nyttig mat, vara fysiskt aktiv, uppnå en hälsosam vikt, sluta röka och hantera stress.

Symptom och komplikationer av högt kolesterol i blodet

Högt kolesterol orsakar inte specifika symtom. Däremot kan personer som har mycket höga kolesterolnivåer i blodet utveckla kolesterolrika beläggningar i olika delar av huden, vanligtvis under ögonen, ett tillstånd som kallas xantelasma på medicinskt språk. Odiagnostiserad eller obehandlad hyperlipidemi (högt kolesterol) kan leda till allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Höga kolesterolnivåer orsakar uppbyggnad av fettplack i kroppens alla blodkärl, detta kallas för ateroskleros eller åderförfettning.

Vanliga komplikationer till följd av högt kolesterol

 • Halsartärsjukdom (karotidartärsjukdom)
 • Kärlkramp (ischemisk hjärtsjukdom, inklusive angina eller hjärtinfarkt)
 • Perifer artärsjukdom (kärlsjukdom i underben)
 • Stroke

Hur ställer man diagnosen högt kolesterol?

För att läkare ska ställa diagnosen högt kolesterol behöver du genomgå en fysiska läkarundersökning, fråga om sjukhistoria och familjehistoria, kontrollera upprepade gånger vad dina kolesterolnivåer är i blodet. Din läkare kan även beställa flera andra tester för att se om du lider av andra medicinska tillstånd som kan orsaka högt kolesterol.

Undersökning

Din läkare kommer att fråga om dina matvanor, motionsvanor, familjehistoria och andra riskfaktorer för högt kolesterol, samt om du drabbas av kärlsjukdomar tidigare (ex. hjärtinfarkt eller stroke). Din läkare kan fråga om du har några andra tecken eller symtom. Denna information kan hjälpa din läkare att avgöra om du har komplikationer eller andra tillstånd som kan orsaka högt kolesterol.

Under din fysiska undersökning kommer läkaren att kontrollera tecken på mycket högt kolesterol, såsom xantelasma, eller tecken på andra sjukdomar som kan orsakas av högt kolesterol.

Din läkare kan beställa några av följande tester för att utreda om andra medicinska tillstånd orsakat högt kolesterol

 • Blodprover för att kontrollera sköldkörtelhormoner (T3, T4, TSH), detta kan hjälpa till att utesluta hypotyreos som en orsak till höga kolesterolnivåer.
 • Provtagning av testosteron för att kunna utesluta polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).
 • Hudbiopsi för att utesluta inflammatoriska sjukdomar, såsom psoriasis, som kan påverka kolesterolnivåerna.

Behandling av högt kolesterol

Högt kolesterol behandlas med livsstilsförändringar och läkemedel för att kontrollera eller sänka ditt kolesterol i blodet. Lipoproteinaferes är ett förfarande som kan användas för att behandla familjär hyperkolesterolemi.

För att hjälpa dig att sänka eller kontrollera förhöjda kolesterolnivåer i blodet, kan din läkare rekommendera att du antar följande hälsosamma livsstilsförändringar:

 • Hälsosam kost. Kostrekommendationer inkluderar kost som begränsar mängden mättat fett och transfetter som du äter. Det rekommenderas även att du konsumera mer fisk med höga halter av omega-3 fettsyror och vegetabiliska oljor som kan hjälpa till att sänka kolesterolhalten i blodet och risken för hjärt-kärlsjukdom. DASH är en kostplan som kan hjälpa dig att sänka ditt dåliga LDL-kolesterol. En hälsosam kost inkluderar också fullkorn, frukt och grönsaker snarare än raffinerade kolhydrater som socker. Tala med din läkare om andra näringsförändringar som du kan implementera.
 • Att vara fysiskt aktiv. Det finns många hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv och få den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje vecka. Studier har visat att fysisk aktivitet kan sänka LDL-kolesterol och triglycerider och öka HDL- kolesterol. Innan du börjar något träningsprogram, fråga din läkare vilken nivå av fysisk aktivitet som passar dig.
 • Sikta på en hälsosam vikt. Om du har högt kolesterol och är överviktig, kan du förbättra din hälsa genom att sikta på en hälsosam vikt. Forskning har visat att vuxna med övervikt och fetma kan minska LDL-kolesterol och öka HDL-kolesterol genom att förlora endast 3 procent till 5 procent av deras kroppsvikt. Att uppnå 5 procent till 10 procent viktminskning på 6 månader rekommenderas.
 • Hantera stress. Forskning har visat att kronisk stress kan öka LDL-kolesterolnivåerna och minska HDL-kolesterolnivåerna. Att sluta röka är oerhört viktigt för personer med höga kolesterolnivåer.

Om du inte kan sänka eller kontrollera dina kolesterolnivåer enbart med livsstilsförändringar, kan din läkare ordinera ett läkemedel.

Läkemedelsalternativ vid behandling av hyperlipidemi

 • Statiner hämmar kolesterolsyntesen i levern genom att blockera proteinet HMG-CoA-reduktas från att göra kolesterol. Leverceller försöker kompensera för det låga kolesterolet genom att syntetisera fler LDL-receptorer på cellytan för att öka LDL-upptaget från blodet. Statiner är det vanligaste läkemedlet som används för att behandla högt kolesterol.
 • PCSK9-hämmare sänker LDL-kolesterol genom att minska förstörelsen av LDL-receptorn i levern, vilket hjälper till att avlägsna och rensa LDL-kolesterol från blodet.
 • Gallsyra-sekvestranter blockerar reabsorptionen av gallsyror och ökar omvandlingen av kolesterol till gallsyror. Denna behandling kan sänka kolesterolnivåerna i blodet.
 • Ezetimibe blockerar dietkolesterol från att absorberas i tarmarna.
 • Lomitapid blockerar levern från att släppa ut VLDL-kolesterol i blodet. Det används endast till patienter som har familjär hyperkolesterolemi.
 • Mipomersen minskar nivåerna av icke- HDL-kolesterol i blodet. Det används endast till patienter som har familjär hyperkolesterolemi.
 • Niacin (nikotinsyra) minskar dåligt LDL-kolesterol och triglycerider och höjer HDL-kolesterol.

Om din läkare ordinerar läkemedel som en del av din behandlingsplan, var noga med att fortsätta dina hälsosamma livsstilsförändringar. Kombinationen av läkemedel och hälsosamma livsstilsförändringar bidrar till att sänka och kontrollera dina kolesterolnivåer i blodet. Tala med din läkare om eventuella biverkningar för att avgöra vilket läkemedel som är bäst för dig.

Vissa patienter med familjär hyperkolesterolemi kan dra nytta av lipoprotein aferes för att sänka kolesterolhalten i blodet. Lipoprotein aferes är en dialysliknande process där LDL-kolesterol avlägsnas från blodet med en filtreringsmaskin, medan resten av blodet återförs till patienten.

Om du har fått diagnosen högt kolesterol är det viktigt att du fortsätter behandlingen. Uppföljningsvården kan variera beroende på dina kolesterolnivåer, din risk att få hjärt- och kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt eller stroke och ditt svar på behandlingen.

Triglycerider

Triglycerider är en sorts fett som används för att lagra energi och vid förbrukning av energi i musklerna. Förhöjda triglycerider (triglyceridemia) i blodet är en typ av blodfettsrubbning eller dyslipidemi som bidrar till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Detta tillstånd kan uppstå på egen hand, i samband med andra blodfettsrubbningar som högt kolesterol, lågt HDL-kolesterol eller som en del av det metaboliska syndromet.

Orsaker till höga trigycerider

Triglycerider kan även stiga till följd av vissa medicinska tillstånd, ärftlighet (genetik) bidrar till triglyceridernivåerna i blodet, livsstilsvanor och vissa läkemedel kan leda till höga triglycerider.

Medicinska tillstånd som kan öka triglyceridnivåerna i blodet inkluderar sköldkörtelsjukdom, diabetes, lever- och njursjukdomar samt övervikt och fetma. Ibland kan vissa mutationer i vår arvsmassa orsaka höga triglyceridnivåer i blodet.

Att vara fysiskt inaktiv, äta mat med hög fetthalt och kolhydrater (socker) eller dricka för mycket alkohol kan öka triglycerider i blodet. Vissa läkemedel som används för att behandla bröstcancer, högt blodtryck, HIV och andra sjukdomstillstånd kan också öka triglyceridnivåerna i blodet.

Symptom

Höga triglycerider orsakar vanligtvis inga symtom, men obehandlade eller okontrollerade höga triglyceridnivåer i blodet kan öka risken för allvarliga komplikationer såsom kranskärlssjukdom och stroke. Mycket höga triglycerider kan öka risken för akut pankreatit, vilket är inflammation i bukspottkörteln, tillståndet orsakar svår smärta i buken.

Diagnos

Din läkare kan diagnostisera dig med höga triglycerider i blodet om dina triglyceridnivåer i blodet vid fasta är 1.7 mmol/L eller högre. Normala triglyceridnivåer vid fasta är mindre än 0.8 mmol/L för barn under 10 år och mindre än 1.0 mmol/L för alla individer som är äldre än 10 år.

Om du får diagnosen höga triglycerider i blodet kan din läkare först rekommendera att du antar hälsosamma livsstilsförändringar, såsom hälsosam kost, vilket inkluderar begränsning av alkohol, tillsatt socker och livsmedel med hög halt av mättat fett eller transfett, regelbunden fysisk aktivitet, sluta röka och sikta på en hälsosam kroppsvikt. Din läkare kan också ordinera läkemedel som Fibrater, omega-3 fettsyror, nikotinsyra eller statiner för att kontrollera eller sänka nivåerna av triglycerider i blodet.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!