Browsing: Ultraljudsverksamhet

På specialistmottagningen för gravida hjälper vi till med bland annat ultraljud, specialistultraljud, medicinska bedömningar och telefonrådgivning. Det är också hit…

Till oss kommer du för att bli undersökt med till exempel röntgen, datortomografi, ultraljud eller magnetkamera (MR). Vi undersöker bland…