HbA1c är ett viktigt blodprov vid diabetes

blodsocker diabetes hba1c långtidsblodsocker

HbA1c kontrollerar det mesta

Blodprovet kallas för HbA1c eller A1C-testet och används varje dag i diabetessjukvården. Blodprovet kan även identifiera prediabetes, vilket är ett förstadium till typ 2 diabetes. Blodprovet kan användas för att diagnostisera diabetes, och det används för att övervaka hur bra din diabetesbehandling fungerar över tid.

HbA1c styr behandlingsplanen vid diabetes

Detta relativt enkla blodprov kan berätta mycket om individens blodsocker. Blodprover återspeglar din genomsnittliga blodsockernivå under de senaste två till tre månaderna. Ju högre nivåer, desto större är risken att utveckla diabeteskomplikationer. Din läkare kommer att tala om för dig hur ofta du behöver kontrollera HbA1c, men vanligtvis har du testet minst två gånger om året om du uppfyller dina behandlingsmål. Om du inte uppfyller dina mål eller ändrar behandlingar kan du behöva undersöka HbA1c oftare.

Så, vad betyder siffrorna?

Långtidsblodsocker (HbA1c) varierar oftast mellan 20-100 mmol/mol. När det gäller siffrorna så finns det ingen ”en-storlek passar alla mål”, målnivåer för HbA1c kan variera beroende på varje persons ålder och andra faktorer, och ditt mål kan skilja sig från någon annans. Målet för de flesta vuxna med diabetes är ett HbA1c som är mindre än 48 mmol/mol.

HbA1c rapporteras antingen i enheten millimolar per mol (mmol/mol) eller som procentandel. Ju högre värden är, desto högre blodsockernivåer de senaste två till tre månaderna.

HbA1c kan även användas för att diagnostisera diabetes baserat på följande riktlinjer:

  • Prediabetes (förstadium till diabetes) definieras som HbA1c nivåer mellan 42 mmol/mol och 47 mmol/mol.
  • Diagnosen diabetes kräver HbA1c nivåer som är högre än 48 mmol/mol
  • Långtidsblodsocker (HbA1c) som är lägre än 42 mmol/mol anses vara normalt

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.