Ytterligare en SGLT-2 hämmare minskar sjuklighet och dödlighet vid typ 2 diabetes

SGLT-2-hämmare: en ny generation läkemedel för typ 1 och typ 2 diabetes

SGLT 2-hämmare är en ny typ av läkemedel som tog världen med storm när studien EMPA-REG publicerades 2015. Man kan lugnt säga att väldigt få forskare förväntade sig att läkemedlet empagliflozin (som är en SGLT 2-hämmare) skulle ha någon större inverkan på sjuklighet och dödlighet vid typ 2 diabetes. Empagliflozin, som alltså är en SGLT 2-hämmare, har en ganska enkel verkningsmekanism och den äger rum i njurarna. Våra njurar har i uppgift att rensa blodet från slaggprodukter och avfallsämnen. När njurarna filtrerat blodet så kvarstår urin som vi kissar ut. Njurarna filtrera blod i flera omgångar och vid filtreringen så hamnas socker (glukos) i urinen; men njurarna vet att kroppen behöver glukos och har därför enzymer som hämtar tillbaka socker (glukos) i urinen så att det återförs till blodbanan. Empagliflozin förhindrar dessa enzymer från att fungera normalt, vilket gör att de inte kan ta tillbaka lika mycket socker och det gör att vi kissar ut mer socker.

Så långt är vi säkra på empagliflozins effekter, men när EMPA-REG publicerades så blev forskarna mycket förvånande, eftersom studien visade att empagliflozin minskade risken för död, hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt – effekten var mycket uttalad. Effekten kan faktiskt jämföras med statiner och ACE-hämmare (den vanligaste och bästa typen av blodtryckssänkande läkemedel). Här följer en bild där man illustrerat skillnaden i effekt mellan dessa tre läkemedel. Bilden visar NNT (Number Needed to Treat), vilket är en siffra som anger hur många personer som måste behandlas för att rädda livet på en person.

Effekten av SGLT-2-hämmaren empagliflozin, jämfört med statiner och ACE-hämmare. Denna bilden visar hur många människor som måste behandlas för att förhindra ett dödsfall. Som vi ser måste 56 personer behandlas med ramipril (ACE-hämmare som sänker blodtryck har har både njur- och hjärtskyddande effekt) under 5 år för att rädda ett liv. För statiner måste 30 personer behandlas under 5.4 år för att förhindra ett dödsfall. För Empagliflozin är siffran 39 personer under 3 år, vilket är imponerande siffror, särskilt när man beaktar att empagliflozin utforskades under en period då allra flesta patienter fick både ACE-hämmare och statiner.
Effekten av SGLT-2-hämmaren empagliflozin, jämfört med statiner och ACE-hämmare. Denna bilden visar hur många människor som måste behandlas för att förhindra ett dödsfall. Som vi ser måste 56 personer behandlas med ramipril (ACE-hämmare som sänker blodtryck har har både njur- och hjärtskyddande effekt) under 5 år för att rädda ett liv. För statiner måste 30 personer behandlas under 5.4 år för att förhindra ett dödsfall. För Empagliflozin är siffran 39 personer under 3 år, vilket är imponerande siffror, särskilt när man beaktar att empagliflozin utforskades under en period då allra flesta patienter fick både ACE-hämmare och statiner.

Som du ser är empagliflozin nästan lika effektivt som statiner, och mer effetivt än ACE-hämmare. Detta är mycket revolutionerande och därför inte så konstigt att forskarvärlden (åtminstone den som behäftar sig med diabets och hjärt-kärlsjukdomar) var mycket förvånade över resultaten. Man har därför väntat på att konkurrenterna till empagliflozin skulle bli färdiga med sina studier (det finns nämligen fler bolag som tillverkar SGLT 2-hämmare). Nu har ytterligare ett läkemedel publicerats (den studien heter CANVAS) och resultaten stämmer med den tidigare studien.

CANVAS

I CANVAS studerade man hur canagliflozin, som är en SGLT 2-hämmare, påverkar sjuklighet och dödlighet bland personer med typ 2 diabetes. Sedan tidigare visste man att SGLT 2-hämmarna ger bra effekt på långtidsblodsocker, blodtryck, vikt och njurskador (både canagliflozin och empagliflozin hade visat detta). I CANVAS inkluderades 10142 patienter med typ 2 diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Hälften av deltagarna fick placebo (overksamma sockerpiller) och andra hälften fick canagliflozin. Dessa deltagare följdes i cirka 3.5 år. Den stora frågan var om canagliflozin kunde minska risken för hjärt-kärlsjukdom (hjärtattack, stroke) eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom.

Resultat

Här ser vi effekterna av canagliflozin, jämfört med placebo, på långtidsblodsocker (HbA1c), vikt, systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck.

Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo, på HbA1c (långtidsblodsocker), systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck samt vikt.
Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo, på HbA1c (långtidsblodsocker), systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck samt vikt.

Här ser vi effekterna av canagliflozin, jämfört med placebo, på dödlighet, hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom.

Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo. Vi tittar på många olika händelser och för samtliga dessa händelser visar analysen att risken är lägre för de som fick canagliflozin, men alla skillnader var inte statistiskt säkra.
Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo. Vi tittar på många olika händelser och för samtliga dessa händelser visar analysen att risken är lägre för de som fick canagliflozin, men alla skillnader var inte statistiskt säkra.

Sammanfattning

  • Risken för hjärt-kärlsjukdom eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom var 14% lägre för de som fick canagliflozin.
  • Det fanns en tendens till att canagliflozin hade njurskyddande effekt, eftersom risken för försämring av njurskador var 27% lägre bland de som fick canagliflozin. Denna skillnad var dock inte statistiskt säkerställd.
  • Amputationer var dubbelt så vanligt bland de som fick canagliflozin (6.3 patienter per 1000 amputerades i canagliflozin-gruppen, jämfört med 3.4 patienter med 1000 i placebo-gruppen). Amputationer var som regel på tårna och metatarsal-ben.

Slutsats

CANVAS minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och död till följd av hjärt-kärlsjukdom, på bekostnad av ökad risk för amputationer av tår och metatarsal-ben.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!