Ytterligare en SGLT-2 hämmare minskar sjuklighet och dödlighet vid typ 2 diabetes

SGLT-2-hämmare: en ny generation läkemedel för typ 1 och typ 2 diabetes

SGLT 2-hämmare är en ny typ av läkemedel som tog världen med storm när studien EMPA-REG publicerades 2015. Man kan lugnt säga att väldigt få forskare förväntade sig att läkemedlet empagliflozin (som är en SGLT 2-hämmare) skulle ha någon större inverkan på sjuklighet och dödlighet vid typ 2 diabetes. Empagliflozin, som alltså är en SGLT 2-hämmare, har en ganska enkel verkningsmekanism och den äger rum i njurarna. Våra njurar har i uppgift att rensa blodet från slaggprodukter och avfallsämnen. När njurarna filtrerat blodet så kvarstår urin som vi kissar ut. Njurarna filtrera blod i flera omgångar och vid filtreringen så hamnas socker (glukos) i urinen; men njurarna vet att kroppen behöver glukos och har därför enzymer som hämtar tillbaka socker (glukos) i urinen så att det återförs till blodbanan. Empagliflozin förhindrar dessa enzymer från att fungera normalt, vilket gör att de inte kan ta tillbaka lika mycket socker och det gör att vi kissar ut mer socker.

Så långt är vi säkra på empagliflozins effekter, men när EMPA-REG publicerades så blev forskarna mycket förvånande, eftersom studien visade att empagliflozin minskade risken för död, hjärt-kärlsjukdom och hjärtsvikt – effekten var mycket uttalad. Effekten kan faktiskt jämföras med statiner och ACE-hämmare (den vanligaste och bästa typen av blodtryckssänkande läkemedel). Här följer en bild där man illustrerat skillnaden i effekt mellan dessa tre läkemedel. Bilden visar NNT (Number Needed to Treat), vilket är en siffra som anger hur många personer som måste behandlas för att rädda livet på en person.

 

Effekten av SGLT-2-hämmaren empagliflozin, jämfört med statiner och ACE-hämmare. Denna bilden visar hur många människor som måste behandlas för att förhindra ett dödsfall. Som vi ser måste 56 personer behandlas med ramipril (ACE-hämmare som sänker blodtryck har har både njur- och hjärtskyddande effekt) under 5 år för att rädda ett liv. För statiner måste 30 personer behandlas under 5.4 år för att förhindra ett dödsfall. För Empagliflozin är siffran 39 personer under 3 år, vilket är imponerande siffror, särskilt när man beaktar att empagliflozin utforskades under en period då allra flesta patienter fick både ACE-hämmare och statiner.

Effekten av SGLT-2-hämmaren empagliflozin, jämfört med statiner och ACE-hämmare. Denna bilden visar hur många människor som måste behandlas för att förhindra ett dödsfall. Som vi ser måste 56 personer behandlas med ramipril (ACE-hämmare som sänker blodtryck har har både njur- och hjärtskyddande effekt) under 5 år för att rädda ett liv. För statiner måste 30 personer behandlas under 5.4 år för att förhindra ett dödsfall. För Empagliflozin är siffran 39 personer under 3 år, vilket är imponerande siffror, särskilt när man beaktar att empagliflozin utforskades under en period då allra flesta patienter fick både ACE-hämmare och statiner.

 

Som du ser är empagliflozin nästan lika effektivt som statiner, och mer effetivt än ACE-hämmare. Detta är mycket revolutionerande och därför inte så konstigt att forskarvärlden (åtminstone den som behäftar sig med diabets och hjärt-kärlsjukdomar) var mycket förvånade över resultaten. Man har därför väntat på att konkurrenterna till empagliflozin skulle bli färdiga med sina studier (det finns nämligen fler bolag som tillverkar SGLT 2-hämmare). Nu har ytterligare ett läkemedel publicerats (den studien heter CANVAS) och resultaten stämmer med den tidigare studien.

 

CANVAS

I CANVAS studerade man hur canagliflozin, som är en SGLT 2-hämmare, påverkar sjuklighet och dödlighet bland personer med typ 2 diabetes. Sedan tidigare visste man att SGLT 2-hämmarna ger bra effekt på långtidsblodsocker, blodtryck, vikt och njurskador (både canagliflozin och empagliflozin hade visat detta). I CANVAS inkluderades 10142 patienter med typ 2 diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Hälften av deltagarna fick placebo (overksamma sockerpiller) och andra hälften fick canagliflozin. Dessa deltagare följdes i cirka 3.5 år. Den stora frågan var om canagliflozin kunde minska risken för hjärt-kärlsjukdom (hjärtattack, stroke) eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom.

 

Resultat

 

Här ser vi effekterna av canagliflozin, jämfört med placebo, på långtidsblodsocker (HbA1c), vikt, systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck.

RESULTS

Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo, på HbA1c (långtidsblodsocker), systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck samt vikt.

Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo, på HbA1c (långtidsblodsocker), systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck samt vikt.

 

Här ser vi effekterna av canagliflozin, jämfört med placebo, på dödlighet, hjärt-kärlsjukdom och njursjukdom.

Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo. Vi tittar på många olika händelser och för samtliga dessa händelser visar analysen att risken är lägre för de som fick canagliflozin, men alla skillnader var inte statistiskt säkra.

Här ser vi effekten av canagliflozin, jämfört med placebo. Vi tittar på många olika händelser och för samtliga dessa händelser visar analysen att risken är lägre för de som fick canagliflozin, men alla skillnader var inte statistiskt säkra.

 

Sammanfattning

  • Risken för hjärt-kärlsjukdom eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom var 14% lägre för de som fick canagliflozin.
  • Det fanns en tendens till att canagliflozin hade njurskyddande effekt, eftersom risken för försämring av njurskador var 27% lägre bland de som fick canagliflozin. Denna skillnad var dock inte statistiskt säkerställd.
  • Amputationer var dubbelt så vanligt bland de som fick canagliflozin (6.3 patienter per 1000 amputerades i canagliflozin-gruppen, jämfört med 3.4 patienter med 1000 i placebo-gruppen). Amputationer var som regel på tårna och metatarsal-ben.

 

Slutsats

CANVAS minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och död till följd av hjärt-kärlsjukdom, på bekostnad av ökad risk för amputationer av tår och metatarsal-ben.

 

Ytterligare en SGLT-2 hämmare minskar sjuklighet och dödlighet vid typ 2 diabetes
  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating


SGLT-2-hämmare: en ny generation läkemedel för typ 1 och typ 2 diabetes

Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i…

Läs mer

Insulinets historia och utveckling

Insulin är livsviktigt för personer med typ 1 diabetes. Tack varje möjligheten att tillverka insulin kan personer med typ 1 diabetes leva ett långt och hälsosamt liv. Många med typ 2 diabetes blir också beroende av insulin efter ett antal års sjukdom. Här följer en kort resumé av insulinets fascinerande historia. 1869 Paul Langerhans är…

Läs mer

Allt om insulin: effekter, risker, behandling, fördelar & diabetes

Insulin: från blodsocker, fett & protein till användning vid diabetes Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottkörteln. Det medicinska namnet på bukspottkörteln är pankreas (pancreas). Namnet insulin kommer från latinets insula som betyder ö. De celler som tillverkar insulin kallas beta-celler och dessa celler finns i Langerhans öar (i bukspottkörteln). Bukspottkörteln innehåller många sådana öar och i dessa öar finns alltså beta-cellerna…

Läs mer

Ny studie om varför periodisk fasta fungerar

Periodisk fasta: att införa perioder med fasta leder till större viktminskning och bättre blodsocker Vi har tidigare gått igenom studier med LCHF, periodisk fasta med flera, där det framgår att periodisk fasta ofta leder till bättre blodsocker och större viktnedgång. Frågan är varför periodisk fasta är effektivt. Det enklaste svaret är: när vi fastar så…

Läs mer

Socker, fruktos (fruktsocker), glukos (druvsocker): risker, fördelar, vikt, diabetes

Vad är skillnaden på fruktos (fruktsocker) och glukos (druvsocker) & hur påverkar socker min hälsa? Under flera decennier var forskare, läkare och statliga instanser övertygade om att fet mat gjorde att man gick upp i vikt, fick typ 2 diabetes, höga blodfetter och kranskärlssjukdom. Detta gjorde att människor åt allt mindre fett och istället åt…

Läs mer

Behandling med DPP4-hämmare

Behandling av typ 2 diabetes med DPP4-hämmare Läkemedlet verkar genom att hämma ett protein i kroppen som heter dipeptidulpeptidas-4, därav namnet DPP4-hämmare. Medicinen medför att koncentrationen av GLP-1 stiger vilket orsakar den positiva blodsockersänkande effekten eftersom att hormonet insulin frisätts medan glukagon frisättningen minskas. Vid enbart behandling med DPP4-hämmare så observeras att HbA1c sjunker i…

Läs mer

Diabetesdagbok: ha koll på diabetes

Fördelarna med diabetesdagbok Individer med diabetes som regelbundet kontrollera sina blodsockernivåer bör använda en diabetesdagbok för att övervaka blodsockertrender och upptäcka mönster i vardagen som kan vara associerade till blodsockersvängningar. Diabetesdagboken gör det möjligt att hålla koll faktorer som kost och motion och hur detta påverkar ditt blodsocker genom att registrerar din kost, motion och…

Läs mer

Högt blodtryck (hypertoni) och diabetes

Högt blodtryck (hypertoni) vid diabetes Vad är blodtryck? Blodtryck är trycket i kroppens kärl (artärer) och det beskrivs med två värden. Det högsta värdet – systoliskt tryck – är det maximala trycket som finns i kärlen när hjärtat pumpar. Det lägre värdet – diastoliskt tryck – anger trycket i kärlen mellan hjärtslagen. Ett systoliskt tryck under 120…

Läs mer

Infektioner vid diabetes

Infektioner är något vanligare om man har diabetes Infektion innebär att mikrober angriper kroppen. Det finns huvudsakligen fyra typer av mikrober: bakterier, virus, svampar och parasiter. Personer som har diabetes har ökad risk för infektioner och dessutom tenderar infektionerna bli svårare om man har diabetes. För de allra flesta personer med diabetes är detta inget…

Läs mer

Metformin: grundbulten i behandling av typ 2 diabetes

Behandling av diabetes med metformin Metformin anses vara förstahandsmedel för patients med typ 2 diabetes och är troligtvis det läkemedel som studerats flitigast vid behandling av högt blodsocker hos individer med typ 2-diabetes.7,8Metformin sänker blodsocker genom att minska nybildningen av socker i levern (glukoneogenes) och ökar samtidigt upptaget av socker (glukos) i kroppens muskler, därav…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.