/

Blodtryck och diabetes

Kopplingen mellan högt blodsocker och blodtryck Det är viktigt att kontrollera blodtrycket oavsett om du har diabetes eller inte. Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för att utveckla hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke,

Mer
/

Blodglukos (blodprov)

Det viktigaste verktyget för att kontrollera diabetes och minska risken för framtida komplikationer är att mäta och hantera blodsockernivåer regelbundet. Personer med typ 2 diabetes undersöker vanligtvis sina blodsockernivåer 1 – 3

Mer
/

Blodsocker och graviditet

För kvinnor med diabetes är god blodsockerkontroll en av de viktigaste faktorerna under graviditeten. Det är viktigt att kontrollera blodsockernivåerna både före och under graviditeten. Flera kvinnor utvecklar diabetes under graviditeten, detta

Mer
/

Blodsockervärden

En viktig del av din diabeteshantering är att hålla koll på vilka gränsvärden för blodsocker som definieras som optimala, normala och dåliga. Det är särskilt viktigt för personer med typ 1 diabetes

Mer
/

Prediabetes

Ett förstadium till diabetes Prediabetes är ett sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen och ett globalt växande problem som är nära knutet till fetma och övervikt. Personer med typ 2 diabetes lider vanligtvis av

Mer