Infektioner vid diabetes

Insulinresistens-nedsatt-insulinkänslighet

Infektioner är något vanligare om man har diabetes

Infektion innebär att mikrober angriper kroppen. Det finns huvudsakligen fyra typer av mikrober: bakterier, virus, svampar och parasiter. Personer som har diabetes har ökad risk för infektioner och dessutom tenderar infektionerna bli svårare om man har diabetes. För de allra flesta personer med diabetes är detta inget stort problem. Man tror att personer med diabetes har ökad risk för infektioner till följd av högt blodsocker. Det finns flera förklaringar till varför högt blodsocker leder till sämre immunförsvar:

 • Högt blodsocker anses vara dåligt för immunförsvarets celler. Immunförsvarets celler är de som bekämpar infektioner i hela kroppen.
 • Högt blodsocker leder till att våra blodkärl fungerar sämre. Blodkärlen är mycket viktiga för att motverka infektion. Detta beror på att blodkärlen måste hjälpa till så att immunförsvarets celler kan röra sig från blodet till det infekterade området.
 • Högt blodsocker leder till neuropati (nervskador) som gör att känseln bli sämre. När känseln är nedsatt så känner man inte när det gör ont (t ex om man skadar sig). Då kan man exempelvis missa att man har en sårskada, som därför inte åtgärdas.
 • Hög koncentration av socker (glukos) i urin gör att bakterier trivs bättre i urin och då ökar risken för urinvägsinfektion.
 • Högt blodsocker kan på sikt leda till försämrad motorik i mag-tarmkanalen och detta kan i sin tur leda till att mikrober i mag-tarmkanalen får fäste.

De vanligaste infektionerna vid diabetes är som följer

 • Infektioner i foten (fotsår)
 • Infektion i mellanörat (mediaotit)
 • Infektion i hörselgången (extern otit)
 • Infektion i mag-tarmkanalen.

För att minska risken för infektioner och för att snabbare läka ut infektioner är följande åtgärder mycket viktiga

 1. Kontakta din vårdgivare om du misstänker att du har en infektion.
 2. Om du haft typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes under många år bör du regelbundet undersöka dina fötter för att säkerställa att du inte har några sår eller skador.
 3. Gör ditt yttersta för att hålla blodsockret så lågt som möjligt utan att riskera olämpliga blodsockerfall (hypoglykemi).
 4. Motionera enligt de föreskrifter som din vårdgivare gett dig. Fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att förebygga komplikationer, inklusive infektioner.
 5. Ät hälsosamt, enligt de föreskrifter som din vårdgivare gett dig.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.