Infektioner vid diabetes

Infektioner är något vanligare om man har diabetes

Infektion innebär att mikrober angriper kroppen. Det finns huvudsakligen fyra typer av mikrober: bakterier, virus, svampar och parasiter. Personer som har diabetes har ökad risk för infektioner och dessutom tenderar infektionerna bli svårare om man har diabetes. För de allra flesta personer med diabetes är detta inget stort problem. Man tror att personer med diabetes har ökad risk för infektioner till följd av högt blodsocker. Det finns flera förklaringar till varför högt blodsocker leder till sämre immunförsvar:

 • Högt blodsocker anses vara dåligt för immunförsvarets celler. Immunförsvarets celler är de som bekämpar infektioner i hela kroppen.
 • Högt blodsocker leder till att våra blodkärl fungerar sämre. Blodkärlen är mycket viktiga för att motverka infektion. Detta beror på att blodkärlen måste hjälpa till så att immunförsvarets celler kan röra sig från blodet till det infekterade området.
 • Högt blodsocker leder till neuropati (nervskador) som gör att känseln bli sämre. När känseln är nedsatt så känner man inte när det gör ont (t ex om man skadar sig). Då kan man exempelvis missa att man har en sårskada, som därför inte åtgärdas.
 • Hög koncentration av socker (glukos) i urin gör att bakterier trivs bättre i urin och då ökar risken för urinvägsinfektion.
 • Högt blodsocker kan på sikt leda till försämrad motorik i mag-tarmkanalen och detta kan i sin tur leda till att mikrober i mag-tarmkanalen får fäste.

De vanligaste infektionerna vid diabetes är som följer:

 • Infektioner i foten (fotsår)
 • Infektion i mellanörat (mediaotit)
 • Infektion i hörselgången (extern otit)
 • Infektion i mag-tarmkanalen.

För att minska risken för infektioner och för att snabbare läka ut infektioner är följande åtgärder mycket viktiga:

 1. Kontakta din vårdgivare om du misstänker att du har en infektion.
 2. Om du haft typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes under många år bör du regelbundet undersöka dina fötter för att säkerställa att du inte har några sår eller skador.
 3. Gör ditt yttersta för att hålla blodsockret så lågt som möjligt utan att riskera olämpliga blodsockerfall (hypoglykemi).
 4. Motionera enligt de föreskrifter som din vårdgivare gett dig. Fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att förebygga komplikationer, inklusive infektioner.
 5. Ät hälsosamt, enligt de föreskrifter som din vårdgivare gett dig.

Fett & olja i mat: hur fetter och kolesterol hanteras i kroppen

Hur fett (lipider) & kolesterol hanteras i kroppen Fett, lipider och olja är tre benämningar på samma sak. Det finns många olika typer av fetter. Fett i maten domineras totalt av triglycerider (ca 90%) och därutöver finns en liten del steroider och fosfolipider. Med andra ord utgör triglycerider huvudkomponenten i olivolja, smör och alla andra…

Läs mer

Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i…

Läs mer

Lågt glykemiskt index (GI), glykemisk load och gå ner i vikt

Mat med lågt glykemiskt index och låg glykemisk load (låg GI, låg GL) Mat med lågt glykemiskt index (låg GI kost) och låg glykemisk belastning (låg GL kost) har blivit allt mer populär (Jebb SA (2005) Dietary strategies for the prevention of obesity. Proc Nutr Soc 64: 217–227). Glykemiskt index är ett mått på hur…

Läs mer

Diabetesdagbok: ha koll på diabetes

Fördelarna med diabetesdagbok Individer med diabetes som regelbundet kontrollera sina blodsockernivåer bör använda en diabetesdagbok för att övervaka blodsockertrender och upptäcka mönster i vardagen som kan vara associerade till blodsockersvängningar. Diabetesdagboken gör det möjligt att hålla koll faktorer som kost och motion och hur detta påverkar ditt blodsocker genom att registrerar din kost, motion och…

Läs mer

Socker, stärkelse, fetma & diabetes: vanliga missförstånd

Socker, stärkelse och snabba kolhydrater går hand i hand med övervikt, fetma och diabetes Under årtionden har svenskar, i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer, eftersträvat en kost som är fettsnål. Man har länge och väl ansett att fettrik mat leder till (1) höga blodfetter och därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, särskilt hjärtattack och (2) att man…

Läs mer

Ketoner och diabetes

Test kit för blodsocker och ketoner i hemmet I vissa länder är det möjligt att beställa test kit för att uppmäta HbA1c nivåerna i hemmet och även ketoner som diskuteras mer ingående i nästa stycke. Observera att HbA1c-tester i hemmet inte ska använda som ersättning för HbA1c-testen från din läkare. Resultaten ges på olika sätt…

Läs mer

Diabetes typ 1: vikten av riskfaktorkontroll för hjärt-kärlsjukdom & död

Betydelsen av riskfaktorkontroll för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och död vid typ 1 diabetes: hur bra kan det bli? En uppsjö av epidemiologiska, kliniska och experimentella studier har demonstrerat att individer med typ 1 diabetes har ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och andra diabetes-relaterade sjukdomar jämfört med individer utan diabetes. Hjärt-kärlkomplikationerna delas upp i två kategorier,…

Läs mer

Neuropati (nervskador) vid diabetes

Neuropati (nervskador): diabetes orsakar perifer och autonom neuropati Vad är nervsystemet och nerver? Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nervtrådar. Hjärnan lagrar minne, koordinerar våra rörelse, reglera hormoner och tolka sinnesintryck från bland annat ögonen och öronen. Hjärnan fortsätter faktiskt ner längs ryggen i form av ryggmärgen. Från ryggmärgen avgår nervtrådar som färdas ut i…

Läs mer

Metabola syndromet: från riskfaktorer till diabetes och hjärtsjukdomar

Det metabola syndromet: en samling av risker Introduktion till metabola syndromet Begreppet ”metabola syndromet” myntades för 80 år sedan. Denna konstellation av störningar i ämnesomsättningen beskrevs på 1920-talet av Eskil Kylin, en svensk läkare, som ansåg att högt blodtryck (hypertoni), högt blodsocker (hyperglykemi) samt ledinflammation (artrit) till följd av höga halter urinsyra förorsakades av en…

Läs mer

Blodsocker & HbA1c: normala värden, målvärden och gränsvärden

Över 400.000 svenskar har typ 2 diabetes och väldigt många har diabetes utan att veta om det. Symptom på typ 2 diabetes kan vara mycket diskreta. Den som har diabetes, eller misstänker att den har diabetes, bör känna till vilka blodsockervärden som är att betrakta som ”bra” eller ”dåliga”. Personer med diabetes bör alltid ha…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt nytt, viktigt och läsvärt om diabetes

Gå med i nyhetsbrevet för att få senaste nytt om diabetes.

Du är nu med i nyhetsbrevet!