Alla symptom på typ 2 diabetes: törst, hunger, viktnedgång, trötthet med flera

Typ 2 diabetes symptom: törst, hunger, viktnedgång, trötthet, dimsyn, dålig sårläkning med mera

Typ 2 diabetes är en sjukdom som tar många år, ofta decennier att utveckla. Övervikt och fetma innebär kraftigt ökad risk för typ 2 diabetes. Faktum är att din vikt är din starkaste riskfaktor. Maten du äter, hur mycket mat du är, hur mycket energi du förbrukar, din ärftlighet och dina gener är det som styr både din vikt och din risk för att få typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes är till största delen en livsstilssjukdom, vilket innebär att det är en ohälsosam livsstil som orsakar typ 2 diabetes. Det innebär också att man kan lindra, eller till och med bli av med sjukdomen, genom att ändra sin livsstil. Detta har vi diskuterat i artikeln om typ 2 diabetes. I denna artikeln går vi noggrant igenom alla symptom (symtom) på typ 2 diabetes.

 

Symptom (symtom) kommer långsamt

Eftersom det tar många år att utveckla typ 2 diabetes så innebär det att symptomen kommer långsamt. Det gör att de allra flesta har typ 2 diabetes (eller ett ”förstadium” till sjukdomen som kallas ”pre-diabetes”) i många år innan sjukdomen diagnostiserats. Det gäller att vara uppmärksam eftersom symptomen kan vara mycket diskreta, vilket gör att även personer som haft diabetes i många år kan känna sig relativt obesvärade. Många som får diagnosen typ 2 diabetes har inga symptom alls och det är vanligt att diagnosen ställs efter ett rutinbesök på vårdcentralen.

Nu kommer vi gå igenom ett symptom i taget. En del personer med diabetes har endast ett av dessa symptom, medan andra har samtliga symptom. Om du misstänker att du har typ 2 diabetes bör du kontakta din vårdcentral, alternativt närmsta apotek, och be om att få undersöka ditt blodsocker.

 

Man blir törstig av typ 2 diabetes eftersom man förlorar vätska via urinen och kroppen blir uttorkad av högt blodsocker.

Man blir törstig av typ 2 diabetes eftersom man förlorar vätska via urinen och kroppen blir uttorkad av högt blodsocker.

Ökad törst och ökad vattenkastning (ovanligt törstig och kissar mycket)

Personer med diabetes har högt blodsocker. Socker i blodet kallas glukos (som även kan kallas för druvsocker). Att man kissar oftare om man har diabetes förklaras av att njurarna påverkas av det höga blodsockret. Allt blod i kroppen passerar njurarna, vars uppgift är att göra blodet renare och detta innebär att vissa ämnen och vätska rensas ut och blir urin. Normalt skall njurarna inte göra sig av med socker (glukos) men personer med diabetes har så högt blodsocker att njurarna inte kan spara allt socker, som därför också åker ut i urinen. Sockret (glukos) drar dessutom med sig stora mängder vatten och detta gör att man producerar mycket mer urin och urinen blir sötare. Personer med diabetes kissar därför oftare och deras urin är sött. Att vakna under natten pga att man behöver kasta vatten är inget ovanligt vid typ 2 diabetes.

Den medicinska termen för ökad törst och drickande är polydipsi. Den medicinska termen för att kissa oftare är polyuri. En frisk person (utan diabetes) kissar mellan 4 och 7 gånger per dag.

 

 

Viktnedgång: efter att ha gått upp i vikt börjar man plötsligt gå ner i vikt

Vi har tidigare diskuterat vilken roll hormonet insulin har i kroppen. När vi äter mat så stiger blodsockret (mat innehåller socker) och dessutom frisätts många hormoner från mag-tarmkanalen. Sockret (glukos) och hormonerna hamnar i blodet och når bukspottkörteln (kallas även pankreas) som då svarar genom att frisätta insulin. Så, när du äter mat så får du högre blodsocker och då frisätts insulin från bukspottkörteln. Insulinets uppgift är att signalera till kroppens celler att det är dags att ta upp sockret och använda det som bränsle. När man får typ 2 diabetes så rubbas detta systemet. Detta beror på att effekten av insulin blir sämre och sämre, vilket beror på att kroppen helt enkelt reagerar mindre och mindre på insulinet. Detta kallas insulinresistens, och innebär alltså att insulinets effekt i kroppen blir sämre och sämre. Insulinresistens leder till att man går ner i vikt eftersom kroppen inte lägre kan ta upp sockret, och därmed kan man inte tillverka fett med hjälp av socker. Den minskade effekten av insulin leder också till att fett börjar brytas ner; detta eftersom insulin i vanliga fall förhindrar nedbrytning av fett. Så, insulinresistens leder till att man plötsligt börjar gå ner i vikt.

 

Ökad hunger och aptit: man blir hungrig när effekten av insulin försämras

Personer med diabetes är ofta hungriga. Det finns två förklaringar till detta: (1) Insulin har även effekter i hjärnan. Insulin gör nämligen att man känner sig mätt. Eftersom effekten av insulin är försämrad vid typ 2 diabetes så kan inte insulin ”mätta” hjärnan och det leder till att man blir mer hungrig. (2) Den ökade hungern vid typ 2 diabetes beror sannolikt även på att cellerna i kroppen inte får den energin de behöver, eftersom insulin inte lägre har den önskade effekten. Detta leder till att cellerna ”blir hungriga”, vilket påverkar frisättning av hormoner som leder till ökad hunger. Ofta upplever man att man är hungrig trots att man nyss ätit mat.

Den medicinska termen för ökad hunger är polyfagi.

 

Trötthet: man blir trött av högt blodsocker och insulinresistens

Som vi nämnde ovan så har personer med typ 2 diabetes något som kallas för insulinresistens. Detta innebär att insulin har en försämrad effekt i kroppen. Insulinet skall normalt se till att kroppens celler kan ta upp och använda socker (glukos) som bränslekälla. Om effekten av insulin blir sämre, så kommer glukos inte tas upp lika bra, och då finns mindre bränsle inuti cellerna. Därför blir man trött och ofta lättirriterad. En del personer med typ 2 diabetes upplever det därför svårare att genomföra vardagliga aktiviteter, även enklare sådana. En del kan även känna sig nedstämda (mental trötthet).

 

Suddig syn är ett vanligt syn på diabetes och detta beror på det höga blodsockret.

Suddig syn är ett vanligt syn på diabetes och detta beror på det höga blodsockret.

Dimsyn: man ser suddigt när blodsocker är högt

I ögat finns en lins vars uppgift är att ge oss en skarp syn. Linsen innehåller vatten som är viktigt för linsens funktion. Personer med typ 2 diabetes har högt blodsocker, vilket gör att mängden vatten i linsen ökar så att linsen blir svullen. Då fungerar linsen sämre och det leder till att man ser suddigt. Det svårt att se på avstånd, samt detaljer blir svårare att se. Ibland drabbas bara ett öga av suddig syn, men oftast båda.

 

 

Dålig sårläkning: sår läker långsamt, eller inte alls

Högt blodsocker är dåligt för kroppens blodkärl, särskilt de allra minsta blodkärlen. Det höga sockret gör att blodkärlen, som faktiskt är mycket komplicerade strukturer, inte kan fungera normalt. Blodkärl är viktiga för att vi skall kunna läka sår och högt blodsocker leder till att sårläkningen blir sämre. Personer med diabetes kan därför ofta märka att de haft sår som inte läker, eller som har läkt mycket långsamt. En del personer med typ 2 diabetes kan därför haft infektioner som varit svåra att läka ut.

 

 

Här ser vi onormalt mörk hud i en armhåla. Personen har diabetes.

Här ser vi onormalt mörk hud i en armhåla. Personen har diabetes.

Här ser vi onormalt mörk hud i en armhåla. Personen har diabetes. Detta kallas alltså "achantosis nigricans"

Här ser vi onormalt mörk hud i en armhåla. Personen har diabetes. Detta kallas alltså ”achantosis nigricans”

Mörka hudpartier (acanthosis nigricans): mörk hud i armhålor, ljumskar och veck

Insulinresistens påverkar även hudens tillverkning av det bruna pigmentet. Personer med diabetes har insulinresistens och detta leder till att huden, särskilt huden i armhåla, ljumske och andra veck blir mörkare.

 

 

Klåda: huden kliar mer än normalt

Kroppen torkar ut av det höga blodsockret, och det gör även att huden blir mer torr. Då kan man uppleva att det kliar mer i huden.

 

Svampinfektioner

Svampar trivs i höga koncentrationer av socker, vilket gör att personer med typ 2 diabetes oftare vår problem med svamp. Oftast får man svampinfektioner i fuktiga hudpartier, såsom mellan fingrar och tår, under brösten eller omkring könsorganen.

 

 

Symptom på komplikationer av typ 2 diabetes

Alla symptom som vi diskuterat hittills har orsakats av högt blodsocker eller insulinresistens. Risken med typ 2 diabetes är att lång period av högt blodsocker och insulinresistens leder till permanenta skador på våra organ. Sådana skador, som är en konsekvens av typ 2 diabetes, kallas komplikationer (diabeteskomplikationer). Diabeteskomplikationer är något man skall ta på allvar eftersom de vittnar om att sjukdomen är allvarlig. En del personer har faktiskt tecken på komplikationer redan vid diagnostillfället, och därför vill vi uppmärksamma dig på vilka symptom som talar för komplikationer. Här följer en redogörelse.

 

Smärta eller nedsatt känsel i fötter eller ben

Som vi nämnde ovan leder högt blodsocker till att de allra minsta blodkärlen skadas. De blodkärlen finns i våra nerver och när de skadas så förstörs våra nerver (nerverna behöver blodkärl för att fungera normalt). Detta är något som man upplever i benen och fötterna. Nervskador som orsakas av diabetes kallas neuropati. Man upplever detta som nedsatt känsel i fötterna (på båda fötterna) eller i benen (båda benen). Det kan kännas som att man går på kuddar eftersom känseln i fötterna försämras. En del personer har även ont i benen/fötterna utan att man kan hitta en förklaring till smärtorna.

Neuropati är ett problem eftersom det kan leda till svårläkta sår. Det är inget ovanligt att personer med typ 2 diabetes har ett, eller ett par gruskorn, i skorna som de inte kan känna pga nedsatt känsel och efter en lång promenad kan det ha uppstått ett sår under foten. Dessa sår är svåra att läka eftersom blodkärlens funktion är dålig.

 

Retinopati, nefropati, hjärtattack, stroke, hjärtsvikt

Andra komplikationer på typ 2 diabetes är akut hjärtattack, hjärtsvikt, stroke (slaganfall), njurskador (neuropati), och nedsatt syn till följd av skador på näthinnan (retinopati). Retinopati och nefropati är typiska för diabetes, vilket innebär att personer med diabetes har hög risk för att utveckla dessa komplikationer. Hjärtattack, stroke och hjärtsvikt är däremot något som även kan drabba personer utan diabetes. En del personer upptäcker att de har typ 2 diabetes i samband med att man diagnostiserar någon av dessa tillstånd, men det är ovanligare förstås.

 

Vad är prediabetes (pre-diabetes)?

Diabetes föregås alltid av pre-diabetes som helt enkelt är ett förstadium till diabetes. Vid pre-diabetes är blodsockret högre än normalt men lägre än vad som krävs för att ställa diagnosen diabetes. Pre-diabetes diagnostiseras genom att man göra en glukosbelastning (man får dricka en stor mängd sockerlösning), eller genom att mäta blodsocker i fasta, eller genom att mäta HbA1c.

Suddig syn är ett vanligt syn på diabetes och detta beror på det höga blodsockret.
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (19 )
  • Your Rating


I detta kapitel får diskuterar vi alla symptom på typ 2 diabetes. Det är viktigt att känna till dessa symptom, och att de kan vara mycket diskreta. Tidig upptäckt av sjukdomen är avgörande för att man skall kunna vända förloppet, motverka sjukdomen och leva ett bra liv.

Paleo (paleolitisk kost): är stenåldern svaret?

Paleolitisk (paleo) kost Paleolitisk kost (eller bara ”Paleo”) innebär att man äter den mat som människan åt under stenålder. På den tiden jagade och samlade man maten. Tanken med Paleo är att äta samma mat som ”vi alltid gjort” eftersom detta skulle vara fördelaktigt ur ett evolutionärt perspektiv. Det innebär att maten skall vara så…

Läs mer

Blodsocker avgörande för risken för hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en diabeteskomplikation – blodsocker är sannolikt svaret Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom med 5-års överlevnad som är jämförbar med allvarliga former av cancer. Det är först under de senaste 5 åren som man insett hur vanligt hjärtsvikt är bland personer med typ 2 diabetes, och hur kraftig förhöjd risken är bland de…

Läs mer

Hur man mäter blodsocker (glukos, blodglukos)

Att mäta blodsocker (glukos i blodet) Blodsocker kan mätas på flera olika vis. I klinisk praxis kontrolleras vanligtvis koncentrationen av socker (glukos) i plasma, vilket kallas plasma-glukos (eller P-glukos). För att få diagnosen diabetes skall P-glukos i fasta vara ≥7.0 mmol/L. Ett onormalt högt P-glukos (≥7.0 mmol/L) måste bekräftas med ytterligare en provtagning. Flera andra…

Läs mer

Läkemedel för behandling av typ 2 diabetes

Behandling av typ 2 diabetes: läkemedel som minskar risken för komplikationer Hur man behandlar typ 2 diabetes Typ 2 diabetes innebär att man har en störning i ämnesomsättningen och det leder till högt blodsocker. Orsaken till detta är att man antingen har brist på hormonet insulin, eller så har hormonet en sämre effekt i kroppen.…

Läs mer

Hur kroppen tar upp näring: kolhydrater, fett, protein

Kroppens upptag av näringsämnen (kolhydrater, fett, protein) Merparten av alla näringsämnen absorberas alltså i tunntarmen. Från tarmarna finns följande två vägar ut i kroppen: Tarmarna och levern är sammankopplade med ett blodkärl (som kallas portalvenen). Allt blodflöde från tarmarna går till levern och det innebär att näringsämnen som tas upp i tarmarna hamnar i levern…

Läs mer

Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM)

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) Att kunna mäta blodsockret var som helst och när som helst med en blodsockermätare har revolutionerat livet för personer med diabetes. Alla med typ 1 diabetes och många med typ 2 diabetes har bärbara blodsockermätare, med vilka man sticker sig själv i fingret och analyserar blodsockret i en droppe blod som förs…

Läs mer

Allt om typ 2 diabetes: orsaker, symptom, behandling, kost & vägledning

Typ 2 diabetes Typ 2 diabetes är vår tids största hälsoproblem Typ 2 diabetes är sannolikt vår tids största hälsoproblem. Idag har ungefär 500 miljoner människor typ 2 diabetes och denna siffra beräknas stiga till 600 miljoner år 2035. Cirka 400 tusen svenskar har diabetes och av dessa har cirka 90% typ 2 diabetes. Det…

Läs mer

Världsnyhet: typ 2 diabetes behöver inte vara så farligt

Bevis för att behandling kan reducera eller eliminera risken för hjärt-kärlsjukdom och död vid typ 2 diabetes Idag publicerades ytterligare en världsnyhet för personer med diabetes och denna gången gäller det typ 2 diabetes. Forskare från Göteborgs Universitet och Nationella Diabetesregistret har just publicerat en studie som berör alla med typ 2 diabetes. Studien, som…

Läs mer

Hur övervikt och fetma leder till diabetes, hjärt-kärlsjukdom & cancer

Övervikt och fetma orsakar diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer I kroppen finns fett (fettvävnad) på flera platser. En stor del av fettet finns under huden (underhudsfett). Det finns även mycket fett omkring våra organ i buken (bukfett, abdominellt fett). Därutöver finns en del fett inuti vissa organ (t ex levern). Generellt brukar man säga att fettet…

Läs mer

Kolhydrater tar kål på oss?

Nytt fokus: snabba kolhydrater, stärkelse, socker Varje år drabbas 30.000 svenskar av en akut hjärtattack. Trots enorma framgångar i hjärtvården i Sverige så är hjärt-kärlsjukdom fortfarande den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Här på Diabetes.nu har vi flera gånger diskuterat orsaken till hjärtattack, nämligen åderförfettning (ateroskleros) i hjärtats egna kärl. Åderförfettning, åderförkalkning och ateroskleros är…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.