/

Är diabetes ärftligt?

Vad är diabetes? Diabetes är en oerhört komplex sjukdom med olika former där både miljö- och ärftliga faktorer spelar roll för utveckling av sjukdomen. Den bakomliggande orsaken till de två vanligaste varianterna

Mer